POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - pravni katalog - dopuna popisa dopune - naredba o najvećem ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO TURIZMA
2093
Na temelju odredbi članka 55. stavka 4. Zakona o turističkoj djelatnosti (»Narodne novine«, broj 8/96 i 76/98), ministrica turizma donosi
PRAVILNIK
O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O VRSTAMA I KATEGORIJAMA PLOVNIH OBJEKATA NAUTIČKOG TURIZMA

Članak 1.
U Pravilniku o vrstama i kategorijama plovnih objekata nautičkog turizma (»Narodne novine« broj 11/97, 105/98, 38/99 i 56/00,), članak 15. mijenja se i glasi:
»Zahtjev za utvrđivanje uvjeta za kategoriju plovnog objekta koji se kategorizira podnosi se nadležnom županijskom uredu ovisno o sjedištu podnositelja zahtjeva: pravne osobe ili fizičke osobe – obrtnika. Zahtjev obvezatno mora sadržavati kategoriju koja se predlaže utvrditi za plovni objekt.
Uz zahtjev podnositelj zahtjeva prilaže podatke o tvrtki i registriranoj djelatnosti, te odgovarajuće podatke o plovnom objektu. Po ocijenjenoj potrebi, s obzirom na podatke iz zahtjeva, nadležni županijski ured će od podnositelja zahtjeva zatražiti na uvid i odgovarajuću dokumentaciju.«
Članak 2.
Iza članka 15. dodaje se članak 15a. koji glasi:
»Članak 15a.
Postupak po zahtjevu za kategorizaciju plovnog objekta provodi stručna služba nadležnog županijskog ureda koju čine dva stručna djelatnika ureda koje odredi pročelnik ureda.
Troškove postupka snosi podnositelj zahtjeva. Troškove postupka čine možebitni troškovi prijevoza do luke u kojoj se nalazi plovni objekt.«
Članak 3.
Zahtjevi za kategorizaciju plovnih objekata kojih je rješavanje u tijeku pri Ministarstvu turizma dostavit će se na daljnji postupak nadležnim županijskim uredima.
Članak 4.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 011-01/00-01/35
Urbroj: 529-4/00-4
Zagreb, 29. rujna 2000.
Ministrica
Pave Župan Rusković, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti