POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - aspekti - popis ovlaštenih veterinarskih - pravilnik o usklađivanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA
1408
Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim
ODLUKU
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RAZMINIRANJU
Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o razminiranju, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 28. lipnja 2000.
Broj: 01-081-00-2335/2
Zagreb, 3. srpnja 2000.
Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.
ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RAZMINIRANJU
Članak 1.
U Zakonu o razminiranju (»Narodne novine«, br. 19/96. i 86/98.) članak 17. mijenja se i glasi:
»Ovlaštena pravna osoba dužna je zaposlene pirotehničare i osobe koje obavljaju pomoćne poslove razminiranja osigurati za slučaj: smrti, u iznosu od najmanje 300.000,00 kuna i ozljede prouzročene obavljanjem poslova razminiranja, u iznosu od najmanje 500.000,00 kuna.«.
Članak 2.
Iza članka 17. dodaju se članci 17a., 17b. i 17c. koji glase:
»Članak 17a.
U slučaju povrede, odnosno smrti pirotehničara pri obavljanju poslova razminiranja nakon 30. lipnja 1996., pirotehničar, odnosno članovi njegove obitelji imaju prava koja prema odredbi članka 4. točke 1., točke 2. podstavka 1., 2. i 3. i točaka 3. do 5., odredbi članka 5. i odredbi članka 38. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 108/96.) imaju hrvatski branitelji iz Domovinskog rata i članovi njihovih obitelji.
Članak 17b.
U slučaju povrede, odnosno smrti pirotehničara pripadnika hrvatske vojske, odnosno hrvatske policije i civilne zaštite Ministarstva unutarnjih poslova pri obavljanju poslova razminiranja nakon 30. svibnja 1990., pirotehničar, odnosno članovi njegove obitelji imaju prava koja prema odredbi članka 4. točke 1. do 5. i odredbi članka 5. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine, br. 108/96.) imaju hrvatski branitelji iz Domovinskog rata i članovi njihovih obitelji.
Ako su za pirotehničara pripadnika hrvatske vojske, odnosno hrvatske policije, odnosno članove njegove obitelji na temelju posebnih propisa neka prava iz članka 5. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji povoljnija, pirotehničar, odnosno članovi njegove obitelji imaju prava prema povoljnijem posebnom propisu.
Članak 17c.
Prava iz članka 17a. i 17b. ovoga Zakona pirotehničari, odnosno članovi njihovih obitelji ostvaruju po postupku i pod uvjetima, osim uvjeta da imaju status hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, propisanim Zakonom o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.«.
Članak 3.
U članku 23. dodaje se stavak 3. koji glasi:
»Zabrana zapošljavanja državnih službenika kojima je radni odnos prestao prema odredbi stavka 2. ovoga članka traje godinu dana od dana prestanka radnog odnosa.«.
Članak 4.
U članku 25. dodaje se stavak 2. koji glasi:
»Kada strana pravna osoba obavlja poslove razminiranja inozemnim financijskim sredstvima, može poslove razminiranja obavljati zaposlenicima pirotehničarima koji su strani državljani. Pirotehničari strani državljani, zaposlenici strane pravne osobe koja obavlja poslove razminiranja ne stječu prava iz članka 17a. ovoga Zakona.«.
Članak 5.
U članku 26. dodaje se stavak 4. koji glasi:
»U slučajevima iz stavka 1. ovoga članka fizičke i pravne osobe mogu razminiranje njihovih građevina i prostora povjeriti, uz suglasnost Hrvatskog centra za razminiranje, ovlaštenoj pravnoj osobi.«.
Članak 6.
Sredstva za ostvarivanje prava pirotehničara i članova njihovih obitelji prema odredbama članka 17a. i 17b. ovoga Zakona osiguravaju se iz državnog proračuna.
Članak 7.
Prava iz članka 17a. i 17b. ovoga Zakona priznaju se pirotehničaru, odnosno članovima njegove obitelji od dana povrede, odnosno smrti pirotehničara pri obavljanju poslova razminiranja.
Članak 8.
Pirotehničari, odnosno članovi njihovih obitelji koji su ostvarili prava prema odredbi članka 18. Zakona o razminiranju (»Narodne novine«, br. 19/96.) mogu ostvariti razliku tih prava prema odredbi članka 1. ovoga Zakona, od dana povrede, odnosno smrti pirotehničara pri obavljanju poslova razminiranja.
Članak 9.
Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 213-04/00-01/01
Zagreb, 28. lipnja 2000.
ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA
Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
Zlatko Tomčić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti