POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - pravna zaštita - mreža ugovornih subjekata - rješenje o određivanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE
822
Na temelju članka 144. stavka 2. Zakona o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, broj 102/98), članka 19. točke 1. i članka 20. točke 14. Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (»Narodne novine«, broj 163/98), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, na sjednici održanoj 28. ožujka 2000. donosi
ODLUKU
O VIŠIM OSNOVICAMA OSIGURANJA KOJE SLUŽE ZA OBRAČUNAVANJE I PLAĆANJE DOPRINOSA I ZA OSTVARIVANJE PRAVA IZ MIROVINSKOG OSIGURANJA ZA OSIGURANIKE KOJI SU SAMI OBVEZNICI PLAĆANJA DOPRINOSA
Članak 1.
Osiguranici iz članka 10. stavka 1. točke 4., članka 11. do 14., članka 16. i 17. Zakona o mirovinskom osiguranju (u daljnjem tekstu: ZOMO) koji su sami obveznici plaćanja doprinosa mogu izabrati višu osnovicu osiguranja od one u koju su razvrstani na temelju članka 141. točke 3. ZOMO.
Članak 2.
Osiguranicima iz članka 1. ove odluke utvrđuju se više osnovice osiguranja u koje se osiguranici razvrstavaju prema vlatitom izboru i to:
1. osnovica u svoti od           2.833,00 kn

2. osnovica u svoti od           4.193,00 kn

3. osnovica u svoti od           5.213,00 kn

4. osnovica u svoti od           7.820,00 kn

5. osnovica u svoti od           13.033,00 kn

6. osnovica u svoti od           21.895,00 kn.

Članak 3.
Osiguranici iz članka 1. ove odluke razvrstavaju se u izabranu višu osnovicu osiguranja od prvog dana idućeg mjeseca od mjeseca u kojem je podnesen zahtjev.
Članak 4.
Doprinos za mirovinsko osiguranje obračunava se i plaća prema zakonom utvrđenoj stopi doprinosa za mirovinsko osiguranje na izabranu višu osnovicu osiguranja, a način obračunavanja i plaćanja doprinosa utvrđuje se Pravilnikom o načinu obračunavanja i plaćanja doprinosa za mirovinsko osiguranje (»Narodne novine«, broj 3/99),
Članak 5.
Na dan stupanja na snagu ove odluke prestaje vrijediti Odluka o višim osnovicama osiguranja koje služe za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja koji su sami obveznici plaćanja doprinosa (»Narodne novine«, broj 1/99.).
Članak 6.
Ova odluka stupa na snagu sljedećeg dana nakon objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. travnja 2000.
Klasa: 140-13/00-01/2212
Urbroj: 341-99-01/00-13
Zagreb, 28. ožujka 2000.
Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za mirovinsko osiguranje
prof. dr. sc. Željko Potočnjak, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti