POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - pravne isprave - obvezatne upute prilozi - naredba o vrstama ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE
826
Na temelju članka 141. točke 3. Zakona o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, broj 102/98), članka 19. točke 1. i članka 20. točke 12. Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (»Narodne novine«, broj 163/98), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, na sjednici održanoj 28. ožujka 2000. donosi
ODLUKU
O OSNOVICI ZA OBRAČUNAVANJE I PLAĆANJE DOPRINOSA I ZA OSTVARIVANJE PRAVA IZ MIROVINSKOG OSIGURANJA HRVATSKIH DRŽAVLJANA ZAPOSLENIH U INOZEMSTVU KOD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA I STRANIH POSLODAVACA ILI NA BRODOVIMA POD STRANOM ZASTAVOM, TE HRVATSKIH DRŽAVLJANA ZAPOSLENIH NA TERITORIJU REPUBLIKE HRVATSKE KOD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA
Članak 1.
Osnovice osiguranja za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja za osiguranike iz članka 16. stavka 1. i stavka 2. Zakona o mirovinskom osiguranju (u daljnjem tekstu: ZOMO) utvrđuju se prema stupnju stručne spreme i to:

  1. za osiguranike koji imaju stručnu spremu sedmog ili osmog stupnja (VSS) u svoti od 5.420,00 kn
  2. za osiguranike koji imaju stručnu spremu petog ili šestog stupnja (VŠS ili VKV radnici) u svoti od 5.188,00 kn
  3. za osiguranike koji imaju stručnu spremu trećeg ili četvrtog stupnja (SSS ili KV radnici) u svoti od 3.942,00 kn
  4. za osiguranike koji imaju stručnu spremu prvog ili drugog stupnja (niža stručna sprema ili PKV radnik) u svoti od 2.953,00 kn
  5. za osiguranike koji nemaju stručnu spremu u svoti od 2.486,00 kn.

Članak 2.
Osiguranici iz članka 1. točke 1. do 5. ove odluke, na temelju pismenog zahtjeva, u skladu s člankom 144. ZOMO, mogu izabrati višu osnovicu osiguranja od osnovice iz članka 1. ove odluke.
Više osnovice osiguranja utvrđuju se posebnom odlukom Zavoda.
Članak 3.
Ako je ugovorena plaća za osiguranike iz članka 1. točke 2. ove odluke veća od osnovice osiguranja, primjenjuje se ugovorena plaća za obračunavanje i plaćanje doprinosa.
Članak 4.
Doprinos za mirovinsko osiguranje osoba iz članka 1. ove odluke obračunava se i plaća prema Zakonom utvrđenoj stopi doprinosa za mirovinsko osiguranje na pripadajuću osnovicu osiguranja, a način obračunavanja doprinosa i plaćanja doprinosa utvrđuje se Pravilnikom o načinu obračunavanja i plaćanja doprinosa za mirovinsko osiguranje (»Narodne novine«, broj 3/99).
Članak 5.
Na dan stupanja na snagu ove odluke prestaje vrijediti Odluka o osnovici za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje iz mirovinskog osiguranja hrvatskih državljana zaposlenih u inozemstvu kod međunarodnih organizacija i stranih poslodavaca ili na brodovima pod stranom zastavom, te hrvatskih državljana zaposlenih na teritoriju Republike Hrvatske kod međunarodnih organizacija (»Narodne novine«, broj 1/99).
Članak 6.
Ova odluka stupa na snagu sljedećeg dana nakon objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. travnja 2000.
Klasa: 140-13/00-01/2212
Urbroj: 341-99-01/00-17
Zagreb, 28. ožujka 2000.
Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskoga zavoda
za mirovinsko osiguranje
prof. dr. sc. Željko Potočnjak, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti