POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - domaće pravo - ispravak državnog proračuna - odluka o zaštitnim ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 145. stavka 2. točke 2. Zakona o vodama ("Narodne novine", broj 107/95), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 13. siječnja 2000. godine, donijela
ODLUKU
O DODJELI KONCESIJE ZA ZAHVAĆANJE VODA ZA POTREBE JAVNE VODOOPSKRBE KOMUNALNOM PODUZEĆU "VARKOM" d.d., VARAŽDIN
I.
Vlada Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije) dodjeljuje Komunalnom poduzeću "Varkom d.d., Varaždin (u daljnjem tekstu: Korisnik koncesije) koncesiju za zahvaćanje vode za potrebe javne vodoopskrbe.
II.
Korisnik koncesije će zahvaćati vodu sa vodocrpilišta Vinokoščak putem zdenaca: V1, V2 i V3 smještenih na k. č. 5648, 5649, 5650, 5652, 5652/2 i 5652/3, k.o. Varaždin.
Korisnik koncesije će zahvaćati vodu do najviše količine od 300 1/s, odnosno 6.000.000 m3/godinu.
III.
Korisnik koncesije će koristiti koncesiju iz točke I. ove Odluke u razdoblju od (20) dvadeset godina počev od stupanja na snagu Ugovora o koncesiji.
IV.
Korisnik koncesije će plaćati koncesijsku naknadu u godišnjem iznosu od 10% naknade za korištenje voda što je dužan plaćati prema Zakonu o financiranju vodnog gospodarstva za godinu u kojoj je sklopljen Ugovor o koncesiji u korist državnog proračuna Republike Hrvatske.
Dinamika plaćanja naknade za koncesiju odredit će se Ugovorom o koncesiji.
Korisnik koncesije će platiti jednokratnu naknadu za koncesiju u simboličnom iznosu od 46.800,00 kuna. Simboličan iznos jednokratne koncesijske naknade propisan je temeljem članka 147. stavka 2. Zakona o vodama, te članka 13. Uredbe o uvjetima i postupku za dodjelu koncesija na vodama i javnom vodnom dobru (Narodne novine, br. 99/96 i 11/98).
Jednokratnu naknadu za koncesiju korisnik koncesije će platiti u roku od jedne (1) godine od dana kada je sklopljen Ugovor o koncesiji u korist državnog proračuna Republike Hrvatske.
V.
Državna uprava za vode i korisnik koncesije će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke sklopiti Ugovor o koncesiji kojim će se podrobnije urediti koncesijski odnos.
Korisnik koncesije koji propusti sklopiti Ugovor o koncesiji u roku iz prethodnog stavka gubi istekom toga roka prava određena ovom Odlukom.
VI.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Narodnim novinama".
Klasa: 325-01/99-01/08
Urbroj: 5030116-00-1
Zagreb, 13. siječnja 2000.
Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti