POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - aspekti - pravilniku o mjerilima - pravilnik o prijevozu ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE
Temeljem članka 99. Zakona o visokim učilištima ("Narodne novine" br. 59/96 - pročišćeni tekst), ministar znanosti i tehnologije i Rektorski zbor, donose
ODLUKU
O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O USTROJU MATIČNIH POVJERENSTAVA I O IMENOVANJU ČLANOVA, PREDSJEDNIKA I ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA MATIČNIH POVJERENSTAVA
I.
U Odluci o ustroju Matičnih povjerenstava i o imenovanju članova, predsjednika i zamjenika predsjednika Matičnih povjerenstava ("Narodne novine" br. 43/99), u točki II u podtočki I pod rednim brojem 1.1. "Polje geoznanosti (7 članova)" mijenja se i glasi:
1.1. "Polje geoznanosti (8 članova), a iza rednog broja 7, dodaje se novi red. br. 8 koji glasi:
"8. dr. sc. Jožica Zupančić, redoviti profesor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu".
U točki II. u podtočki I. pod red. br. 1.3., red. br. 2. briše se, a redni brojevi koji slijede smanjuju se za jedan".
II.
U točki II. podtočki II. u red. br. 2.2., redni brojevi 1. i 5. mijenjaju se i glase:
"dr. sc. Željko Bogdan, redoviti profesor Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, predsjednik
5. dr. sc. Nikola Šerman, redoviti profesor Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu".
U točki II. u podtočki VI. naziv polja broj 6.3. mijenja se i glasi:
"Polje povijesti, arheologije, povijesti umjetnosti, etnologije i antropologije"
III.
U točki II. u podtočki VI. u red. br. 7. iza broja 7. dodaju se novi brojevi 8. i 9. koji glase:
"8. dr. sc. Branko Hećimović, redoviti profesor, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb,
9. dr. sc. Ante Peterlić, redoviti profesor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu".
IV.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
Klasa: 640-03/99-2/61
Urbroj: 533-01-99-7
Zagreb, 22. prosinca 1999.
Predsjednik Ministrica
Rektorskog zbora prof. dr. sc. Milena
prof. dr. sc. Ivo Babić, v. r. Žic Fuchs, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti