POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - pravne službe - priopćenje ustavnog suda - odluka o krajnjem ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE
833
Na temelju članka 142. Zakona o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, broj 102/98), članka 19. točke 1. i članka 20. točke 12. Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (»Narodne novine«, broj 163/98), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, na sjednici održanoj 28. ožujka 2000. donosi
ODLUKU
O STALNOJ SVOTI DOPRINOSA OSOBA OSIGURANIH U ODREĐENIM OKOLNOSTIMA ZA SLUČAJ INVALIDNOSTI I TJELESNOG OŠTEĆENJA ZBOG OZLJEDE NA RADU ILI PROFESIONALNE BOLESTI
Članak 1.
Ovom se odlukom utvrđuje stalna svota doprinosa za slučaj invalidnosti i tjelesnog oštećenja zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti za osiguranike iz članka 18. stavka 1. i članka 19. i 20. Zakona o mirovinskom osiguranju (u daljnjem tekstu: ZOMO), i to za:

  1. učenike i studente na dodiplomskom studiju za vrijeme praktične nastave, odnosno za vrijeme stručne prakse kod poslodavaca (članak 18. stavak 1. točka 1. ZOMO),
  2. nezaposlene za vrijeme stručnog osposobljavanja ili profesionalne rehabilitacije na koju ih je uputila nadležna služba za zapošljavanje (članak 18. stavak 1. točka 2. ZOMO),
  3. osobe koje obavljaju određene poslove za vrijeme izdržavanja kazne zatvora, primjene sigurnosnih mjera obveznoga psihijatrijskog liječenja i obveznog liječenja od ovisnosti kao i odgojnih mjera (članak 18. stavak 1. točka 3. ZOMO),
  4. osobe koje na teritoriju Republike Hrvatske sudjeluju u spašavanju ili obrani od elementarnih nepogoda kao što su požar, poplava, potres i ostale nepogode uzrokovane višom silom, ili u spašavanju života građana, ili radi otklanjanja materijalne štete koja prijeti imovini (članak 19. stavak 1. točka 1. ZOMO),
  5. članove dobrovoljnih vatrogasnih društava koji sudjeluju u gašenju požara, spašavanju ljudi i imovine, ugrožene požarom i drugim elementarnim nepogodama, pri odlasku i na povratku s vježbe kao i za vrijeme osposobljavanja koje organizira vatrogasno društvo (članak 19. stavak 1. točka 2. ZOMO),
  6. pri obavljanju dužnosti građana u obrani prema propisima o obrani (članak 19. stavak 1. točka 3. ZOMO),
  7. osobe koje na zahtjev državnih tijela pruže pomoć tim tijelima i tom se prigodom ozlijede ili razbole (članak 20. ZOMO).

Članak 2.
Stalna svota doprinosa utvrđena ovom odlukom primjenjuje se i na strane državljane koji se nalaze na školovanju u Republici Hrvatskoj pod uvjetom uzajamnosti, u skladu sa člankom 18. stavkom 2. ZOMO.
Članak 3.
Doprinos za mirovinsko osiguranje za osobe iz članka 1. ove odluke plaća se u stalnoj svoti od 453,00 kn.
Članak 4.
Na dan stupanja na snagu ove odluke prestaje vrijediti Odluka o stalnim svotama za obračunavanje i plaćanje doprinosa osoba osiguranih u određenim okolnostima za slučaj invalidnosti i tjelesnog oštećenja zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti (»Narodne novine«, broj 1/99).
Članak 5.
Ova odluka stupa na snagu sljedećeg dana nakon objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. travnja 2000.
Klasa: 140-13/00-01/2212
Urbroj: 341-99-01/00-24
Zagreb, 28. ožujka 2000.
Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za mirovinsko osiguranje
prof. dr. sc. Željko Potočnjak, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti