POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - dopune regulative - ispravak datuma izdavanja - izmjena plana predsjednik ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
1500
Ustavni sud Republike Hrvatske, u sastavu: Smiljko Sokol, predsjednik Suda, te suci Velimir Belajec, Marijan Hranjski, Petar Klarić, Jurica Malčić, Ivan Matija, Ivan Mrkonjić, Jasna Omejec, Emilija Rajić, Vice Vukojević i Milan Vuković, odlučujući o prijedlogu Vlade Republike Hrvatske o produljenju roka odgode prestanka važenja ukinutih odredbi zakona, na sjednici održanoj 5. srpnja 2000. godine, donio je
ODLUKU
I. Produljuje se rok odgode prestanka važenja odredbi Zakona o visokim učilištima (»Narodne novine«, broj 59/96 – pročišćeni tekst), ukinutih Odlukom Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj U-I-902/1999 od 26. siječnja 2000. godine, objavljenom u »Narodnim novinama«, broj 14/2000 od 4. veljače 2000. godine.
II. Novi rok određuje se s danom 31. prosinca 2000. godine.
III. Ova odluka objavit će se u »Narodnim novinama«.
Obrazloženje
1. Vlada Republike Hrvatske podnijela je prijedlog za odgodu prestanka važenja pojedinih odredbi Zakona o visokim učilištima, klasa: 602-04/00-03/01, urbroj: 5030104-00-4 od 4. srpnja 2000. godine, koje je Ustavni sud ukinuo svojom odlukom navedenom u izreci.
Osnovanost prijedloga predlagateljica temelji na ocjeni da bi samo formalna preinaka ukinutih odredaba bila nedostatna, kako za cjelovitu prilagodbu sustava visokih učilišta meritumu odluke Ustavnog suda, tako i za potrebe preinake sustava visoke naobrazbe hrvatskom društvu i povezivanja i usklađivanja tog sustava s europskim i svjetskim sustavima. Predlagateljica također navodi da je Ministarstvo znanosti i tehnologije pokrenulo širu raspravu s predstavnicima visokih učilišta, znanosti i javnih djelatnika iz tog područja radi izrade koncepcije sustava, a zatim i prijedloga novog zakona. Stoga predlagateljica ocjenjuje da bi se potrebna prilagodba sustava visokih učilišta mogla kvalitetno učiniti jedino donošenjem novog zakona, ali da bi – zbog izuzetne koncepcijske i proceduralne složenosti tog posla – novi zakon mogao biti donesen tek u prosincu 2000. godine.
Sukladno navedenim obrazloženjima, predlaže se produljenje roka odgode prestanka važenja odredbi Zakona o visokim učilištima, koje su odlukom Ustavnog suda ocijenjene nesuglasnima s Ustavom Republike Hrvatske, do 31. prosinca 2000. godine.
Prijedlog je osnovan.
2. Ustavni sud Republike Hrvatske je odlukom navedenom u izreci ukinuo pojedine odredbe Zakona o visokim učilištima zbog njihove nesuglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske, ali je zbog nužnosti prilagodbe sustava visokih učilišta izreci te odluke u točki IV. izreke odlučio da odredbe odnosno pojedini dijelovi odredaba članaka 5. stavka 3., 19. stavka 2., 86. stavka 1., 95. stavka 4., 99. stavaka 4., 5. i 6., 105. stavka 2. podstavaka 2., 4. i 6., 106. stavaka 3. i 4., te članka 115. stavka 10. Zakona prestaju važiti 1. kolovoza 2000. godine.
Budući da se radi o iznimno složenom zakonu, koji zahtijeva podrobnu razradu problema na koje je Sud ukazao u obrazloženju svoje odluke, Sud smatra prijedlog osnovanim, te produljenje roka opravdanim.
Osnovanost prijedloga Sud temelji i na činjenici da je zbog postupka formiranja nove Vlade Republike Hrvatske, koji je uslijedio nakon parlamentarnih izbora održanih u siječnju 2000. godine, rad na donošenju novog Zakona o visokim učilištima bio znatno otežan.
3. Iz navedenih razloga, temeljem članka 53. stavka 2. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 99/99), Ustavni sud odlučio je kao u izreci.
Broj: U-I-902/1999
Zagreb, 5. srpnja 2000.
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik
dr. sc. Smiljko Sokol, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti