POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - alineja - statut hrvatske revizorske - statutarna odluka sudovi ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA I MINISTARSTVO FINANCIJA
Na temelju točke 7. Odluke o osnivanju Posebnog računa za kreditiranje razvitka i obnove poljoprivrede (»Narodne novine« br. 54/96), ministar poljoprivrede i šumarstva i ministar financija donose
PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU KORIŠTENJA SREDSTAVA ZA KREDITIRANJE RAZVITKA I OBNOVE POLJOPRIVREDE
Članak 1.
U Pravilniku o uvjetima i načinu korištenja sredstava za kreditiranje razvitka i obnove poljoprivrede (»Narodne novine« broj 55/99 i 96/99) u članku 6. u stavku 3. briše se točka i stavlja zarez te se dodaje »osim za program nabave uzgojno valjanih rasplodnjaka nerastova, pastuha, jaraca i ovnova gdje je minimalni iznos kredita određen njihovom nabavnom cijenom, program nabave teladi za uzgoj i tov gdje je minimalni iznos kredita 2.500,00 kn, program nabave junica na aukcijama gdje je minimalni iznos kredita 8.000,00 kn te program nabave jarica na aukcijama gdje je minimalni iznos kredita 8.500,00 kn«.
Članak 2.
U članku 7. u stavku 1., točka 3. briše se riječ »junica« i zamjenjuje s riječima »ženske teladi« te se dodaje točka »11. za program nabave uzgojno valjanih nerastova 16 mjeseci. Otplata kredita je u tri obroka: prvi obrok plaća se iz sredstava poticaja koje vlasnik nerasta ostvaruje po osnovi nabave nerasta i po osnovi rasplodnog podmlatka, drugi obrok dospijeva 10 mjeseci od prvog dana sljedećeg mjeseca u kojem je zaključen Ugovor, treći obrok dospijeva 16 mjeseci od prvog dana sljedećeg mjeseca u kojem je zaključen Ugovor.
U članku 7. u stavku 2. dodaje se točka »3. za uzgoj ženske teladi«,
U članku 7. u stavku 3. iza riječi 1 godina dodaje se »za nabavu uzgojno valjanih nerastova 90 dana«
Članak 3.
U članku 8. u stavku 1. dodaje se: »kamatna stopa za uzgoj ženske teladi utvrđuje se u visini 7% godišnje, a za tov teladi 8% godišnje.«
Članak 4.
U članku 14., stavku 2. u točki 2. dodaje se: »Za program nabave nerastova: 2 (dvije) mjenice potpisane od korisnika kredita i jednog jamca.«
Članak 5.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 011-02/99-01/129
Urbroj: 525-01-99-01
Zagreb, 14. prosinca 1999.
Ministar financija Ministar
mr. Borislav Škegro, v. r. poljoprivrede i šumarstva
mr. sc. Ivan Đurkić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti