POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - pravni fakultet - pravilnik velereda kraljice - statut hrvatske energetske ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
844
Na temelju članka 109. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske i članka 29. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 101/98 i 15/2000), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. ožujka 2000. godine donijela
POSLOVNIK
O IZMJENI I DOPUNAMA POSLOVNIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE
Članak 1.
U članku 9. Poslovnika Vlade Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 138/99 i 16/2000), iza točke 3. dodaje se nova točka 4., koja glasi:
»4. Komisija za odnose s vjerskim zajednicama.«.
Dosadašnje točke 4. i 5. postaju točke 5. i 6.
Članak 2.
Iza članka 14. dodaje se članak 14a, koji glasi:
»14a.
Komisija za odnose s vjerskim zajednicama razmatra pitanja pravnog položaja i zaštite vjerskih zajednica, osobito pravo vjerskih zajednica na javno obavljanje vjerskih obreda, osnivanje škola, učilišta i drugih zavoda, socijalnih i dobrotvornih ustanova, kao i njihovo pravo da upravljaju njima i u tome uživaju zaštitu i pomoć države, pravo na izdavanje knjiga i drugih publikacija koje služe vjerskoj nastavi ili poduci, odnosno obavljanju vjerskih obreda, pravo na okupljanje radi ostvarivanja vjerskih interesa građana, pravo na civilnu službu u oružanim snagama, prava koja imaju vjerski službenici u sustavu mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, prava koja pripadaju vjerskim zajednicama po međunarodnim ugovorima.
Komisija razmatra i pitanja odnosa između vjerskih zajednica i države, posebice pojedinih tijela državne vlasti, sklapanje i izvršavanje međunarodnih ugovora koji se odnose na uređivanje položaja i prava vjerskih zajednica, te predlaže Vladi Republike Hrvatske mjere za rješavanje određenih problema i poboljšanje odnosa s vjerskim zajednicama.
Komisija, po potrebi, osniva potkomisije za razmatranje pojedinih pitanja iz svoga djelokruga.«.
Članak 3.
U članku 17. stavak 3. mijenja se i glasi:
»Sastav koordinacija iz članaka 11., 13., 14. i 14a., odnosno njihove članove utvrđuje Vlada Republike Hrvatske.«.
Članak 4.
Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 022-03/00-01/02
Urbroj: 5030102-00-3
Zagreb, 30. ožujka 2000.
Potpredsjednik,
zamjenik predsjednika
dr. sc. Goran Granić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti