POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - pravne stavke - odluka o priznavnju - deklaracija o potpori ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA
2040
Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim
ODLUKU
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KNJIŽNICAMA
Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o knjižnicama, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 10. listopada 2000.
Broj: 01-081-00-3398/2
Zagreb, 17. listopada 2000.
Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.
ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KNJIŽNICAMA
Članak 1.
U Zakonu o knjižnicama (»Narodne novine«, br. 105/97. i 5/98.) u članku 3. dodaje se stavak 3. koji glasi:
»Zadaća knjižnica je da u ostvarivanju javne službe nastoje zadovoljiti obrazovne, kulturne i informacijske potrebe svih građana na području svoga djelovanja te da promiču čitanje i druge kulturne aktivnosti u cilju unapređivanja ukupnoga kulturnoga života zajednice.«
Članak 2.
Članak 26. mijenja se i glasi:
»Ravnatelja samostalne narodne knjižnice imenuje i razrješuje osnivač na prijedlog upravnog vijeća, a ravnatelja samostalne narodne knjižnice koja ima do 5 zaposlenih imenuje i razrješuje osnivač.«
Članak 3.
U članku 29. dodaje se stavak 4. koji glasi:
»Sredstva za rad samostalne knjižnice osiguravaju se i iz prihoda od obavljanja djelatnosti, sponzorstva, darovanja i na drugi način u skladu sa zakonom.«
Članak 4.
U članku 31. stavku 3. iza riječi: »Hrvatskoga knjižničnog vijeća« stavlja se zarez i dodaju riječi: »uz prethodnu suglasnost ministra prosvjete i športa i ministra znanosti i tehnologije.«
Članak 5.
U članku 33. stavku 3. riječ: »knjižnično« zamjenjuje se riječju: »knjižničarsko«.
Članak 6.
U članku 35. stavku 3. na kraju teksta stavlja se zarez i dodaju riječi: »uz prethodnu suglasnost ministra prosvjete i športa i ministra znanosti i tehnologije«.
Članak 7.
U članku 45. stavku 1. na kraju teksta stavlja se zarez i dodaju riječi: »uz prethodnu suglasnost ministra prosvjete i športa i ministra znanosti i tehnologije«.
Članak 8.
U članku 46. stavku 2. na kraju teksta stavlja se zarez i dodaju riječi:
»uz prethodnu suglasnost ministra prosvjete i športa i ministra znanosti i tehnologije«.
Članak 9.
U članku 50. stavku 1. u zagradi iza brojke: »37.« dodaje se brojka: »39.«.
Članak 10.
U članku 53. riječi: »u roku od dvije godine od stupanja na snagu ovoga Zakona« zamjenjuju se riječima: »do 31. prosinca 2005.«.
Članak 11.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 612-04/00-01/01
Zagreb, 10. listopada 2000.
ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA
Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
Zlatko Tomčić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti