POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - domaća pravna praksa - ustavni zakon sudovi - zakon o unutarnjim ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 145. stavka 2. točke 2. i 147. stavka 2. Zakona o vodama ("Narodne novine", broj 107/95), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 13. siječnja 2000. godine, donijela
ODLUKU
O DODJELI KONCESIJE DRUŠTVU VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., VINKOVCI, ZA ZAHVAĆANJE VODA ZA POTREBE JAVNE VODOOPSKRBE
I.
Vlada Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije) dodjeljuje društvu "Vinkovački vodovod i kanalizacija" d.o.o., Vinkovci, Ružina 47a (u daljnjem tekstu: Korisnik koncesije) koncesiju za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe.
II.
Temeljem dodijeljene koncesije Korisnik koncesije stječe pravo zahvaćanja voda na vodnim građevinama za korištenje voda za javnu vodoopskrbu kako slijedi:
- na VPC "Kanovci" u Vinkovcima, iz deset (10) zdenca (B-3, B-4/1, B-5, B-6, B-7, B-8, B-9, B-10, B-11 i B-12), u ukupnoj količini od Q=106.0 l/s, ili 2.250.000,00 mł/god,
- na vodocrpilištu "Mali park" u Vinkovcima, iz jednog (1) zdenca (B-1), u ukupnoj količini od Q=10.0 l/s, ili 170.000,00 mł/god,
- na vodocrpilištu "Mala tržnica" u Vinkovcima, iz jednog (1) zdenca (B-2), u količini od Q=8.0 l/s, ili 85.000,00 mł/god,
- na vodocrpilištu "Pjeskana" u Vinkovcima, iz jednog (1) zdenca (B-4), u količini od Q=10.0 l/s, ili 170.000,00 mł/god,
- na vodocrpilištu "Ekonomija" u Mirkovcima, iz jednog (1) zdenca (MkNB-1), u količini od Q=15.0 l/s, ili 150.000,00 mł/god,
- na vodocrpilištu "Nova škola" u Andrijaševcima, iz dva (2) zdenca (BV-3 i BV3/1), u ukupnoj količini od Q=14.0 l/s, ili 300.000,00 mł/god,
- na vodocrpilištima "Stara škola", "Šumarija" i "Skorotinci" u Otoku, iz tri (3) zdenca (BV-2, OtNB-1 i 1Z), u ukupnoj količini od Q=26.01 l/s, ili 180.000,00 mł/god,
- na vodocrpilištu "Grac" u Ivankovu, iz tri (3) zdenca (B-1, B-2, B-3), u ukupnoj količini od Q=24.0 l/s, ili 140.000,00 mł/god,
- na vodocrpilištima "Mlačuge" i "Park" u Nuštru, iz dva (2) zdenca (BV-22 i NuNB-1), u ukupnoj količini od Q=28.0 l/s, ili 150.000,00 mł/god,
- na vodocrpilištu "Veliki kraj" u Starim Jankovcima, iz jednog (1) zdenca (B-2), u ukupnoj količini od Q=16.0 l/s, ili 100.000,00 mł/god,
- na vodocrpilištu "Vodenice" u Starim Mikanovcima, iz jednog (1) zdenca (St MN-1Z), u količini od Q=14.0 l/s, ili 90.000,00 mł/god,
- na vodocrpilištu "Topolik" u Privlaci, iz jednog (1) zdenca (PrNB-1Z), u količini od Q=10.0 l/s, ili 90.000,00 mł/god,
- na vodocrpilištu "Viganj" u Slakovcima, iz jednog (1) zdenca (SlaNB-1), u količini od Q=9.0 l/s, ili 70.000,00 mł/god,
- na vodocrpilištima "Stara ciglana" u Nijemcima, iz jednog (1) zdenca (1Z), u količini od Q=18.0 l/s, ili 80.000,00 mł/god,
- na vodocrpilištu "Livade" u Komletincima, iz jednog (1) zdenca (KoNB-1), u količini od Q=10.0 l/s, ili 70.000,00 mł/god,
- na vodocrpilištu "Kućište" u Voćincima, iz jednog (1) zdenca (VdjNB-1Z), u količini od Q=10.0 l/s, ili 65.000,00 mł/god,
- na vodocrpilištu "Ilača" u Ilači, iz jednog (1) zdenca (IB-1Z), u količini od Q=15.0 l/s, ili 55.000,00 mł/god,
- na vodocrpilištu "Dom" u Lipovcu, iz jednog (1) zdenca (BV-9), u količini od Q=10.0 l/s, ili 40.000,00 mł/god,
- na vodocrpilištu "Centar" u Tordincima, iz jednog (1) zdenca (Z-1), u količini od Q=8.0 l/s, ili 20.000,00 mł/god,
- na vodocrpilištu "Dudara" u Podgraću, iz jednog (1) zdenca (NB-58), u količini od Q=4.0 l/s, ili 15.000,00 mł/god,
- na vodocrpilištu "Dubrave" u Retkovcima, iz jednog (1) zdenca (ReNB-1), u količini od Q=5.0 l/s, ili 15.000,00 mł/god,
- na vodocrpilištu "Škola" u Koroću, iz jednog (1) zdenca (KrNB-2), u količini od Q = 5.0 1/s, ili 15.000,00 m3/god,
- na vodocrpilištu "Škola" u Apševcima, iz jednog (1) zdenca (BV-53), u količini od Q = 6.0 1/s, ili 10.000,00 m3/god,
- na vodocrpilištu "Skela" u Antinu, iz jednog (1) zdenca (AnNB-1), u količini od Q = 8.0 1/s, ili 15.000,00 m3/god,
- na vodocrpilištu "Berića plac" u Marincima, iz jednog (1) zdenca (MrNB-1), u količini od Q = 8.0 1/s, ili 15.000,00 m3/god,
- na vodocrpilištu "Vodna stanica" u Đeletovcima, iz jednog (1) zdenca (ĐtNb-2), u količini od Q = 7.0 1/s, ili 10.000,00 m3/god,
što predstavlja ukupnu dopuštenu količinu zahvaćanja vode od Q = 404,0 1/s, odnosno, godišnje 4.370.000,00 m3.
III.
Koncesija iz točke I. i II. ove Odluke dodjeljuje se Korisniku koncesije na razdoblje od 20 (dvadeset) godina, počev od dana stupanja na snagu ugovora o koncesiji.
IV.
Za dodijeljenu koncesiju, Korisnik koncesije dužan je plaćati godišnju koncesijsku naknadu.
Koncesijska naknada iz prethodnog stavka utvrđuje se prema količini iskorištene vode, u visini od 10% naknade za korištenje voda, koju je Korisnik koncesije dužan plaćati prema Zakonu o financiranju vodnog gospodarstva za godinu u kojoj je zaključen Ugovor o koncesiji.
Dinamika plaćanja godišnje naknade za koncesiju odredit će se Ugovorom o koncesiji.
Korisnik koncesije će temeljem odredbi članka 147. stavka 2. Zakona o vodama platiti jednnokratnu naknadu za koncesiju u simboličnom iznosu od 10% od predviđene godišnje naknade utvrđene prema količini vode iz ove Odluke, te ona iznosi 34.086,00 kuna.
Jednokratnu naknadu za koncesiju korisnik koncesije će platiti u roku od jedne (1) godine od dana kada je potpisan Ugovor o koncesiji.
Naknade za koncesiju iz stavaka 1. i 4. ove točke plaćaju se u korist državnog proračuna Republike Hrvatske.
V.
Državna uprava za vode i Korisnik koncesije će u roku od 30 dana od stupanja na snagu ove Odluke sklopiti Ugovor o koncesiji kojim će se podrobnije urediti koncesijski odnos.
Korisnik koncesije koji propusti sklopiti Ugovor o koncesiji u roku iz prethodnog stavka gubi istekom toga roka prava određena ovom Odlukom.
VI.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Narodnim novinama".
Klasa: 325-01/99-01/14
Urbroj: 5030116-00-1
Zagreb, 13. siječnja 2000.
Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti