POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - donešeni zakoni - odluka o donaciji - pravilnik o čuvarskoj ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE REPUBLIKE HRVATSKE

1491
Na temelju odredbi članka 12. stavak 1. i točka 2., članka 27. stavak 1., i članak 38. Zakona o izdavanju i prometu vrijednosnim papirima (»Narodne novine« broj 107/95 i 142/98, dalje: Zakon), te članka 265. stavak 1. i 2. Zakona o općem upravnom postupku (»Narodne novine« br. 53/91) Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske (dalje: Komisija), povodom zahtjeva trgovačkog društva Dalbank vrijednosnice d.o.o. za poslovanje vrijednosnim papirima, Zadar, Obala kneza Branimira 12/III (dalje: Društvo), na sjednici održanoj dana 29. lipnja 2000. godine, donijela je sljedeće
RJEŠENJE

  1. Ukida se rješenje Komisije od 10. ožujka 1998. godine Klasa: UP/I-450-08/97-01/31, Ur. br.: 567-03/98-08 i rješenje od 28. rujna 1999. godine. Klasa: UP/I-450-08/99-01/43 Ur. broj: 567-03/99-03 i donosi novo rješenje koje glasi:
  2. Trgovačkom društvu DALBANK VRIJEDNOSNICE d.o.o. za poslovanje vrijednosnim papirima, Zadar, Obala kneza Branimira 12/III MBS 060027190, izdaje se dozvola za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima iz članka 26. stavak 1. Zakona i to:

a) točka 1. – kupnja i prodaja vrijednosnih papira po nalogu nalogodavca (u svoje ime, a za tuđi račun)
b) točka 2. – trgovina u spekulacijske svrhe – kupnja i prodaja vrijednosnih papira u svoje ime i za svoj račun
c) točka 3. – poslovi posebne burzovne trgovine
d) točka 4. – upravljanje portfeljem vrijednosnih papira za račun klijenta
e) točka 5. – obavljanje poslova agenta izdanja pri izdavanju novih vrijednosnih papira
f) točka 6. – pokroviteljstvo izdanja
g) točka 7. – investicijsko savjetovanje
h) točka 8. – poslovi transfernog agenta.
3. Dozvola za obavljanje poslova navedenih pod: a), b), c), e), f) i h) točke 2. izreke rješenja izdaje se na neodređeno vrijeme.
4. Dozvola za obavljanje poslova navedenih pod: d) i g) točke 2. izreke rješenja izdaje se na određeno vremensko razdoblje za-
ključno s danom kojim Komisija otpočne sa izdavanjem dozvola za obavljanje poslova investicijskog savjetnika.
5. Ovo rješenje objavljuje se u »Narodnim novinama«.
Klasa: UP/I-450-08/99-01/43
Urbroj: 567-03/00-04
Zagreb, 29. lipnja 2000.
Predsjednik Komisije
Ivica Smiljan, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti