POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - administracija - rješenje o verificiranju - ispravak podataka projekti ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA
Na temelju članka 27. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu - pročišćeni tekst (»Narodne novine« br. 54/94., 48/95., 19/98. i 105/99.) ministar poljoprivrede i šumarstva donosi
PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU KORIŠTENJA SREDSTAVA NAKNADE KOJA SE PLAĆA ZBOG PROMJENE NAMJENE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA
Članak 1.
U Pravilniku o uvjetima i načinu korištenja sredstava naknade koja se plaća zbog promjene namjene poljoprivrednog zemljišta (»Narodne novine« broj 50/99) članak 3. stavak 3. mijenja se i glasi:
»Najviši iznosi kreditnih sredstava koji se mogu odobriti jesu:
1. za hidromelioracije
površina u ha kn/ha
1,00-1,50 15.000,00
1,51-2,5013.500,00
2,51-4,0012.000,00
4,01 i više10.500,00

2. za agromelioracije
površina u ha kn/ha
1,50-2,5010.000,00
2,51-4,009.000,00
4,01 i više8.000,00

3. za okrupnjavanje - 10.000,00 kn/ha
U članku 3. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:
»Obračun najvišeg iznosa kredita obavlja se na način da se:
- ukupna površina zemljišta za čije uređenje se traži kredit rasporedi po pripadajućim kategorijama sukladno tablicama iz točke 1. i 2. stavka 3. ovog članka
- izračunaju se iznosi za pojedinu kategoriju,
- zbroj iznosa po kategorijama daje najviši mogući iznos kredita za uređenje zemljišta na konkretnoj površini iz kreditnog zahtjeva.«
Članak 2.
U članku 4. stavak 1. mijenja se i glasi:
»Udio sredstava kredita u predračunskoj vrijednosti iznosi do 80%, a za područje posebne državne skrbi do 100%.«
Članak 3.
U članku 6. točka 2. mijenja se i glasi:
»2. kamatna stopa utvrđuje se u visini 6% godišnje, a za područje posebne državne skrbi 4% godišnje,«
Članak 4.
U članku 10. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:
»Fizičke i pravne osobe koje obavljaju ili će obavljati poljoprivrednu djelatnost na području posebne državne skrbi uz zahtjev za kredit obavezno prilažu:

  1. izjavu da će odobreni kredit namjenski iskoristiti na području posebne državne skrbi;
  2. potvrdu nadležnog tijela da je područje iz točke 1. područje posebne državne skrbi.«

Članak 5.
U članku 15. stavku 2. briše se točka iza riječi »Ministarstvo« i dodaju se riječi: »sukladno članku 45. i 52. Zakona o poljoprivrednom zemljištu.«
Članak 6.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 011-02/99-1/130
Urbroj: 525-01-99-01
Zagreb, 21. prosinca 1999.
Ministar
poljoprivrede i šumarstva
mr. sc. Ivan Đurkić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti