POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - pravne knjige - odluka o valorizacijskim - deklaracija o zaštiti ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE
828
Na temelju članka 141. točke 3. Zakona o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, broj 102/98), članka 19. točke 1. i članka 20. točke 11. Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (»Narodne novine«, broj 163/98), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, na sjednici održanoj 28. ožujka 2000. donosi
ODLUKU
O OSNOVICAMA OSIGURANJA ZA OBRAČUNAVANJE I PLAĆANJE DOPRINOSA I ZA OSTVARIVANJE PRAVA IZ MIROVINSKOG OSIGURANJA OSOBA KOJE SE NAKON ZAVRŠENOG ŠKOLOVANJA NALAZE NA OBVEZNOM PRAKTIČNOM RADU ILI NA DOBROVOLJNOJ PRAKSI (VOLONTERI)
Članak 1.
Osnovice osiguranja za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja osoba koje se nakon završenog školovanja nalaze na obveznom praktičnom radu ili na dobrovoljnoj praksi (volonteri) iz članka 10. točke 3. Zakona o mirovinskom osiguranju (u daljnjem tekstu: ZOMO), ako rade s punim radnim vremenom, bez obzira na to primaju li za taj rad plaću, odnosno naknadu, određuju se prema stupnju stručne spreme stečene nakon završene izobrazbe i to:

  1. za osobe koje imaju stručnu spremu sedmog ili osmog stupnja (VSS) u svoti od 4.199,00 kn
  2. za osobe koje imaju stručnu spremu petog ili šestog stupnja (VŠS ili VKV radnik) u svoti od 4.011,00 kn
  3. za osobe koje imaju stručnu spremu trećeg ili četvrtog stupnja (SSS ili KV radnici) u svoti od 3.047,00 kn.

Članak 2.
Doprinos za mirovinsko osiguranje za osiguranike iz članka 1. ove odluke obračunava se i plaća prema zakonom utvrđenoj stopi doprinosa za mirovinsko osiguranje na pripadajuću osnovicu osiguranja, a način obračunavanja i plaćanja doprinosa utvrđuje se Pravilnikom o načinu obračunavanja i plaćanja doprinosa za mirovinsko osiguranje (»Narodne novine«, broj 3/99).
Članak 3.
Na dan stupanja na snagu ove odluke prestaje vrijediti Odluka o osnovicama osiguranja za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja osoba koje se nakon završenog školovanja nalaze na obveznom praktičnom radu ili na dobrovoljnoj praksi (volonteri) (»Narodne novine«, broj 1/99).
Članak 4.
Ova odluka stupa na snagu sljedećeg dana nakon objave u »Narodnim novinama« a primjenjuje se od 1. travnja 2000.
Klasa: 140-13/00-01/2212
Urbroj: 341-99-01/00-19
Zagreb, 28. ožujka 2000.
Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za mirovinsko osiguranje
prof. dr. sc. Željko Potočnjak, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti