POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - analize pravnih propisa - pravilnik o katastru - pravilnik o monitoringu ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA
OBJAVA
Temeljem članka 6. stavka 3. Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine«, br. 131/97) Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva objavljuje POPIS PROIZVO?AČA PRESADNICA upisanih u Upisnik proizvođača poljoprivrednog sjemena, presadnica i micelija jestivih i ljekovitih gljiva.
POPIS PROIZVO?AČA PRESADNICA

 1. TOPOLOVEC IVAN, Sveti Ivan Žabno, Kralja Tomislava 8
 2. VID ROG, Nedeljanec, Varaždinska 158, Vidovec
 3. STJEPAN FARC, Greda 155, Maruševec
 4. IVANKA (IVAN) CRKVENČIĆ, Beletinec, Radnička 22, Sv. Ilija
 5. VIJENAC d.o.o. za pogrebne usluge Dravska 70, Strahoninec (Poleve)
 6. JOSIP FARC, Ulica palih boraca 67, Vidovec
 7. VID FARC, Ulica palih boraca 67, Vidovec
 8. CVJEĆARSTVO d.d. Škurinjska cesta 1, Rijeka
 9. JAROSLAV PECIAN, dipl. inž. agr., Loparska 7, Zagreb
 10. TROJKO MILAN CARGOVEC, Varaždinska 22, Vidovec
 11. IVICA POZDER, Nedeljanec, Varaždinska 182
 12. DRAGA MAČEČEVIĆ, Karlovac, Logorište 46
 13. MARIJA PETROVIĆ, Karlovac, Logorište 46
 14. VERA ŽIVČIĆ, Karlovac, Logorište 39a
 15. MARA MAČEČEVIĆ, Karlovac, Logorište 42
 16. ANDRIJA VAJDIĆ, Vidovec, S. Radića 81
 17. JAKOV DJEDOVIĆ, F. Strapača 118, Markovac Našički
 18. ANTO MANDARIĆ, F. Strapača 128, Markovac Našički
 19. ANA MAČEČEVIĆ, Karlovac, Logorište 52
 20. MARIJA KOVAČIĆ, Kneza Branimira 19, Krkanec, Vidovec
 21. ŽARKO JURIĆ, M. Pejačević 48, Markovac Našički
 22. ČIČVARDA d.o.o. Zadar, Ante Starčevića 25d, Zadar
 23. MIRJANA SILJADI, Odra 207, Sisak
 24. PAVETIĆ LJERKA, Krste Hegedušića 4, Varaždin
 25. ALOJZIJE LISJAK »UZGOJ CVIJEĆA«, Novo Selo Rok, R. Končara 33
 26. FRANKO DUŠAN, Dušani 78, Pazin
 27. ANTHOS d.o.o. Žminj, Pazinska cesta bb
 28. TOMISLAV PLEŠA, Novo Svibje 44, Svibje, Dugo Selo
 29. HLADIKA SLAVKO, Poljska 35, Nedeljanec
 30. IGNAC STJEPAN BAČANI, Poljanec Var. 8, Ludbreg
 31. BORIS VOLARIĆ, Resnički put 63, Zagreb
 32. AGROFARMACIJA d.o.o., Pradorlando 8, Pula
 33. CECILIJA FRAZI, Domašinec, Prvomajska 26, Dekanovec
 34. JOSIP ŠIPEK, Otok Virje, Dravska 31
 35. ZDRAVKO ŽIŽEK, Novo Selo Rok, M. Tita 2, Čakovec
 36. HORTUS d.o.o. za poljoprivrednu proizvodnju, trgovinu i usluge, Pitomača, P. Preradovića 122A
 37. VRTLARIJA VALENT, Vukomerička cesta 26, Zagreb
 38. LAXA obrtnička radnja za proizvodnju i promet, Eugena kraja 64, Miholjački Poreč
 39. VESNA (IVAN) TOPLEK, Dravska 70, Strahoninec
 40. BRANKO VLADIMIR MARKOVIĆ, Koledinec 61, Rasinja
 41. KRUNOSLAV PETAR NOVAK, Prelog, M. Gupca 19
 42. VLADIMIR KRUŠELJ, Rasinja, Baruna Inkeya 79
 43. VITROPLANT d.o.o. Solin, Stjepana Radića 38
 44. GARDENIJA d.o.o., Križine 18a, Split
 45. DRAGUTIN MIHALIĆ, Belavići 84, Duga Resa
 46. IVAN (TOME) VELIČAN, Augusta Šenoe 13, Pitomača
 47. ANTONIO-TRADE d.o.o. za proizvodnju i trgovinu poljoprivrednim repromaterijalom, export-import Split, Stobreč, Put Vrbovnika bb
 48. ANA PETRIĆ, Put Nina 47, Zadar
 49. JASENKA I ZDRAVKO JADANOVIĆ, Matije Gupca 52, Koprivnički Bregi
 50. NENAD (FRANJO) JAGODIĆ, Bukovje Križevačko 72, Križevci
 51. VJEKOSLAV (BRANKO) GAŠPARIĆ, Rasinja, Kuzminec 104
 52. ZLATKO (IVAN) ŠTEFANEC, Veliki Bukovec, Kapela Podravska 149
 53. VJEKOSLAV (FRANJO) MESARIĆ, V. Bukovec, Sovićeva 88
 54. FRANJO (STJEPAN) ŠTEFANEC, Kapšela 72
 55. MARIJAN (JOSIP) OSIVNIK, M. Bukovec, Dravska 6a
 56. STJEPAN (JURAJ) TKALEC, Županec 43
 57. FRANJO (SLAVKO) VARVIR, Županec 31
 58. FRANJO (STJEPAN) MUŽIC, Sv. Petar, Jalšićeva 1
 59. KREŠO (IVAN) MARKOVIĆ, Ludbreg, A. Kačića Miošića 10
 60. FRANJO (ANTUN) PINTARIĆ, V. Bukovec, Kapela Podravska 66
 61. ANDRIJA (JOSIP) BOTAK, Veliki Bukovec, Dubovica 48
 62. IVAN (FRANJO) VRTULEK, Veliki Bukovec, Kapela Podravska 135
 63. JELENA (ANDRIJA) KVAKIĆ, Martijanec 84
 64. VLADO (STJEPAN) ŠUPLJIKA, Donji Kraljevec, Gornji Kraj 47
 65. SNJEŽANA (IVAN) PREMEC, Veliki Bukovec, Dubovica 118
 66. ŽAKLINA (ANTUN) MUZIC, Ludbreški Vinogradi 104, Ludbreg
 67. ŽELJKO (MIRKO) PETRINIĆ, Ludbreški Vinogradi 137, Ludbreg
 68. AN?ELKO (ANDRIJA) TRIPLAT, V. Bukovec, Dubovica 82
 69. JOSIP (IVAN) GOLENJA, V. Bukovec, Dubovica 17
 70. AN?ELA (AUGUST) ME?IMOREC, V. Bukovec, Dubovica 40b
 71. MILAN (IVAN) FIRŠČIĆ, Mali Bukovec, Dravska 10
 72. MLADEN (FRANJO) POVIJAČ, Mali Bukovec, V. Nazora 22
 73. IVAN (STJEPAN) STRBAD, Mali Bukovec, Dravska 16c
 74. VLASTA (TOMO) POKOS, Ludbreg, A. Kačića Miošića 14a
 75. KRISTIJAN (FRANJO) STANČIN, Ludbreg, Bednjanska 33
 76. DRAŽENKA (STJEPAN) ME?IMUREC, Ludbreg, Marulićeva 3
 77. ZVONKO (FRANJO) CENKO, Ludbreg, Sajmišna 20
 78. VLADIMIR DLAKA, Matije Gupca 50, Koprivnički Bregi
 79. IVO (STANKO) MARKULINČIĆ, Sigetec, M. Krleže 55
 80. ZLATKO (ZVONKO) LILEK, Veliki Bukovec, Kapela Podravska 21
 81. IVAN (FRANJO) HALEC, Veliki Bukovec, Dubovica 28
 82. VLADIMIR (SLAVKO) BOCKO, Veliki Bukovec, Kapela Podravska 99
 83. VLADIMIR OREHOVEC, Veliki Bukovec, Sovićeva 47
 84. VLADIMIR MURK, Novo Selo Rok, Rade Končara 31
 85. STJEPAN (ANTUN) VRUČINA, V. Bukovec, Dubovica 18
 86. IVAN (STJEPAN) KRIŽAN, V. Bukovec, Dubovica 37
 87. MARIJA (MARTIN) ?URAŠIN, V. Bukovec, Dubovica 26
 88. IVAN (FRANJO) MRAZ, Veliki Bukovec, Dubovica 54
 89. MIHAEL (JOSIP) GOLENJA, Veliki Bukovec, Dubovica 78
 90. JOSIP (IVAN) HALEC, Veliki Bukovec, Dubovica 40
 91. DRAGICA (DRAGUTIN) GOLEC, Veliki Bukovec, Dubovica 2
 92. DRAGUTIN (FRANJO) POVIJAČ, Mali Bukovec, Pavleka Miškine 26
 93. IVAN (STJEPAN) TRIPLAT, V. Bukovec, Dravska 96
 94. GORDANA (FRANJO) ME?IMUREC, Globočec, Ludbreška 93
 95. DARKO (FRANJO) RATKOVIĆ, Križovljan 73
 96. ANTUN (STJEPAN) KOVAČEK, Kapela Podravska 89
 97. IVAN (FRANJO) VIRAG, Kapela Podravska 118
 98. KRUNOSLAV (VJEKOSLAV) ŠTEFANEC, Kapela Podravska 87
 99. DIJANA (STJEPAN) ŠPOLJARIĆ, Polanec, Varaždinska 192
 100. MIRJANA (JOSIP) KOVAČEK, Sveti ?urđ, Braće Radića 28
 101. DRAGUTIN (LJUBOMIR) KOLMAN, Koprivnica, Kuzminec 68
 102. MARIO (IVAN) SANTOR, Koprivnički Ivanec, Koprivnička 34
 103. IVAN KRMPOTIĆ, Jazavica 96, Rajić
 104. VLADIMIR POČEPAN, Rogovac 146, Rogovac
 105. MARIJA KOLOŠ, Sedlarica 51, Pitomača
 106. IVAN RAMUŠČAK, I. Cankara 8, Bjelovar
 107. MATO KURTIĆ, Čička Lazina 12b, Velika Gorica
 108. MATIJA SEIDLER, Kolodvorska 12, Vukosavljevica
 109. FRANJO PEĆI, Goveđe Polje, Dežanovec
 110. BRANKO RNJAK, Nazorova 37, Dugo Selo
 111. MILAN JAKUBEK, Jazavica 120, Rajić
 112. JAKOV JURIĆ, Jalševački Nart, Školska 17, Dugo Selo
 113. MILKA LAH, Stružec 42, Križ
 114. LUCA ŠUŠAK, Ede Piennes 22, Vrbovec
 115. STANISLAV JURIĆ, Luka 138, Vrbovec
 116. VLADIMIR ČOP, Luka 104, Vrbovec
 117. MATIJA ŠIMIČIĆ, Ivana Gundulića 14, Novska
 118. STEVAN APT, Matije Gupca 27, Daruvar
 119. ILIJA DUBRAVAC, Kaniška Iva 82
 120. BORIS HORVAT, M. Lovrak 178, Veliki Zdenci
 121. TADIJA KELENTRIĆ, Dubrovačka bb, Kutina
 122. ZVONKO JURIĆ, Radnička 22, Martinska Ves kod Vrbovca
 123. MARKO JURIĆ, Radnička 20a, Martinska Ves kod Vrbovca
 124. VERICA ŠNAJDER, Velika Ludina, Braće Dukanović bb
 125. ZDENKA BIŠČANIN, N. Tesle 25, Lipik
 126. ANKICA JURKIĆ, Stupovačka 30, Kutina
 127. MARIJA KUTJEVAC, Gornja Rašenica 29, Grubišno Polje
 128. DENIS (ANTUN) VRBANIĆ, Veliki Bukovec, Modrićeva 37
 129. ?URO (IVAN) FRIŠČIĆ, Veliki Bukovec, Dubovica 132
 130. MIRO (DRAGUTIN) NEMEC, Veliki Bukovec, Dubovica 47
 131. DRAGUTIN (VALENT) MIKULIĆ, Mali Bukovec, Dubovica 19
 132. VJEKOSLAV (IVAN) KRANJEC, Veliki Bukovec, Dubovica 40
 133. ?UR?ICA (VID) ŠTEFANEC, Veliki Bukovec, Dubovica 74
 134. FRANJO (JOSIP) GOLEC, Veliki Bukovec, Kapela Podravska 6
 135. KRISTIJAN (STJEPAN) GLAVINA, Veliki Bukovec, Dubovica 84
 136. BOŽIDAR (VJEKOSLAV) ŠTEFANEC, Veliki Bukovec, Kapela Podravska 111
 137. DARKO (JOSIP) PREMEC, Veliki Bukovec, Kapela Podravska 107
 138. MLADEN (ANTUN) MA?ARIĆ, Veliki Bukovec, Kapela Podravska 132
 139. ZVONKO (JOSIP) TKALČIĆ, Veliki Bukovec, Kapela Podravska 116
 140. JOSIP (ANTUN) ?URAŠIN, Veliki Bukovec, Kapela Podravska 95
 141. JOSIP (IVAN) TKALČIĆ, Kapela Podravska 63
 142. KATEM-ING-TRADE d.o.o. Poreč, Export-import, zastupstva i turizam, Glagoljska 16, Poreč
 143. ANTONIO-TRADE d.o.o. za proizvodnju i trgovinu poljoprivrednim repromaterijalom, export-import Split, Stobreč, Put Vrbovnika bb
 144. KIWIKO d.o.o. za proizvodnju, usluge, trgovinu i turizam, Sv. Filip i Jakov, M.B. 3586057
 145. FRANJO BOŽO SAKAČ, Srijem 57, Sokolovac
 146. VRANA d.d. Biograd n/m
 147. ŠTEFANIJA MALETIĆ, M. Gupca 33, Lipik
 148. IVAN FARC, Domitrovac 61, Varaždin
 149. IVANKA KAMENSKI, Vinogradska 5, Kutina
 150. MATE JURIĆ, Vinogradska 9a, Kutina
 151. VESNA MADUNIĆ, Husain, Novo Brdo 76, Kutina
 152. IVO LOZIĆ, Zagorska 7, Repušnica, Kutina
 153. TADIJA BARIŠIÆ, Braće Radića 127, Kruševica, Slavonski Šamac
 154. LUKA ADŽIĆ, Ninski Dračevac, 23241 Poličnik
 155. IVAN MESIĆ, Vel. Polje, Braće Radića 79, Gornje Bazje
 156. DANICA KNEŽEVIĆ, Poljica-brig, Poljica 23235 Vrsi, Zadar
 157. ILIJA SMOLČIĆ, Detkovac, 98, Gradina
 158. MARIJAN MADUNIĆ, S. Radića 53b, Banova Jaruga
 159. LJUBIŠA DABIĆ, Trojeglava 37, Dežanovac
 160. RUŽICA BAŽON, M. Tita 21, Novo Selo Rok, Čakovec
 161. ŠTEFICA HRASTINSKI, Martinišće 84, Zabok
 162. ZDENKA PAVIČIĆ, Ulica Lipovac 38, Grubišno Polje
 163. VITO BOŽO JURLINA, Briševo bb
 164. DIKACOMMERCE d.o.o., Grubišno Polje, Ul. 4. studenoga 1991. br. 5
 165. IKA KNEŽEVIĆ, Poljica 7, 23235 Vrsi
 166. ZORAN DABIĆ, Trojoglava br. 25, Dežanovac
 167. BOŽO (IVAN) JURLINA, Poljica, 23235 Vrsi, Zadar
 168. SLAVKO PREDOVAN, Prilaz Fabijanića 30, Zadar
 169. MILENKO MARINKOVIĆ, Poljica, 23235 Vrsi
 170. MARIJA KUŠLJIĆ, R.F. Mihanovića 11, Zadar
 171. ELVIS JURLINA, Briševo bb, Zadar
 172. ZORAN (ŠIME) ZDUNIĆ, Šetalište Kolovare 50, Zadar
 173. NIKOLA-LOVRE BUKVIĆ, Dračevac N., 23241 ZP Poličnik, Zadar
 174. MIRANDA ROGIĆ, Zadar, Briševo bb
 175. JOSIP MIČIĆ, Zadar, Sv. Nikole Tavelića bb
 176. PAŠKO MIOČIĆ, Zadar, Don Bože Milanovića 12
 177. VJEKOSLAV GAMBIRAŽA, Zadar, Put Biloga 15
 178. MILJENKO ABRAMOVIĆ, Sveti Ivan Žabno, Lanište 5
 179. LUCA PERAN, Zadar, Kijevska 99
 180. KRSTO JOSUP, Zadar, Frane Alfirovića 23/4
 181. IVICA ANTUN I STJEPAN PRESEČKI, Domitrovec 59
 182. NOVAK ANTUN CVJEĆAR, Čakovec, S. Kolara 71
 183. BOŠKO KORDA, Logorište 38d, Karlovac
 184. JOSIP CAFUK Domitrovec, Glavna 103
 185. FLORA-COMMERCE d.o.o., Trg J. Broza 2, Karlovac
 186. NADA JANKOVIĆ, M. Seljana 8a, Karlovac
 187. MARIJA KROLO, Žumberačka 18, Karlovac
 188. DORA MAJETIĆ, Omladinska 18, Karlovac
 189. NADA JURKOVIĆ, M. Seljana 8a, Karlovac
 190. MILKA BELAVIĆ, M. Seljana 20, Karlovac
 191. SMILJANA GROMAN, Novo Selo Rok, M. Tita 117
 192. ZDRAVKO ZAGOREC, Nedeljanec, Poljska 26, kod Varaždina
 193. ANA FRKETIĆ, M. Seljana 23, Karlovac

Klasa: 011-2/00-01/5
Urbroj: 525-02-00-1
Zagreb, 18. siječnja 2000.
Ministar
mr. sc. Ivan ?urkić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti