POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - digitalna zbirka - odluku o obilježavanju - odluka o uvrštavanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU PRIRODE I OKOLIŠA
OBJAVA
POPISA PRAVNIH OSOBA KOJIMA JE IZDANA SUGLASNOST ZA OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA ZAŠTITE OKOLIŠA
Državna uprava za zaštitu prirode i okoliša, temeljem članka 18. Uredbe o uvjetima za izdavanje suglasnosti za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša ("Narodne novine", broj 7/97) objavljuje Popis pravnih osoba kojima je izdana suglasnost za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša.
_ ___________________________________________________

Red. NAZIV PRAVNE OSOBE Vrsta stručnog posla Rok za obavljanje
br. zaštite okoliša stručnog posla zaštite okoliša

_ ___________________________________________________

1. MEĐIMURJE ZAING d.o.o. 1. Poslovi praćenja kakvoće 12. 01. 99. - 12. 01. 2002.
Čakovec, A. Schulteissa 19 zraka i emisija u zrak

2. SHITERM d.o.o. 1. Poslovi praćenja kakvoće 12. 01. 99. - 12. 01. 2002.
Pazin, L. Katun b.b. zraka i emisija u zrak

3. CEMTRA d.o.o. 1. Poslovi izrade stručnih 05. 02. 99. - 05. 02. 2002.
Zagreb, Vlaška 67 podloga i elaborata zaštite
okoliša

2. Poslovi stručne pripreme i 01. 02. 99.-01. 02. 2002.
izrade studije utjecaja na
okoliš

4. KONZALTING d.o.o. 1. Poslovi izrade stručnih 05. 02. 99. - 05. 02. 2002.
Zagreb, Ul. SR Njemačke 10 podloga i elaborata zaštite
okoliša

5. "ANT" Laboratorij za analitiku 1. Poslovi izrade stručnih 23. 03. 99. - 23. 03. 2002.
i toksikologiju d.o.o., podloga i elaborata zaštite
Zagreb, Nasserov trg 7 okoliša

6. ZAVOD ZA UNAPREĐENJE 1. Poslovi praćenja kakvoće 23. 03. 99. - 23. 03. 2002.
SIGURNOSTI d.d., zraka i emisija u zrak
Osijek, Trg Lava Mirskog 3 2. Poslovi u vezi s praćenjem 09. 03. 99. - 09. 03. 2002.
stanja okoliša (monitoring)

7. FAKULTET KEMIJSKOG 1. Poslovi praćenja kakvoće 23. 03. 99. - 23. 03. 2002.
INŽENJERSTVA I zraka i emisija u zrak

TEHNOLOGIJE 2. Poslovi u vezi s praćenjem 17. 03. 99. - 17. 03. 2002.
SVEUEILIŠTA U ZAGREBU, stanja okoliša (monitoring)
Zagreb, Marulićev trg 19 3. Poslovi izrade stručnih 15. 04. 99. - 15. 04. 2002.
podloga i elaborata zaštite
okoliša

4. Poslovi stručne pripreme i 15. 06. 99. - 15. 06. 2002.
izrade studije utjecaja na
okoliš

8. "RIJEKAPROJEKT 1. Poslovi stručne pripreme i 15. 03. 99. - 15. 03. 2002.
INŽENJERING" d.o.o. izrade studije utjecaja na
Rijeka, M. Albaharija 14 okoliš

9. MICROSTAR INŽENJERING 1. Poslovi izrade stručnih 10. 06. 99. - 10. 06. 2002.
d.o.o. podloga i elaborata zaštite
Rovinj, Nello Quarantotto b.b. okoliša

2. Poslovi stručne pripreme i 15. 06. 99. - 15. 06. 2002.
izrade studije utjecaja na
okoliš

10. "CESTA" d.d. 1. Poslovi stručne pripreme i 15. 06. 99. - 15. 06. 2002.
Varaždin, Međimurska 26 izrade studije utjecaja na
okoliš

11. EKO-MONITORING d.o.o. za 1. Poslovi u vezi s praćenjem 30. 09. 99. - 30. 09. 2002.
kontrolu i zaštitu okoliša i stanja okoliša (monitoring)

inženjering 2. Poslovi izrade stručnih 19. 10. 99. - 19. 10. 2002.
Kučan Marof, Dravska b.b., podloga i elaborata zaštite
Varaždin okoliša

3. Poslovi praćenja kakvoće 25. 10. 99. - 25. 10. 2002.
zraka i emisija u zrak

12. KEMIJSKO-TEHNOLOŠKI 1. Poslovi stručne pripreme i 08. 11. 99. - 08. 11. 2002.
FAKULTET SVEUEILIŠTA U izrade studije utjecaja na
SPLITU, okoliš
Split, Teslina 10
2. Poslovi u vezi s praćenjem 04. 11. 99. - 04. 11. 2002.
stanja okoliša (monitoring)

3. Poslovi praćenja kakvoće 17. 11. 99. - 17. 11. 2002.
zraka i emisija u zrak

4. Poslovi izrade struenih 25. 11. 99. - 25. 11. 2002.
podloga i elaborata zaštite
okoliša

5. Poslovi stručnog obrazovanja 30. 12. 99. - 30. 12. 2002.
radi stjecanja znanja i
usavršavanja u provođenju
zaštite okoliša

13. FAKULTET STROJARSTVA I 1. Poslovi praćenja kakvoće 17. 11. 99. - 17. 11. 2002.
BRODOGRADNJE zraka i emisija u zrak
SVEUEILIŠTA U ZAGREBU,
Zagreb, Ivana Lučića 5

14. CURSOR d.o.o. za informatiku, 1. Poslovi stručne pripreme i 15. 11. 99. - 15. 11. 2002.
telekomunikacije, izdavaštvo i izrade studije utjecaja na okoliš
tisak,
Zagreb, Petra i Tome Erdödy 8
Državna uprava za zaštitu prirode i okoliša vodi evidenciju svih pravnih osoba kojima je izdano rješenje kojim se daje suglasnost za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša.
Prethodni popis pravnih osoba kojima je izdana suglasnost za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša objavljen je u "Narodnim novinama", broj 15/98. i 3/99.
Klasa: 351-04/99-08/204
Urbroj: 542-10/1-MP-99-1
Zagreb, 31. prosinca 1999.
Ravnatelj
dr. Ante Kutle, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti