POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - pravna zajednica - zakon o oslobađanju - plan o izmjeni ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE
821
Na osnovi članka 46. Zakona o doplatku za djecu (»Narodne novine«, br. 44/77., 52/85., 8/90., 40/90. i 26/93.), članka 82. i članka 19. točke 1. Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (»Narodne novine«, broj 163/98.), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, na sjednici održanoj 28. ožujka 2000., donosi
ODLUKU
O USKLAĐIVANJU DOPLATKA ZA DJECU I CENZUSA PRIHODA KAO UVJETA ZA STJECANJE PRAVA NA DOPLATAK ZA DJECU U GODINI 2000.
I. USKLA?IVANJE CENZUSA PRIHODA KAO UVJETA ZA STJECANJE PRAVA NA DOPLATAK ZA DJECU U GODINI 2000.
1. Cenzus prihoda utvrđen u članku 37. stavku 1. toč. 1, 2. i 3. Zakona o doplatku za djecu (u daljnjem tekstu: Zakon), odnosno u točki 1. stavku 1. pod a), b) i c) Odluke o usklađivanju doplatka za djecu i cenzusa prihoda kao uvjeta za stjecanje prava na doplatak za djecu u godini 1999. (»Narodne novine«, broj 32/99. - u daljnjem tekstu: Odluka iz godine 1999.) usklađuje se razmjerno porastu prosječne plaće zaposlenih u Republici Hrvatskoj u godini 1999., tako da doplatak za djecu u godini 2000. pripada korisniku:
a) ako mu prihod ostvaren na osnovi zaposlenja ne prelazi 1.324,78 kn mjesečno po članu kućanstva;
b) ako mu osnovica poreza iz prihoda od samostalnog obavljanja poljoprivredne djelatnosti (katastarski prihod) ne prelazi 116,80 kn godišnje po članu kućanstva;
c) ako mu prihod od obavljanja zanatskih i drugih privrednih djelatnosti ili od intelektualnih usluga, kao i od porezu podložnih prihoda od imovine i imovinskih prava (ostali prihod) ne prelazi 372,96 kn godišnje po članu kućanstva.
Ako korisnik doplatka za djecu i članovi njegovog kućanstva imaju istodobno prihode po raznim osnovama iz članka 37. Zakona, visina prihoda utvrđuje se tako da se prihod pod a) podijeli s 13,24 pod b) s 1,16 i prihod pod c) s 3,72, pa ako zbroj količnika prelazi 100, korisniku ne pripada pravo na doplatak za djecu (članak 38. Zakona).
2. Prema točki 1. ove odluke usklađuje se i cenzus prihoda utvrđen u članku 40. stavku 1. toč. 1., 2. i 3. Zakona, odnosno u točki 2. stavku 1. pod a), b) i c) Odluke iz godine 1999. tako da doplatak za djecu u godini 2000. pripada korisniku:
a) ako mu prihod ostvaren na osnovi zaposlenja ne prelazi 1.720,53 kn mjesečno po članu kućanstva;
b) ako mu osnovica poreza iz prihoda od samostalnog obavljanja poljoprivredne djelatnosti (katastarski prihod) ne prelazi 157,68 kn godišnje po članu kućanstva;
c) ako mu prihod od obavljanja zanatskih i drugih privrednih djelatnosti ili od intelektualnih usluga, kao i od porezu podložnih prihoda od imovine i imovinskih prava (ostali prihod) ne prelazi 476,05 kn godišnje po članu kućanstva.
Ako korisnik doplatka za djecu i članovi njegovog kućanstva imaju istodobno prihode po raznim osnovama iz članka 40. Zakona, visina prihoda utvrđuje se tako da se prihod pod a) podijeli s 17,20 prihod pod b) s 1,57 i prihod pod c) s 4,76 (članak 41. Zakona).
II. USKLA?IVANJE DOPLATKA ZA DJECU U GODINI 2000. S PORASTOM TROŠKOVA ŽIVOTA U PROTEKLOJ GODINI
3. Svote doplatka za djecu utvrđene u članku 39. Zakona, odnosno u točki 3. stavku 1. pod a), b) i c) Odluke iz godine 1999. mijenjaju se pa korisniku iz toga članka pripada u godini 2000. doplatak u punoj mjesečnoj svoti:
a) od 235,09 kn o djetetu, ako prihod ostvaren na osnovi zaposlenja iznosi do 837,77 kn po članu kućanstva mjesečno;
b) od 142,92 kn po djetetu, ako prihod ostvaren na osnovi zaposlenja iznosi preko 837,77 kn do 1.061,13 kn po članu kućanstva mjesečno;
c) od 127,57 kn po djetetu, ako prihod ostvaren na osnovi zaposlenja iznosi preko 1.061,13 kn do 1.324,78 kn po članu kućanstva mjesečno.
Ako korisnik, osim prihoda ostvarenih na osnovi zaposlenja ostvaruje i druge prihode (članak 39. stavak 2. Zakona), puna svota doplatka za djecu, od koje se određuje doplatak u smanjenoj svoti (članak 43. Zakona), iznosi 127,57 kn po djetetu.
4. Prema točki 3. ove odluke mijenjaju se svote doplatka za djecu utvrđene u članku 42. Zakona, odnosno u točki 4. stavku 1. pod a), b) i c) Odluke iz godine 1999. tako da korisniku iz toga članka pripada u godini 2000. doplatak za djecu u punoj mjesečnoj svoti:
a) od 342,92 kn po djetetu, ako prihod ostvaren na osnovi zaposlenja iznosi do 1.089,30 kn po članu kućanstva mjesečno;
b) od 199,92 kn po djetetu, ako prihod ostvaren na osnovi zaposlenja iznosi preko 1.089,30 kn do 1.365,15 kn po članu kućanstva mjesečno;
c) od 175,82 kn po djetetu, ako prihod ostvaren na osnovi zaposlenja iznosi preko 1.365,15 kn do 1.720,53 kn po članu kućanstva mjesečno.
Ako korisnik, osim prihoda ostvarenih na osnovi zaposlenja, ostvaruje i druge prihode (članak 42. stavak 2. Zakona), puna svota doplatka za djecu, od koje se određuje doplatak u smanjenoj svoti (članak 43. Zakona), iznosi 175,82 kn po djetetu.
III. USKLA?IVANJE DOPLATKA ZA DJECU
KORISNICIMA KOJI PRAVO OSTVARUJU
PREMA ZAKONU O PRAVIMA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ÈLANOVA NJIHOVIH OBITELJI
5. Korisnicima doplatka za djecu prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine«, broj 108/96.) doplatak se od 1. 1. 2000. određuje u svoti od 342,92 kn mjesečno po djetetu.
IV. USKLA?IVANJE DOPLATKA ZA DJECU
KORISNICIMA SA STATUSOM PROGNANIKA PREMA ZAKONU O STATUSU PROGNANIKA I IZBJEGLICA (»Narodne novine«, broj 96/93)
6. Korisnicima doplatka za djecu sa statusom prognanika, odnosno povratnika, doplatak za djecu se od 1. 1. 2000. određuje u svoti od 235,09 kn mjesečno po djetetu.
7. Korisnicima doplatka za djecu sa statusom prognanika, odnosno povratnika, koji sami uzdržavaju svoju djecu (čl. 40. Zakona o doplatku za djecu) doplatak za djecu se od 1. 1. 2000. određuje u svoti od 342,92 kn mjesečno po djetetu.
V. ZAJEDNIČKE ODREDBE O USKLA?IVANJU

  1. Usklađivanje doplatka za djecu sadašnjim korisnicima obavit će, prema ovoj odluci, područne službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, po službenoj dužnosti u skladu sa Zakonom i ovom odlukom.
  2. Na dan stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka iz godine 1999.
  3. Ova odluka stupa na snagu idućeg dana nakon objave u »Narodnim novinama«., a primjenjuje se od 1. siječnja 2000.

Klasa: 140-13/00-01/2212
Urbroj: 341-00-01/00-11
Zagreb, 28. ožujka 2000.
Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za mirovinsko osiguranje
prof. dr. sc. Željko Potočnjak, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti