POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - pravne deklaracije - strategija razvitka službene - pravilnik o normiranim ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO ZA OBRT, MALO I SREDNJE PODUZETNIŠTVO


2065
Na temelju članka 39. st. 3. Zakona o obrtu (»Narodne novine« br. 77/93), ministar za obrt, malo i srednje poduzetništvo, uz prethodno pribavljeno mišljenje Hrvatske obrtničke komore i uz suglasnost ministra prosvjete i športa donosi
IZMJENE I DOPUNE
STRUČNO–TEORIJSKOG I PRAKTIČNOG DIJELA PROGRAMA (NAUKOVANJE) ZA ZANIMANJE URAR
U službenom listu Republike Hrvatske »Narodne novine« br. 84 od 18. kolovoza 1997. mijenja se tekst na stranici:
– 3176 u tabeli “A. Praktični dio naukovanja” briše se tekst “I. godina naukovanja”
– 3179 tabela “B. Stručno–teorijski dio naukovanja; 1. Tehnologija zanimanja; 1.1. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom” mijenja se i glasi:
_ __________________________
     
Red.     Nastavno područje          Broj sati po obrazovnim godinama
br.                              I      II      III
_ __________________________
     

  1.      Radni postupci                     35     -     -
  2.      Znanja o materijalima                70     -     -
  3.      Elektrotehnika,

     elektronika i električni
     satovi                         35     105     32
4.     Mehanički satovi                -      70     96
_ __________________________
          
     UKUPNO SATI                140     175     128
_ __________________________

– 3180 u tabeli “1.2. Ciljevi i sadržaj nastavnih područja, I. godina naukovanja” dodaje se pod red. br. 2. u stupcu 3 kao alineja 4. tekst “Uvid u osnove legiranja”, a nastavno u koloni 4. tekst “Čelik (perlit, austeniti, mesing, bronca)”
– 3181 u tabeli “1.2. Ciljevi i sadržaj nastavnih područja, II. godina naukovanja” pod red. br. 1. u stupcu 4. iza teksta “Osnove indukcije, samoindukcija” dodaje se tekst, tako da novi tekst glasi: “Osnove indukcije, samoindukcija, induktivni napon kalema, gašenje iskre, vrtložna kočnica”
– 3181 tabela “1.2. Ciljevi i sadržaj nastavnih područja, III. godina naukovanja” mijenja se tako da nova glasi:
_ __ ____________

Red.      Nastavno područje                    Ciljevi                         Sadržaji
broj
_ __ ____________
1          2                           3                           4
_ __ ____________
1.     Elektrotehnika, elektronika i      Pregled osnova tehnike poluvodiča           Kristalna rešetka dioda
     električni satovi
                         Pregled načina rada tranzistora               Karakteristične krivulje,                                                             
                                                       spajanje s tranzistorom
                         Pregled spojeva elektroničkih                Nemirnica motora, klatno
                         satova s tranzistorskim upravljanjem          motora, prošireni spojevi za
                                                       samopočetak rada, integrirani                                                             
                                                       spojevi
                         Pregled građe kvarcnog sata               Principi građe kvarcnog sata,                                                             
                                                       spajanje dijelova kvarcnog                                                             
                                                       sata, razne mogućnosti
                                                       prikazivanja vremena
                         Pregled različitih mjernih instrumenata      Mjerni uređaj s pomičnim                               
                         i sposobnosti u radu s mjernim                svitkom, mjerni instrumenti                              
                         uređajima                         s mnogostrukom primjenom,
                                                       osciloskop, spoj za ispiti-
                                                       vanje električnih satova

2.     Mehanički satovi          Znanja o osnovama uspornog                Npr. Graham usporni mehanizam
                         mehanizma     
                         Saznanja o građi, funkciji i                Graham usporni mehanizam,
                         podešavanju velikih uspornih                Haken usporni mehanizam
                         mehanizama
                         Znanja o osnovama slobodnog                Npr. usporni mehanizam                                    
                         zapornog mehanizma                    zapinjača zatika
                         Znanja o građi, funkciji i podešavanja           Usporni mehanizam zatika                               
                         uspornih mehanizama malih satova          zapinjača                                                                       
                                                       Usporni mehanizam ploče
                         Pregled osnova njihanja i sustava           Zakonitost klatna
                         njihanja                         Vješanje klatna
                                                       Kompenzaciono klatno
                                                       Fino podešavanje
                         Znanja o gradnji, funkciji, podešavanju      Spirale
                         sustava nemirnica, spirala opruga           Izmjena spiralne opruge
                         i njihanja                         Fino podešavanje
                                                       Greške skladištenja
                                                       Uporaba vremenske vage
          – 3182 tabela “2. Tehničko crtanje; 2.1. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom” mijenja se i glasi:
_ ____________________     

Red.     Nastavno područje     Broj sati po obrazovnim godinama
br.                         I .     II.      III.
_ ____________________     
1.     Uvod u tehničko
     crtanje                    70      -     -
2.     Dijagrami                -     15     -
3.     Krivulje i ozupčenja           -     40     -
4.     Kružni dijelovi                -     15     -          
5.      Usporni mehanizmi           -      -     96
_ ____________________     
     UKUPNO SATI:                70      70      96
_ ____________________     


– 3183 tabela “3. Stručni račun; 3.1. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom” mijenja se i glasi:
_ ____________________     

Red.     Nastavno područje     Broj sati po obrazovnim godinama
br.                         I .     II.      III.
_ ____________________     
     

  1.      Temelji matematike          50      -      -
  2.      Sila i zaokretni

     moment                    20      -      -
3.     Prenosnik                -     35     16
4.     Vrijeme izrade                -      -     16
_ ____________________     
          
     UKUPNO SATI:               70     35     32
_ ____________________     
          – 3184 u glavi “V. Nastavni plan naukovanja” tabela “Nastavni plan” mijenja se i glasi:
_ ____________
     
     Nastavni predmet           SATI GODIŠNJE
                         I.     II.     III.
_ ____________

A. Praktični dio naukovanja          1080     1080     960
B. Stručno teorijski dio naukovanja
i vježbe                     280      280     256

  1. Tehnologija zanimanja           140      175     128
  2. Tehničko crtanje                70      70      96
  3. Stručni račun                70      35      32

_ ____________

SVEUKUPNO A+B                1360     1360     1216
_ ____________


Klasa: 311–01/00–01/126
Urbroj: 515–01–00–20
Zagreb, 13. srpnja 2000.
Ministar
Željko Pecek, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti