POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - pravna uputstva - pravilnik o popisu - lista zaraznih bolesti ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE
819
Na temelju članka 73. Zakona o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine, broj 102/98.) i članka 19. točke 1. i članka 20. točke 4. Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (»Narodne novine«, broj 163/98.), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, na sjednici održanoj 28. ožujka 2000., donosi
ODLUKU
O NAKNADI PUTNIH TROŠKOVA U SVEZI S OSTVARIVANJEM PRAVA IZ MIROVINSKOG OSIGURANJA ZA GODINU 2000.
Članak 1.
Naknada putnih troškova koja pripada osiguranim osobama i pratitelju obuhvaća:
- naknadu za troškove prijevoza u odlasku i povratku
- naknada za troškove prehrane i smještaja za vrijeme putovanja i boravka u drugom mjestu.
Članak 2.
Naknada za troškove prijevoza pripada po najnižoj cijeni za redovita prijevozna sredstva javnog prometa i prema najkraćoj relaciji. Ako osigurana osoba upotrebljava vlastito prijevozno sredstvo, naknada za troškove prijevoza pripada u visini cijene vozne karte javnog prijevoznog sredstva.
Članak 3.

  1. U hitnim i medicinski opravdanim slučajevima može se odobriti upotreba i skupljeg, odnosno posebnoga prijevoznog sredstva (brzi ili ekspresni vlak, spavaća kola, viši razred u vlaku, automobil, zrakoplov i dr.), ako je to potrebno s obzirom na zdravstveno stanje osigurane osobe ili na dužinu puta.
  2. Korištenje skupljeg, odnosno posebnog prijevoznog sredstva odobrava ovlašteno tijelo Zavoda, na prijedlog nadležnog liječnika zdravstvenog osiguranja ili stručnog tijela vještačenja. Osigurana osoba kojoj je odobrena upotreba prijevoznoga sredstva iz stavka 1. ovog članka dužna je za obračun naknade prijevoznih troškova podnijeti dokaz o korištenju toga prijevoznog sredstva.
  3. Naknada za troškove prijevoza skupljim prijevoznim sredstvom javnog prometa pripada, osim u slučajevima iz članka 1. ove odluke, i u slučaju kada su ukupni putni troškovi (članak 1.) manji od troškova koji bi nastali da se osigurana osoba koristila jeftinim prijevoznim sredstvom.

Članak 4.

  1. Naknada za troškove prehrane i izbivanja izvan mjesta prebivališta pripada u punoj ili smanjenoj svoti, ovisno o trajanju putovanja i izbivanja i iznosi 70% od dnevnice za službeno putovanje u zemlji za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna.
  2. Naknada iz stavka 1. ovog članka pripada u punoj svoti ako je putovanje i izbivanje trajalo neprekidno najmanje 12 sati.
  3. Ako putovanje i izbivanje traje manje od 12, a najmanje 8 sati, naknada iz stavka 2. ovog članka pripada u smanjenoj svoti, i to u visini od 50% od pune svote, a ako je trajalo manje od 8 sati, osigurana osoba nema pravo na naknadu.
  4. Ako putovanje i izbivanje traje neprekidno duže od 24 sata, naknada iz stavka 2. ovog članka pripada za svaka 24 sata, kao i za ostatak vremena iznad 12 sati u punoj svoti, a za ostatak vremena ispod 12, a izand 8 sati u smanjenoj svoti.

Članak 5.

  1. Vrijeme za koje pripada naknada iz članka 4. stavka 1. ove odluke računa se od polaska korištenoga prijevoznog sredstva iz mjesta prebivališta, odnosno boravišta, do povratka u to mjesto.
  2. Polazak i povratak korištenoga prijevoznog sredstva u javnom prometu utvrđuje se prema propisanom voznom redu, uzimajući u obzir mogućnost korištenja prvog redovitog prijevoznog sredstva pri povratku.
  3. U vrijeme iz stavka 1. ovog članka ne računa se vrijeme koje je osigurana osoba provela radi određenog pregleda u zdravstvenoj ili drugoj ustanovi u kojoj je imala osiguran smještaj i prehranu.

Članak 6.
Troškovi noćenja priznaju se prema računu hotelsko-ugostiteljskog poduzeća, najviše do svote za jednokrevetnu sobu, osim najskuplje kategorije.
Članak 7.
Pri obračunu naknade putnih troškova osigurana osoba podnosi dokaze o danu i satu odlaska na putovanje, o vremenu izbivanja i o danu i satu povratka s putovanja.
Članak 8.
Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2000.
Klasa: 140-13/00-01/2212
Urbroj: 341-00-01/00-9
Zagreb, 28. ožujka 2000.
Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za mirovinsko osiguranje
prof. dr. sc. Željko Potočnjak, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti