POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - dokumenti - uredba o načelima - strategija prometnog razvitka ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 145. stavka 2. točke 2. i članka 144. stavka 1. Zakona o vodama ("Narodne novine", broj 107/95), te prethodno provedenog javnog natječaja prema poglavlju 4.A. Uredbe o uvjetima i postupku za dodjelu koncesija na vodama i javnom vodnom dobru ("Narodne novine", br. 99/96 i 11/98), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 13. siječnja 2000. godine, donijela
ODLUKU
O DODJELI KONCESIJE ZA CRPLJENJE TERMALNE VODE ZA POTREBE ZDRAVSTVENE REHABILITACIJE INVALIDNIH OSOBA USTANOVI ZA ZDRAVSTVENU NJEGU I REHABILITACIJU U KUĆI, VARAŽDIN
I.
Vlada Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije) dodjeljuje koncesiju za crpljenje termalne vode Ustanovi za zdravstvenu rehabilitaciju i njegu u kući, Varaždin, Ulica Zinke Kunc 47 (u daljnjem tekstu: Korisnik koncesije).
Koncesija se daje u svrhu zdravstvene rehabilitacije invalidnih osoba.
II.
Korisnik koncesije stječe pravo crpljenja termalne vode iz izvora - bunara na k.č.br. 313/1-9 k.o. Andraševac u Donjoj Stubici.
Korisnik koncesije stječe pravo crpljenja termalne vode u ukupnoj količini od najviše 5,0 l/sec, odnosno najviše 50.000 mł/god.
III.
Koncesija iz točke I. i II. ove Odluke se dodjeljuje na vremensko razdoblje od 30 (trideset) godina, računajući od dana sklapanja Ugovora o koncesiji.
IV.
Za crpljenje termalne vode iz točke II. ove Odluke Korisnik koncesije dužan je uredno plaćati godišnju naknadu za koncesiju.
Visina godišnje naknade za koncesiju iznosi 10% naknade za korištenje takvih voda što se plaća prema Zakonu o financiranju vodnog gospodarstva za godinu u kojoj je zaključen Ugovor o koncesiji.
Dinamika plaćanja godišnje naknade za koncesiju odredit će se Ugovorom o koncesiji.
Korisnik koncesije će platiti jednokratnu naknadu za koncesiju u iznosu od 1.300,00 kuna.
Jednokratnu naknadu za koncesiju Korisnik koncesije će platiti do dana potpisivanja Ugovora o koncesiji, a dokaz o uplati predočiti Davatelju koncesije pri potpisu Ugovora o koncesiji.
Naknada za koncesiju se plaća u korist državnog proračuna Republike Hrvatske.
V.
Na temelju ove Odluke, sukladno članku 146. stavku 3. Zakona o vodama, Državna uprava za vode sklapa s Korisnikom koncesije Ugovor o koncesiji, kojim će se podrobnije urediti koncesijski odnos.
Ako Korisnik koncesije u roku 30 dana od dana primitka ove Odluke ne potpiše Ugovor o koncesiji, gubi sva prava određena ovom Odlukom.
VI.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Narodnim novinama".
Klasa: 325-01/99-01/13
Urbroj: 5030116-00-1
Zagreb, 13. siječnja 2000.
Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti