POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - pravni instituti - uredbu o izmjenama - odluka o neimenovanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE REPUBLIKE HRVATSKE
847
Na temelju odredbi članka 12. stavak 1. točka 2., članka 27, stavak 1., i članka 38. Zakona o izdavanju i prometu vrijednosnim papirima (»Narodne novine« 107/95 i 142/98, dalje: Zakon), Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske (dalje: Komisija), na zahtjev trgovačkog društva RAIFFEISEN VRIJEDNOSNICE d.o.o. za poslovanje vrijednosnim papirima, Zagreb, Petrinjska 59 (dalje: Društvo), podnesen dana 18. veljače 2000. godine, kojim se traži izdavanje dozvole za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima iz članka 26. stavak 1. toč. 5. i 6. Zakona, na sjednici održanoj dana 9. ožujka 2000. godine, donijela je sljedeće
RJEŠENJE
1. Trgovačkom društvu RAIFFEISEN VRIJEDNOSNICE d.o.o. za poslovanje vrijednosnim papirima, Zagreb, Petrinjska 59, izdaje se dozvola za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima iz članka 26. stavak 1. Zakona i to:
a) točka 5. - obavljanje poslova agenta izdanja pri izdava nju novih vrijednosnih papira
b) točka 6. - pokroviteljstvo izdanja.
2. Dozvola za obavljanje poslova navedenih pod: a) i b) točke 1. izreke izdaje se na neodređeno vrijeme.
3. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.
Klasa: UP/I-450-08/00-01/17
Urbroj: 567-03/00-05
Zagreb, 9. ožujka 2000.
Predsjednik Komisije
Ivica Smiljan, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti