POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - analiza zakona - naredbu o mjerilima - povelja o pravima ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO
Temeljem članka 22. stavka 1. točka 2. Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 22/92, 42/92 i 71/97) Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske, propisuje
OBVEZATNE UPUTE IX.
O REDOSLIJEDU IZBORNIH RADNJI I TIJEKU ROKOVA ZA PONAVLJANJE IZBORA ZA PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE

  1. Odlukom Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske od 26. siječnja 2000. utvrđeno je da se ponavljaju izbori za predsjednika Republike Hrvatske održani dana 24. siječnja 2000.
  2. Ponovljeni izbori za predsjednika Republike Hrvatske održat će se dana
  3. veljače 2000.

(članak 17. stavka 1.)
3. Izborna promidžba traje od dana prvog glasovanja pa do 24 sata prije dana ponovljenih izbora, dakle
do 5. veljače 2000. u 24:00 sata
(članak 19.)
4. Zabrana izborne promidžbe (izborna šutnja) - objavljivanje procjene izbornih rezultata, kao i objavljivanje prethodnih neslužbenih rezultata izbora, objavljivanje fotografija u sredstvima javnog priopćavanja, davanja izjava i intervjua kandidata, te navođenja njihovih izjava ili pisanih djela, traje
od 6. veljače 2000. u 00:00 sati
do 7. veljače 2000. u 24:00 sata
(članak 15.)
5. Glasovanje traje neprekidno
7. veljače 2000. od 7:00 do 19:00 sati
Birališta se zatvaraju u 19,00 sati, ali će se biračima koji su se zatekli na biralištu omogućiti glasovanje.
U diplomatsko-konzularnim predstavništvima vrijeme se računa po lokalnom vremenu.
(članak 31.)
6. Birački odbor mora dostaviti zapisnik o svom radu s ostalim izbornim materijalom gradskom odnosno općinskom izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od 12 sati od zatvaranja birališta, dakle najkasnije do
8. veljače 2000. u 7:00 sati
(članak 37. stavak 1.)
7. Birački odbor u hrvatskom diplomatsko-konzularnom predstavništvu dostavlja izborne materijale neposredno Državnom izbornom povjerenstvu u roku od 12 sati od zatvaranja birališta, dakle najkasnije do
8. veljače 2000. u 7:00 sati
(članak 37. stavak 2.)
8. Gradska odnosno općinska izborna povjerenstva zbrojit će rezultate glasovanja na biračkim mjestima na svom području najkasnije u roku od 24 sata, od sata zatvaranja birališta, dakle najkasnije do
8. veljače 2000. u 19:00 sati
(članak 38. stavak 1.)
9. Državno izborno povjerenstvo odredit će način i rok u kojem gradska odnosno općinska izborna povjerenstva moraju dostaviti izborne rezultate na svom području, zajedno sa zapisnikom o svom radu.
(članak 38. stavak 2.)
10. Državno izborno povjerenstvo utvrđuje rezultate izbora za predsjednika Republike Hrvatske na temelju rezultata glasovanja na svim biračkim mjestima.
Kad utvrdi rezultate izbora za predsjednika Republike Hrvatske, Državno izborno povjerenstvo će odmah objaviti:
1. - broj birača upisanih u popis birača;
- broj birača koji su glasovali,
- koliko je glasova dobio pojedini kandidat,
- koliko je bilo nevažećih listića;
2. ime i prezime kandidata koji je izabran
(članak 41. stavak 1.)
ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA
11. Ustavni sud Republike Hrvatske nadzire ustavnost i zakonitost izbora za predsjednika Republike Hrvatske i rješava izborne sporove.
(članak 43.)
12. Prigovor zbog nepravilnosti u postupku izbora mogu podnijeti samo one političke stranke i birači o čijim se kandidatima glasovalo na izborima za predsjednika Republike kao i sami kandidati za predsjednika Republike o kojima se glasovalo.
(članak 44. stavak 2.)
13. Zbog nepravilnosti u postupku izbora za predsjednika Republike Hrvatske, prigovor se podnosi Državnom izbornom povjerenstvu u roku od
48 sati računajući od isteka dana kad je izvršena radnja na koju je stavljen prigovor, dakle od
00:00 sati sljedećeg dana
(članak 45. stavak 1.)
14. Državno izborno povjerenstvo dužno je donijeti rješenje o prigovoru u roku od
48 sati od isteka dana kada je dostavljen prigovor, odnosno od isteka dana kada su dostavljeni izborni materijali na koje se odnosi prigovor, dakle od
00:00 sati sljedećeg dana
(članak 45. stavak 2.)
15. Protiv rješenja Državnog izbornog povjerenstva podnositelj prigovora, kao i kandidat za predsjednika Republike imaju pravo žalbe Ustavnom sudu Republike Hrvatske. Žalba se podnosi putem Državnog izbornog povjerenstva, u roku od
48 sati računajući od isteka dana kad je primljeno pobijano rješenje, dakle od 00:00 sati sljedećeg dana
(članak 47. stavak 1., 2. i 3.)
16. Ustavni sud Republike Hrvatske dužan je donijeti odluku u roku od
48 sati od isteka dana kada je primio žalbu, dakle od
00:00 sati sljedećeg dana
(članak 47. stavak 5.)
17. Podneseni prigovor, odnosno žalba ne odgađaju obavljanje izbornih radnji, pa niti objavljivanje izbornih rezultata.
(članak 48.)
18. Ove Obvezatne upute stupaju na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 020-03/99-02/09
Urbroj: 599-99-1
Zagreb, 26. siječnja 2000.
Predsjednik
Marijan Ramušćak, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti