POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - donešeni propisi - nacionalna strategija prevencije - odluka o referentnom ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 145. stavka 2. točke 2. i članka 209. Zakona o vodama ("Narodne novine", broj 107/95), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 13. siječnja 2000. godine, donijela
ODLUKU
O IZMJENI ODLUKE O DODJELI KONCESIJE ZA ZAHVAĆANJE VODA ZA POTREBE JAVNE VODOOPSKRBE JAVNOM PODUZEĆU "VODOVOD HRVATSKO PRIMORJE" JUŽNI OGRANAK d.o.o., SENJ
I.
U Odluci o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe Javnom poduzeću "Vodovod Hrvatsko primorje" Južni ogranak d.o.o., Senj ("Narodne novine", broj 40/98), točka II. mijenja se i glasi:
"Korisnik koncesije će zahvaćati vodu putem slijedećih objekata:
- zahvaćanje vode u tlačnom tunelu Gusić Polje-Hrmotine hidroenergetskog sustava HE Senj. Voda se pročišćava na uređaju za pročišćavanje vode "Hrmotine".
Korisnik koncesije će zahvaćati vodu do najviše količine od 12.000.000 mł/god, odnosno najviše 600 1/sec."
II.
Temeljem ove Odluke Državna uprava za vode i Korisnik koncesije će sklopiti dodatak ugovoru o koncesiji u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.
III.
Ukoliko korisnik koncesije u tom roku propusti sklopiti dodatak ugovoru o koncesiji, gubi istekom toga roka prava određena ovom Odlukom.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Narodnim novinama".
Klasa: 325-01/98-01/05
Urbroj: 5030116-00-1
Zagreb, 13. siječnja 2000.
Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti