POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - analiza pravnih propisa - statut hrvatskog demokratskog - uredba o obavljanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
1396
Na temelju članka 50. stavka 1. točke 9. Zakona o zdravstvenoj ispravnosti i zdravstvenom nadzoru nad namirnicama i predmetima opće uporabe (»Narodne novine« broj 1/97 - pročišćeni tekst) ministar zdravstva uz suglasnost ministra poljoprivrede i šumarstva donosi
PRAVILNIK
O IZMJENAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI PROSTORIJE ZA PROIZVODNJU I PROMET NAMIRNICA I PREDMETA OPĆE UPORABE
Članak 1.
U Pravilniku o uvjetima koje moraju ispunjavati prostorije za proizvodnju i promet namirnica i predmeta opće uporabe (»Narodne novine« broj 118/99) u članku 7. dodaje se stavak 2. koji glasi:
»Odredba stavka 1. ovoga članka ne odnosi se na montažne objekte i kioske za promet tiskom u kojima se u promet stavljaju namirnice i predmeti opće uporabe u originalnom pakiranju.«
Članak 2.
U članku 24. stavak 1. mijenja se i glasi:
»Zidovi kuhinje i prostora za pripremanje i obradu namirnica i pranje posuđa, do visine 1,80 m od poda moraju biti obloženi keramičkim zidnim pločicama.«
Članak 3.
U članku 38. stavak 1. mijenja se i glasi:
»U prostorijama iz članka 2. ovoga Pravilnika zidovi garderoba i zahoda moraju biti obloženi materijalom pogodnim za pranje, čišćenje i dezinfekciju do visine 1,60 m od poda, a zidovi tuš kabine do visine 1,70 m od poda.«
Članak 4.
U članku 40. riječi: »šest mjeseci« zamjenjuju se riječima: »dvije godine«.
Članak 5.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 011-01/00-01/0049
Urbroj: 534-04-03-00-0001
Zagreb, 10. svibnja 2000.
Ministar
prof. dr. sc. Ana Stavljenić-Rukavina, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti