POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - aktualni propisi - zakon o spajanju - ukaz za veleposlanika ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO FINANCIJA
1392
Na osnovu članka 7. stavak 3. Zakona o carinskoj tarifi (»Narodne novine«, br. 61/2000) ministar financija donosi
PRAVILNIK
O NAČINU OBRAČUNA I POSTUPKU NAPLATE CARINSKE PRISTOJBE
Članak 1.
Carinska pristojba koja se plaća sukladno članku 7. Zakona o carinskoj tarifi (»Narodne novine«, br. 61/2000) plaća se za svaku prihvaćenu carinsku deklaraciju u iznosu od 10,00 kuna.
Deklaracijom u smislu ovog Pravilnika smatra se pisana carinska deklaracija, deklaracija podnesena elektronskom razmjenom podataka knjigovodstveni zapis, nepotpuna carinska deklaracija, trgovačka isprava koja se smatra deklaracijom kao i obračun davanja pri uvozu u putničkom prometu.
Pristojba se obračunava prihvaćanjem carinske deklaracije za određeni carinski postupak, odnosno prihvaćenjem dopunske deklaracije. Kod prihvaćanja dopunske deklaracije pristojba se plaća onoliko puta za koliko se pojedinačnih deklaracija iz stavka 2. ovog članka dopunska deklaracija podnosi. Carinska pristojba obračunata po deklaraciji ne uplaćuje se sa carinskim dugom, već po posebnom obračunu na način kako je to propisano člankom 3. ovog Pravilnika.
Carinska pristojba je pristojba koja ne ulazi u osnovicu poreza na dodanu vrijednost.
Članak 2.
Osoba obvezna platiti pristojbu je osoba čiji su podaci upisani u polje 54 jedinstvene carinske deklaracije, odnosno u polje 50 jedinstvene carinske deklaracije za provozni postupak, te osoba kojoj je u putničkom prometu izdan obračun davanja pri uvozu.
Članak 3.
Carinska pristojba plaća se svakog 1. i 15. u mjesecu za sve podnesene deklaracije u tom razdoblju, osim za Obračun davanja u putničkom prometu za koji se pristojba naplaćuje po obračunu.
Obračun s popisom deklaracija ispostavljat će carinarnica za svaku osobu iz članka 2. ovog Pravilnika za sve deklaracije koje je u navedenom razdoblju carinarnice prihvatila. Osoba je obvezna preuzeti obračun u carinarnici odmah po isteku prethodnog obračunskog razdoblja te iznos pristojbi uplatiti u roku 3 dana na evidentni račun carinarnice.
Članak 4.
U svrhu obračuna carinske pristojbe, jedinstvena carinska deklaracija popunjava se na sljedeći način:
a) u treći red polja 44 upisuje se šifra V99/matični broj osobe iz polja 54,
b) u prvo potpolje polja 47 upisuje se šifra 99,
u drugo potpolje polja 47 upisuje se broj »1«, a u slučaju kada se podnosi dopunska deklaracija upisat će se ukupan broj pojedinačnih deklaracija za koje se dopunska deklaracija podnosi,
c) u četvrto potpolje polja 47 upisuje se svota koju po deklaraciji treba naplatiti.
Članak 5.
Osobi koja ne izvršava redovito i u roku obveze iz članka 3. ovog Pravilnika, carinarnica neće dopustiti daljnje podnošenje deklaracija.
Članak 6.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. srpnja 2000. godine.
Klasa: 413-01/00-01/764
Urbroj: 513-02-1210/00-1
Zagreb, 29. lipnja 2000.
Ministar financija
dr. Mato Crkvenac, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti