POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - pravni akti - naredba o dopune - objava dopune popisa ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
1953
Na temelju članka 23. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98 i 15/2000), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. listopada 2000. godine donijela
ODLUKU
O IZMJENAMA ODLUKE O OSNIVANJU POVJERENSTVA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA PREVENCIJU POREMEĆAJA U PONAŠANJU DJECE I MLADEŽI I ZAŠTITU DJECE S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU
I.
U Odluci o osnivanju Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za prevenciju poremećaja u ponašanju djece i mladeži i zaštitu djece s poremećajima u ponašanju (»Narodne novine« broj 139/97), točka IV. mijenja se i glasi:
»IV.
Povjerenstvo ima 11 članova:
1. devet predstavnika ministarstava, državnih upravnih organizacija i pravosudnih tijela, i to:
1.1. Ministarstva rada i socijalne skrbi
1.2. Ministarstva prosvjete i športa
1.3. Ministarstva unutarnjih poslova
1.4. Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave
1.5. Ministarstva zdravstva
1.6. Državnog odvjetništva Republike Hrvatske
1.7 Državnog zavoda za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži
1.8 Visokog prekršajnog suda
1.9. Gradskog poglavarstva Grada Zagreba – Ureda za rad, zdravstvo i socijalnu skrb
2. dva predstavnika znanstvenih i stručnih ustanova, i to:
2.1. Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
2.2. Pravnog fakulteta – Studija za socijalni rad Sveučilišta u Zagrebu«.
II.
Točka VI. mijenja se i glasi:
»VI.
Poslove koordinacije rada Povjerenstva i administrativno-tehničke poslove za Povjerenstvo obavlja Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži.
Sredstva za rad Povjerenstva osigurat će se iz sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske na poziciji Državnog zavoda za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži.
Povjerenstvo donosi poslovnik o svom radu«.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama.«
Klasa: 022-03/00-02/18
Urbroj: 5030104-00-4
Zagreb, 5. listopada 2000.
Potpredsjednik,
zamjenik predsjednika
dr. sc. Goran Granić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti