POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - pravna uputstva - pregled izdanih financijskih - rješenje o nastanku ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1990
Na temelju članka 23. stavaka 1. i 3. i članka 30. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98 i 15/2000), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 12. listopada 2000. godine donijela
ODLUKU
O OSNIVANJU POVJERENSTVA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA OSOBE S INVALIDITETOM
I.
Ovom Odlukom osniva se Povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).
II.
Povjerenstvo je savjetodavno i stručno tijelo Vlade Republike Hrvatske.
Zadaća je Povjerenstva da Vladi Republike Hrvatske daje prijedloge, mišljenja i stručna obrazloženja iz područja položaja, zaštite i rehabilitacije osoba s invaliditetom i njihovih obitelji, te da provodi aktivnosti usmjerene na njihovu dobrobit.
III.
U ostvarivanju svoje zadaće Povjerenstvo osobito:

  1. prati primjenu postojećih propisa koji se odnose na osobe s invaliditetom i predlaže Vladi Republike Hrvatske mjere za unaprjeđivanje rada u tijelima koja u svom djelokrugu i/ili nadležnosti imaju poslove u vezi zaštite osoba s invaliditetom i ostvarivanja njihovih prava;
  2. raspravlja i daje mišljenja o nacrtima zakona i drugih propisa koji su od interesa za unapređivanje kvalitete življenja osoba s invaliditetom i njihovih obitelji, te predlaže Vladi Republike Hrvatske i tijelima državne uprave promjene zakona i drugih propisa iz područja koja se odnose na osobe s invaliditetom;
  3. proučava, prati i predlaže mjere u odnosu na međunarodne akte, osobito akte Vijeća Europe i Europske unije, iz područja položaja, zaštite i rehabilitacije osoba s invaliditetom, te daje mišljenje u postupku njihovog donošenja i usvajanja;
  4. prati provedbu Nacionalnog programa za poboljšanje kvalitete osoba s invaliditetom, te predlaže učinkovito izvršavanje planiranih mjera i aktivnosti;
  5. prikuplja podatke o aktivnostima namijenjenim za osobe s invaliditetom koje se poduzimaju od strane tijela državne vlasti, ustanova, vjerskih zajednica, udruga i drugih organizacijskih oblika, te predlaže mjere za njihovu djelotvorniju provedbu;
  6. prikuplja podatke i proučava iskustva drugih zemalja u ostvarivanju prava osoba s invaliditetom.

IV.
Povjerenstvo podnosi polugodišnje i godišnje izvješće o svom radu Vladi Republike Hrvatske.
V.
Povjerenstvo ima 22 člana.
Članovi Povjerenstva su:
1. devet predstavnika ministarstava i državnih upravnih organizacija, i to:
1.1. Ministarstva zdravstva,
1.2. Ministarstva prosvjete i športa,
1.3. Ministarstva rada i socijalne skrbi,
1.4. Ministarstva financija,
1.5. Ministarstva pomorstva, prometa i veza,
1.6. Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave,
1.7. Ministarstva za javne radove, obnovu i graditeljstvo,
1.8. Ministarstva turizma,
1.9. Državnog zavoda za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži;
2. jedanaest predstavnika saveza udruga invalida i saveza udruga roditelja – skrbnika djece s invaliditetom, i to:
2.1. Saveza organizacija invalida Hrvatske,
2.2. Hrvatskog saveza slijepih,
2.3. Hrvatskog saveza gluhih i nagluhih,
2.4. Hrvatskog saveza udruga tjelesnih invalida,
2.5. Hrvatskog saveza cerebralne i dječje paralize,
2.6. Saveza društava distrofičara Hrvatske,
2.7. Hrvatskog saveza udruga osoba s mentalnom retardacijom,
2.8. Hrvatskog saveza invalida rata,
2.9. Saveza civilnih invalida rata Hrvatske,
2.10. Saveza hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Republike Hrvatske,
2.11. Zajednice udruga civilnih žrtava Domovinskog rata Hrvatske;
3. dva predstavnika znanstvenih institucija, i to:
3.1. Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
3.2. Pravnog fakulteta – Studija za socijalni rad Sveučilišta u Zagrebu.
VI.
Povjerenstvo ima tajništvo koje se sastoji od tajnika i pomoćnika tajnika.
Tajnik i pomoćnik tajnika su državni službenici zaposleni u Državnom zavodu za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži.
VII.
Predsjednika, zamjenika predsjednika, članove, tajnika i pomoćnika tajnika imenuje Vlada Republike Hrvatske.
VIII.
Stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo obavlja Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži.
Sredstva za rad Povjerenstva osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske.
IX.
Povjerenstvo donosi poslovnik o svom radu.
X.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom (»Narodne novine«, broj 45/97).
XI.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama.«
Klasa: 022-03/00-02/26
Urbroj: 5030104-00-2
Zagreb, 12. listopada 2000.
Potpredsjednik,
zamjenik predsjednika
dr. sc. Goran Granić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti