POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - agencije i fondovi - konsolidirane izmjene vlada - ispravak odluke pravilnici ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 50. stavka 6. Pomorskog zakonika (»Narodne novine«, broj 17/94, 74/94 i 43/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. prosinca 1999. godine, donijela
UREDBU
O ODREĐIVANJU GRANICE POMORSKOG DOBRA NA DIJELU k.o. KRALJEVICA
Članak 1.
Ovom Uredbom određuje se granica pomorskog dobra na dijelu k.o. Kraljevica, za područje Obale Kralja Tomislava.
Članak 2.
Granica pomorskog dobra iz članka 1. ove Uredbe započinje na morskoj obali u točki 1. koju čini presjek morske obale sa produžetkom pravca ogradnog zida Lječilišta za alergijske bolesti i rehabilitaciju Kraljevica (u daljnjem tekstu: Lječilište). Od točke 1 granica ide u smjeru sjeveroistoka produžetkom pravca ogradnog zida Lječilišta do točke 2 odnosno do obalnog potpornog zida. Od točke 2 granica nastavlja u istom smjeru preko ulazne željezne ograde te nadalje ogradnim zidom Lječilišta od njegovog početka 12,00 metara do točke 3. U točki 3 granica se lomi pod pravim kutom, siječe put za Carevo i u točki 4 izbija na kopneni rub puta uz more. Od točke 4 granica ide u smjeru jugoistoka prateći kopneni rub puta uz more, te dolazi do točke 5 od koje granica nastavlja rubom visokog potpornog zida bivše Bolnice Kraljevica (u daljnjem tekstu ex Bolnica). Od točke 5 granica prati rub visokog potpornog zida ex Bolnice sve do točke 6 od kuda nastavlja kopnenim rubom puta uz more do točke 7. Od točke 7 granica nastavlja niskim zidićem ujedno kopnenim rubom puta uz more do točke 8 gdje se niski zidić sastaje sa kamenim potpornim zidom ceste za luku otvorenu za javni promet Kraljevica (u daljnjem tekstu: luka Kraljevica). Od točke 8 granica nadalje prati kameni potporni zid ceste za luku Kraljevica do njenog završetka odnosno točke 9. Od točke 9 granica nastavlja do loma obalnog zida odnosno točke 10 gdje za područje Obale kralja Tomislava u Kraljevici i završava, a sve kako je nacrtano i označeno u grafičkom prilogu na kopiji katastarskog plana k.o. Kraljevica, broj lista katastarskog plana 54, 55 u mjerilu 1:1000, i na snimci stvarnog stanja, u mjerilu 1:1000.
Članak 3.
Grafički prilozi iz članka 2. ove Uredbe, sastavni su dio Uredbe i ne objavljuju se u »Narodnim novinama«.
Članak 4.
Na temelju ove Uredbe, nadležna tijela izvršit će potrebne radnje u svezi evidencije pomorskog dobra.
Članak 5.
Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 934-01/99-02/45
Urbroj: 5030116-99-1
Zagreb, 30. prosinca 1999.
Potpredsjednik
mr. Borislav Škegro, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti