POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - pravna tumačenja - uredba o preoblikovanju - zakon o postupku ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO ZA OBRT, MALO I SREDNJE PODUZETNIŠTVO


2058
Na temelju članka 39. st. 3. Zakona o obrtu (»Narodne novine« br. 77/93), ministar za obrt, malo i srednje poduzetništvo, uz prethodno pribavljeno mišljenje Hrvatske obrtničke komore i uz suglasnost ministra prosvjete i športa donosi
IZMJENE I DOPUNE
STRUČNO–TEORIJSKOG I PRAKTIČNOG DIJELA PROGRAMA (NAUKOVANJE) ZA ZANIMANJE
MLJEKAR
U službenom listu Republike Hrvatske »Narodne novine« br. 84 od 18. kolovoza 1997. mijenja se tekst na stranici:
– 3072 u glavi “A. Praktični dio naukovanja” briše se naziv tabele “I. godina naukovanja”
– 3074 u tabeli “B. Stručno teorijski dio naukovanja; 1. Tehnologija zanimanja; 1.1. Pregled područja s vremenskim rasporedom” briše se postojeći tekst tabele i upisuje novi koji glasi:
_ __________________________

Red.     Nastavno područje          Broj sati po obrazovnim godinama
br.                         I      II      III      Ukupno
_ __________________________

  1.      Mlijeko                    40      -      -      40
  2.      Čistoća i sterilnost

     uređaja                    20      -     -      20
3.     Mikrobiologija
     mlijeka                    40      -     -      40
4.     Strojevi i uređaji u
     mljekari               40      -     -      40          
5.     Tehnologija mlijeka i
     fermentiranih
     mliječnih proizvoda           -     70     -      70
6.     Tehnologija sladoleda
     i dehidriranih
     mliječnih proizvoda           -      35     -      35
7.      Tehnologija maslaca i
     vrhnja                     -      -      40      40
8.     Tehnologija sira           -      -      56      56
_ __________________________
     UKUPNO SATI:               140      105      96      341
_ __________________________
     


– 3075 u tabeli “1.2. Ciljevi i sadržaji nastavnih područja ; I. godina naukovanja” pod red. br. 3. u koloni 4. dodaje se tekst koji glasi: “– mikroorganizmi u proizvodnji kiselomliječnih napitaka, vrhnja, maslaca, sireva”
– 3075 u tabeli “1.2. Ciljevi i sadržaji nastavnih područja; I. godina naukovanja” pod red. br. 4. upisuje se sljedeći tekst:

_ __ ________
     
Red.      Nastavna područja               Ciljevi                    Sadržaji
broj
_ __ ________
     
1          2                     3                          4
_ __ ________
     
4.     Strojevi i uređaji u mljekari     Poznavanje rada strojeva i      strojevi i uređaji koji se koriste:
     u mljekari               uređaja u mljekari          - za primarnu obradu mlijeka
                                             - za prijem, transport i čuvanje mlijeka
                                             - za toplinsku obradu mlijeka
                                             - za proizvodnju kondenziranog i evapori-                                                   ranog mlijeka te mlijeka u prahu
                                             - u proizvodnji kiselomliječnih proizvoda
                                             - u proizvodnji maslaca
                                             - u proizvodnji sladoleda
                                             - u proizvodnji sireva i laktoze
                                             - u proizvodnji topljenog sira
-3079 naziv tabele "II. godina naukovanja" mijenja se i glasi "II. i III. godina naukovanja", a tekst tabele mijenja se tako da novi glasi:

_ __ ________________
     
Red.      Nastavna područja               Ciljevi                         Sadržaji
broj
_ __ ________________
     
1          2                     3                           4
_ __ ________________
1.     Tehnologija mlijeka i           Poznavanje procesa proizvodnje           Obrada mlijeka na sabiralištu i
     fermentiranih mliječnih          pasteriziranog i steriliziranog          transport do mljekare
     napitaka               mlijeka te kiselog mlijeka,
                         jogurta, kefira, kumisa i
                         acidofilnog mlijeka               Prijam mlijeka u mljekari
                                                  Tipizacija i homogenizacija mlijeka
                                                  Deaeracija i dezodoracija
                                                  Pasterizacija mlijeka
                                                  Punjenje pasteriziranog mlijeka u ambalažu                                                   i skladištenje
                                                  Postupci sterilizacije mlijeka (u ambalaži                                                   i izvan nje)
                                                  Mane konzumnog mlijeka
                                                  Definicija i sastav jogurta, kiselog                                                   mlijeka,                                                                       acidofilnog mlijeka, kefira i kumisa
                                                  Priprema mlijeka
                                                  Nacjepljivanje mlijeka i fermentacija
                                                  Punjenje mlijeka u ambalažu i
                                                  njegovo skladištenje
                                                  Proizvodnja mlijeka uz dodatak
                                                  kakaa, čokolade, vanilije
2.     Tehnologija sladoleda i      Poznavanje sirovina koje se           Definicija, sastav i vrste sladoleda
     i dehidriranih mliječnih     koriste u proizvodnji sladoleda te
     proizvoda               procesa proizvodnje sladoleda i
                         dehidriranih mliječnih proizvoda     Sirovine za proizvodnju sladoleda                                                        (mlijeko, mlijeko u prahu, vrhnje,                                                   maslac,šećer,                                                                       aromatični i voćni dodaci, boje i
                                                  stabilizatori)
                                                  Sastavljanje recepta za sladoled
                                                  Tehnološke operacije u proizvodnji
                                                  sladoleda
                                                  Promjene koje nastaju u procesu
                                                  proizvodnje
                                                  Uzroci nedostataka sladoleda i njihovo
                                                  otklanjanje
                                                  Transport sladoleda
                                                  Definicija i klasifikacija mliječnih                                                   konzervi
                                                  Proces proizvodnje kondenziranog mlijeka,                                                   evaporiranog mlijeka, mlijeka u prahu, su-                                                       rutke u prahu, laktoze i mliječnih zamjena
3.     Kontrola mlijeka          Sposobnost izvođenja                Određivanje suhe tvari
                         jednostavnih analiza               Određivanje masti (pokazna vježba)
                         u kontroli mlijeka               Mjerenje kiselosti (pH)
                                                  Određivanje gustoće
4.     Fermentirani mliječni napitci     Sposobnost izvođenja                Fermentacija mliječnih napitaka (jogurt,                          fermentacije i organoleptičkog          kiselo mlijeko, acidofilno mlijeko)
                         ispitivanja mliječnih napitaka
                                                  Pratiti tok fermentacije mjerenjem pH
                                                  Organoleptičko ispitivanje mliječnih
                                                  napitaka
5.     Vrhnje                    Sposobnost izvođenja osnovnih           Organoleptičko ispitivanje vrhnja
                         analiza                         Određivanje masnoće (pokazna vježba)
                                                  Određivanje kiselosti
6.     Maslac                    Sposobnost izvođenja osnovnih           Organoleptičko ispitivanje vrhnja
                         analiza                         Određivanje masnoće (pokazna vježba)
                                                  Određivanje kiselosti
                                                  Određivanje suhe tvari
7.     Sir                    Sposobnost izvođenja osnovnih           Ocjena kakvoće mlijeka za sirenje
                         analiza                         Sirišno fermentacijska proba (te pozna-                                                       vanje formule za izračunavanje količine                                                   sirila)

Klasa: 311-01/00-01/126

Urbroj: 515-01-00-13

Zagreb, 13. srpnja 2000.
Ministar
Željko Pecek, v.r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti