POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - aktualne odredbe - zakon o općenarodnoj - odluka o visini ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO FINANCIJA
1390
Na temelju članka 24. stavka 2. Zakona o posebnom porezu na naftne derivate (»Narodne novine« broj 55/00.) ministar financija uz prethodno mišljenje ministra poljoprivrede i šumarstva donosi
PRAVILNIK
O PRIMJENI ZAKONA O POSEBNOM POREZU NA NAFTNE DERIVATE ŠTO SE ODNOSI NA EURODIZEL-DIZELSKO GORIVO OBOJENO PLAVOM BOJOM
Članak 1.
(1) Ovim se Pravilnikom propisuje oblik, sadržaj i način vođenja obrazaca za kontrolu potrošnje eurodizel-dizelskog goriva obojenog plavom bojom što se koristi za pogon poljoprivrednih strojeva i ribarskih plovila: Obrazac za kontrolu potrošnje eurodizela-dizelskog goriva obojenog plavom bojom za pogon poljoprivrednih strojeva (dalje u tekstu: Knjižica goriva za poljoprivrednike), Obrasce za kontrolu potrošnje eurodizela-dizelskog goriva obojenog plavom bojom za pogon ribarskih plovila (dalje u tekstu: Knjižica goriva za ribare), Evidenciju o pravu korištenja eurodizel-dizelskog goriva obojenog plavom bojom (dalje u tekstu: Evidencija o pravu korištenja), Evidenciju o kupcima eurodizel-dizelskog goriva obojenog plavom bojom (dalje u tekstu: Evidencija o kupcima).
(2) Obrasci iz stavka 1. ovoga članka sastavni su dio ovoga Pravilnika.
Članak 2.
(1) Knjižicu goriva za poljoprivrednike (Obrazac KGP) izdaje županijski ured nadležan za poslove poljoprivrede.
(2) Knjižicu goriva za ribare (Obrazac KGR) izdaje: odsjek - područna jedinica Ministarstva poljoprivrede i šumarstva za obavljanje upravnih i drugih poslova iz područja morskog ribarstva.
Članak 3.
Pri kupovini eurodizela-dizelskog goriva obojenog plavom bojom za pogon poljoprivrednih strojeva i ribarskih plovila, korisnici su dužni prodavatelju predočiti Knjižicu goriva za poljoprivrednike odnosno Knjižicu goriva za ribare.
Članak 4.
(1) Knjižica goriva za poljoprivrednike i Knjižica goriva za ribare imaju po 30 stranica, a tiskaju se u obliku lijepljene i šivane knjižice formata A5, na nemasnom 120 gramskom papiru.
(2) Prva, druga, predzadnja i zadnja stranica knjižica goriva od tvrđeg su papira toniranog u zelenoj bolji za poljoprivrednike, a u tamnoplavoj boji za ribare. Prve stranice knjižice goriva tiskane su sa zaštitom od krivotvorenja.
(3) Podaci u knjižicama goriva ispunjavaju se rukom velikim tiskanim slovima.
Članak 5.
(1) Na stranici 1. Knjižice goriva za poljoprivrednike od vrha prema dnu tiskan je tekst sljedećeg sadržaja:

 1. grb Republike Hrvatske;
 2. Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva;
 3. Knjižica goriva za poljoprivrednike;
 4. serijski broj knjižice goriva.

(2) Na stranici 3. upisuju se podaci o fizičkoj osobi korisniku eurodizel-dizelskog goriva obojenog plavom bojom: ime, prezime, JMBG, adresa i broj iz upisnika proizvođača kultura u sustavu poticaja.
(3) Na stranici 4. upisuju se podaci o pravnoj osobi korisniku eurodizel-dizelskog goriva obojenog plavom bojom: naziv tvrtke, sjedište tvrtke, matični broj i broj iz upisnika proizvođača kultura u sustavu poticaja.
(4) Na stranici 5. upisuju se podaci o izdavatelju Knjižice goriva za poljoprivrednike, datum izdavanja knjižice, potpis i pečat izdavatelja.
(5) Podatke na stranicama 3., 4. i 5. popunjava županijski ured nadležan za poslove poljoprivrede.
(6) Stranice 6., 8., 10., 12., 14., 16., 18., 20., 22., 24., i 26. sadrže podatke o odobrenoj količini eurodizel-dizelskog goriva obojenog plavom bojom, a popunjava ih županijski ured nadležan za poslove poljoprivrede.
(7) Stranice 7., 9., 11., 13., 15., 17., 19., 21., 23., 25. i 27. sadrže podatke o potrošnji eurodizel-dizelskog goriva obojanog plavom bojom, a popunjava ih prodavatelj.
(8) Stranica 28. je prostor predviđen za posebne napomene.
Članak 6.
(1) Županijski ured nadležan za poslove poljoprivrede upisuje odobrenu količinu goriva u Knjižicu goriva za poljoprivrednike dva puta godišnje nakon raspodjele sjetvenih površina na korisnike poticaja.
(2) Na temelju podataka iz Upisnika proizvođača kultura u sustavu poticaja nadležno tijelo iz stavka 1. ovoga članka vodi Evidenciju o pravu korištenja (Obrazac EPK) i u Knjižicu goriva za poljoprivrednike upisuje količinu goriva koja se odobrava za korištenje.
Članak 7.
(1) Na stranici 1. Knjižice goriva za ribare od vrha prema dnu tiskan je tekst sljedećeg sadržaja:

 1. grb Republike Hrvatske;
 2. Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva;
 3. Knjižica goriva za ribare;
 4. serijski broj knjižice goriva.

(2) Na stranici 3. upisuju se podaci o fizičkoj osobi korisniku eurodizel-dizelskog goriva obojenog plavom bojom: ime, prezime, JMBG, naziv obrta, sjedište obrta, serijski broj Povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i redni broj upisa u registar.
(3) Na stranici 4. upisuju se podaci o pravnoj osobi korisniku eurodizel-dizelskog goriva obojenog plavom bojom: naziv tvrtke, sjedište tvrtke, matični broj, serijski broj Povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i redni broj upisa u registar.
(4) Na stranici 5. upisuju se podaci o izdavatelju Knjižice goriva za ribare - odsjek - područna jedinica Ministarstva poljoprivrede i šumarstva za obavljanje upravnih i drugih poslova iz područja morskog ribarstva, adresa, datum izdavanja knjižice, potpis i pečat izdavatelja.
(5) Na stranici 6. upisuju se podaci o plovilu: ime i luka upisa broda ili registarska oznaka brodice, veličina plovila u GT, duljina plovila u metrima i snaga pogonskog porivnog stroja plovila (kW).
(6) Podatke na stranicama 3., 4., 5. i 6. popunjava odsjek - područna jedinica Ministarstva poljoprivrede i šumarstva za obavljanje upravnih i drugih poslova iz područja morskog ribarstva u županiji koja je izdala povlasticu za obavljanje gospodarskog ribolova na moru.
(7) Stranice 7., 9., 11., 13., 15., 17., 19., 21., 23., 25. i 27. sadrže podatke o potrošnji eurodizel-dizelskog goriva obojenog plavom bojom, a popunjava ih prodavatelj.
(8) Stranica 28. je prostor predviđen za posebne napomene.
Članak 8.
Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva, na zahtjev izdavatelja, dostavlja traženu količinu knjižica goriva.
Članak 9.
(1) Porezni obveznik - prodavatelj, koji prodaje eurodizel-dizelsko gorivo obojeno plavom bojom korisniku toga goriva, dužan je u knjižicu goriva upisati sljedeće podatke:

 1. redni broj;
 2. datum prodaje;
 3. količinu prodanog goriva u litrama;
 4. naziv prodavatelja goriva;
 5. pečat i potpis prodavatelja.

(2) Ako porezni obveznik - prodavatelj, prodaje eurodizel-dizelsko gorivo obojeno plavom bojom kupcu koji gorivo nabavlja radi daljnje prodaje, kupac mora dati prodavatelju izjavu o skladištenju toga goriva u prijavljeno skladište.
(3) Izjavu prethodno ovjerava nadležna ispostava Porezne uprave kod koje je prijavljeno skladište.
(4) Izjava o kupljenim količinama eurodizel-dizelskog goriva obojenog plavom bojom koje se skladište u prijavljeno skladište, sastavni je dio ovoga Pravilnika.
Članak 10.
(1) Porezni obveznik koji prodaje eurodizel-dizelsko gorivo obojeno plavom bojom vodi Evidenciju o kupcima (Obrazac EKU).
(2) U Evidenciju o kupcima upisuje se:

 1. naziv poreznog obveznika;
 2. adresa;
 3. matični broj;
 4. područni ured;
 5. ispostava;
 6. redni broj;
 7. datum prodaje;
 8. naziv - ime i prezime kupca - korisnika goriva;
 9. naziv kupca - broj ovjerene izjave;
 10. adresa kupca;
 11. naziv tijela koje je izdalo knjižicu goriva;
 12. serijski broj knjižice goriva;
 13. izdana količina;
 14. pečat i potpis ovlaštene osobe.

Članak 11.
(1) Korisnik eurodizel-dizelskog goriva obojenog plavom bojom za pogon poljoprivrednih strojeva dužan je, prije preuzimanja Knjižice goriva za poljoprivrednike, nadležnom tijelu - izdavatelju, podnijeti dokaz o uplati troškova za tiskanje obrazaca, plaćenih na račun Ministarstva poljoprivrede i šumarstva (posebna uplatnica).
(2) Izdavatelj Knjižice goriva za poljoprivrednike obvezan je dostaviti Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva prikupljene posebne uplatnice uz popis korisnika koji su uplatili troškove iz stavka 1. ovoga članka.
(3) Korisnik eurodizel-dizelskog goriva obojenog plavom bojom za pogon ribarskih plovila dužan je, prije preuzimanja Knjižice goriva za ribare, nadležnom tijelu - izdavatelju, izravno uplatiti iznos za troškove njezine izrade.
(4) Izdavatelj Knjižice goriva za ribare obvezan je prikupljena sredstva iz stavka 3. ovoga članka uplatiti na račun Ministarstva poljoprivrede i šumarstva te istodobno dostaviti uplatnice kojima se potvrđuje uplata sredstava u blagajnu uz popis korisnika koji su uplatili troškove iz stavka 3. ovoga članka.
Članak 12.
Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva povjerava tiskanje knjižice goriva pravnoj osobi koja obavlja tiskarsku djelatnost.
Članak 13.
Ovaj Pravilnik objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu 1. srpnja 2000. godine.
Klasa: 410-19/00-01/421
Urbroj: 513-07/00-1
Zagreb, 14. lipnja 2000.
Ministar financija
dr. Mato Crkvenac, v. r.Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti