POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - dužnosti i prava - dopune općih pravila i uvjeta - zakon o vježbenicima ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO
1505
Na temelju članka 17. Zakona o normizaciji (»Narodne novine« broj 55/96) ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo donosi
PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBVEZATNOME POTVRĐIVANJU OTPORNOSTI NA POŽAR ELEMENATA TIPNIH GRAĐEVNIH KONSTRUKCIJA TE O UVJETIMA KOJIMA MORAJU ZADOVOLJITI PRAVNE OSOBE OVLAŠTENE ZA POTVRĐIVANJE TIH PROIZVODA
Članak 1.
U Pravilniku o obveznom atestiranju elemenata tipnih građevinskih konstrukcija na otpornost prema požaru te o uvjetima kojima moraju udovoljavati organizacije ovlaštene za atestiranje tih proizvoda (»Narodne novine« broj 55/96 i 47/97) mijenja se članak 9. koji glasi:
»Za proizvode iz članka 1. ovoga pravilnika za koje se ispitivanjem utvrdi da zadovoljavaju propisane uvjete pravna osoba ovlaštena za obvezatno potvrđivanje (certificiranje) izdaje potvrdu o sukladnosti (certifikat), kojoj prilaže izvještaj o ispitivanju.
Potvrda o sukladnosti iz stavka 1. ovog članka vrijedi šest godina od datuma izdavanja, ako se provjerom usklađenosti utvrdi da su proizvodi usklađeni s potvrđenim tipom.
Pravna ili fizička osoba koja proizvodi, uvozi ili stavlja u promet potvrđene proizvode, mora radi provjere usklađenosti omogućiti ovlaštenoj pravnoj osobi nadzor nad proizvodima odnosno proizvodnjom.
Nadzor iz stavka 3. ovog članka nad potvrđenim proizvodima i proizvodnjom mora se obaviti jednom godišnje.
Ovlaštena pravna osoba o obavljenome nadzoru sastavlja zapisnik u kojemu se utvrđuje nalaz o činjenicama bitnim za potvrđeni proizvod. Zapisnik se sastavlja u dva primjerka od kojih jedan ostaje ovlaštenoj pravnoj osobi, a drugi se dostavlja Državnomu zavodu za normizaciju i mjeriteljstvo.
Ako se nadzorom iz stavka 3. ovog članka utvrdi da je proizvod sukladan potvrđenomu tipu, produljit će se valjanost potvrde o sukladnosti što će ovlaštena pravna osoba ovjeriti na poleđini potvrde o sukladnosti.
Ako se nadzorom utvrdi da proizvod nije sukladan potvrđenomu tipu, ovlaštena pravna osoba rješenjem će poništiti izdanu potvrdu o sukladnosti.
Protiv rješenja iz stavka 10. ovog članka žalba se podnosi Državnomu zavodu za normizaciju i mjeriteljstvo u roku od 15 dana od dana primitka rješenja.
Troškove postupka nadzora iz stavka 6. ovog članka snosi pravna ili fizička osoba koja proizvodi, uvozi ili stavlja u promet potvrđene proizvode.
Nakon isteka valjanosti potvrde o sukladnosti, za proizvode iz članka 1. ovoga pravilnika za koje se nadzorom usklađenosti iz stavka 3. ovog članka utvrdi da zadovoljavaju propisane uvjete pravna osoba ovlaštena za obvezatno potvrđivanje izdaje novu potvrdu o sukladnosti.
Nova potvrda o sukladnosti ima broj potvrde o sukladnosti ispitivanoga proizvoda a u produžetku broja odvojeno kosom crtom dodaje se oznaka PR1 za produljenje od prvih šest godina.
Postupak produljenja valjanosti potvrde o sukladnosti na propisani način može se ponavljati neograničeno«.
Članak 2.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 011-02/00-02/7
Urbroj: 558-04/3-00-1
Zagreb, 5. srpnja 2000.
Ravnatelj
Državnog zavoda
za normizaciju i mjeriteljstvo
dr. sc. Jakša Topić, dipl. ing., v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti