POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - dopune i izmjene propisa - pravilnik o nostrifikaciji - zakon o platnom ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO
Na osnovi članka 29. stavka 1. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica lokalne uprave i samouprave ("Narodne novine", br. 90/92, 69/95, 59/96 i 63/96), Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske propisuje
OBVEZATNE UPUTE OLS-II
O REDOSLIJEDU IZBORNIH RADNJI I TIJEKU ROKOVA PO ZAKONU O IZBORU ČLANOVA PREDSTAVNIČKIH TIJELA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE I JEDINICA LOKALNE UPRAVE I SAMOUPRAVE

  1. Odluka Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora za članove Gradskog vijeća grada Kutine i Općinskog vijeća Općine Perušić koji će se provesti 20. veljače 2000. objavljena je 14. siječnja 2000. ("Narodne novine", br. 4/2000).
  2. Rokovi teku od dana
  3. siječnja 2000. godine od 00:00 sati
  4. Prijedlozi kandidata za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave navedenih u točki 1. ovih Obvezatnih uputa koji se biraju pojedinačno u izbornoj jedinici kao i prijedlozi lista kandidata moraju biti dostavljeni nadležnom izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od 12 dana, dakle do
  5. siječnja 2000. godine do 24:00 sata

(Članak 16. stavak 1. i 2.)
4. Nadležno izborno povjerenstvo od svih pravovaljano predloženih kandidata mora sastaviti i objaviti listu kandidata izbornih jedinica u roku od 48 sati od isteka roka iz točke 3. ovih Obvezatnih uputa.
Nadležno izborno povjerenstvo mora prihvatiti i objaviti sve pravovaljano predložene kandidatske liste, kao i zbirnu listu svih pravovaljano predloženih kandidatskih lista u roku od 48 sati od isteka roka iz točke 3. ovih Obvezatnih uputa.
Nadležno izborno povjerenstvo mora objaviti u lokalnim glasilima liste kandidata izbornih jedinica, te sve prihvaćene kandidatske liste i zbirnu listu kandidatskih lista za izbor članova spomenutih predstavničkih tijela u roku od 48 sati od isteka roka iz točke 3. ovih Obvezatnih uputa, dakle do:
28. siječnja 2000. godine do 24:00 sata
(Članak 17. stavak 1., 2. i 3.)
5. Izborna promidžba traje od dana objave liste kandidata izbornih jedinica i zbirne kandidatske liste jedinice lokalne samouprave pa do 24 sata prije izbora, dakle od
29. siječnja 2000. godine od 00:00 sati do
18. veljače 2000. godine do 24:00 sata
(Članak 19.)
6. Zabrana izborne promidžbe (izborna šutnja), kao i svako objavljivanje prethodnih rezultata ili procjena rezultata izbora traje od
19. veljače 2000. godine od 00:00 sati do
20. veljače 2000. godine do 24:00 sata
(Članak 21.)
7. Nadležno izborno povjerenstvo mora imenovati članove i zamjenike članova biračkog odbora najkasnije pet dana prije dana održavanja izbora za članove općinskog vijeća dakle do
14. veljače 2000. godine do 24:00 sata
(Članak 36. stavak 3.)
8. Nadležno izborno povjerenstvo mora objaviti koja su biračka mjesta određena s naznakom koji će birači glasovati na pojedinom biračkom mjestu, najkasnije pet dana prije dana održavanja izbora, dakle do
14. veljače 2000. godine do 24:00 sata
(Članak 37. stavak 3.)
9. Glasovanje traje neprekidno
20. veljače 2000. godine od 7:00 do 19:00 sati
Biralište se zatvara u 19:00 sati. Biračima koji su se zatekli na biralištu omogućit će se glasovanje i nakon 19 sati.
(Članak 44. stavak 1.)
10. Birački odbor mora dostaviti zapisnik o svom radu s ostalim izbornim materijalom nadležnom izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od 12 sati od zatvaranja birališta, dakle
21. veljače 2000. godine do 7:00 sati
(Članak 49.)
11. Nadležno izborno povjerenstvo utvrdit će rezultate glasovanja na biračkim mjestima na svom području najkasnije u roku od 24 sata od zatvaranja birališta, dakle
21. veljače 2000. godine do 19:00 sati
(Članak 50. stavak 1.)
12. Nadležno izborno povjerenstvo kad utvrdi rezultate glasovanja za članove gradskog, odnosno općinskog vijeća, objavit će odmah rezultate izbora sukladno zapisnicima o radu biračkih odbora.
(Članak 53.)
ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA
13. Ustavnost i zakonitost izbora za članove predstavničkog tijela jedinica lokalne samouprave nadzire Ustavni sud Republike Hrvatske i rješava izborne sporove.
(Članak 55.)
14. Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja mogu podnijeti:
- politička stranka, dvije ili više političkih stranaka, odnosno birači koji su predložili kandidata za člana predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave, odnosno listu, kao i nezavisni kandidati i nositelji nezavisnih lista.
(Članak 56. stavak 1.)
15. Prigovor zbog nepravilnosti u postupku izbora mogu podnijeti samo one stranke o čijim se kandidatskim listama glasovalo na izborima, nezavisni kandidati, odnosno nositelji nezavisnih lista o kojima se glasovalo.
(Članak 56. stavak 2.)
16. Prigovori zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora članova gradskog odnosno općinskog vijeća podnose se nadležnom županijskom izbornom povjerenstvu u roku od
48 sati računajući od isteka dana kada je izvršena radnja na koju je stavljen prigovor, dakle od 00:00 sati idućeg dana
(Članak 57. stavak 1. u svezi s člankom 58. stavak 1.)
17. Nadležno županijsko izborno povjerenstvo dužno je donijeti rješenje o prigovoru u roku od
48 sati od isteka dana kada mu je dostavljen prigovor, odnosno od isteka dana kada su dostavljeni izborni materijali na koje se odnosi prigovor, dakle od 00:00 sati idućeg dana
(Članak 58. stavak 2.)
18. Protiv rješenja županijskog izbornog povjerenstva podnositelj prigovora, kao i kandidat za člana predstavničkog tijela jedinica lokalne samouprave, imaju pravo žalbe Ustavnom sudu Republike Hrvatske.
Žalba se podnosi putem nadležnog županijskog izbornog povjerenstva Ustavnom sudu Republike Hrvatske.
(Članak 60. stavak 1. i 3.)
19. Žalba se podnosi u roku od
48 sati računajući od isteka dana kada je primljeno pobijano rješenje, dakle od 00:00 sati idućeg dana
(Članak 60. stavak 2.)
20. Ustavni sud Republike Hrvatske dužan je odlučiti o žalbi u roku od
48 sati od isteka dana primitka žalbe, dakle od 00:00 sati idućeg dana
(Članak 60. stavak 4.)
Klasa: 013-01/2000-01/01
Urbroj: 599-2000-01
Zagreb, 14. siječnja 2000.
Predsjednik
Marijan Ramušćak, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti