POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNI PLANOVI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1998. godine - Propisi - arhiva - uredbe i pravilnici - popis opojnih droga - državni plan obrane ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Ustavni sud Republike Hrvatske u sastavu Jadranko Crnić, predsjednik Suda te suci Zdravko Bartovčak, dr. Nikola Filipović, Ante Jelavić Mitrović, mr. Vojislav Kučeković, Jurica Malčić, mr. Hrvoje Momčinović, Ivan Marijan Severinac i Mladen Žuvela, odlučujući o ustavnoj tužbi S. S. iz S. O., zastupanog po punomoćniku I. K., odvjeniku iz D. S., na sjednici održanoj dana 7. listopada 1998. godine, donio je

ODLUKU
I. Ustavna tužba se usvaja te se ukidaju:
- rješenje Županijskog suda u Gradu Zagrebu, posl. broj: XIX. Gž-1438/97-2 od 27. studenog 1997. i
- rješenje Općinskog suda u D. S., posl. broj: R1-11/96-13 od 4. studenoga 1996.
II. Predmet se vraća Općinskom sudu u D. S. na ponovni postupak.
III. Ova odluka objavit će se u "Narodnim novinama".
Obrazloženje
S. S. iz S. O., zastupan po punomoćniku I. K., odvjetniku iz D. S., podnio je ustavnu tužbu protiv rješenja Županijskog suda u Gradu Zagrebu posl. broj: XIX. Gž-1438/97-2 od 27. studenoga 1997., navodeći da nezadovoljan tim rješenjem podnosi tužbu zbog povrede odredaba članaka 3., 48. i 115. Ustava Republike Hrvatske.
Osporavanim rješenjem potvrđeno je prvostupanjsko rješenje Općinskog suda u D. S., posl. broj: R1-11/96-13 od 4. studenoga 1996., kojim je podnositelj ustavne tužbe pravomoćno obvezan isplatiti kao suvlasnik drugom suvlasniku njegov suvlasnički dio kako bi se na taj način provela dioba nekretnina.
U dopuštenoj i pravodobnoj ustavnoj tužbi, podnositelj tužbe navodi da oba suda nisu donijela odluku utemeljenu na zakonu jer da ne stoji takva odredba koja bi u vanparničnom postupku prisilila suvlasnika da isplati cijenu koju on ne prihvaća, a prihvaća provedbu civilne diobe dražbom cjelokupne nekretnine po utvrđenoj cijeni.
Predlaže ukinuti obje sudske odluke i predmet vratiti prvostupanjskom sudu na novu odluku.
Ustavna tužba je osnovana.
Drugostupanjski je sud svoje rješenje obrazložio na način da je u konkretnom slučaju dioba isplatom, obzirom na sve okolnosti slučaja, posve u skladu s odredbom članka 51. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima pa da je, stoga, sud prvog stupnja potpuno pravilno primijenio materijalno pravo te da je svrha svake diobe da stranke prime u naravi ili u drugim vrijednostima vrijednost svojega suvlasničkog dijela.
Međutim, prema odredbi članka 51. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine", broj 91/96), suvlasnik ima pravo na razvrgnuće isplatom ako je to posebno određeno zakonom ili pravnim poslom, ili ako učini vjerojatnim da za to postoji osobito ozbiljan razlog, pa će sud odrediti da mu pripadne stvar u cijelosti, a da on ostalim suvlasnicima isplati vrijednost njihovih dijelova u roku koji će sud odrediti prema okolnostima.
Iz spisa predmeta ne proizlazi da bi u konkretnom slučaju postojala i jedna od pretpostavki za razvrgnuće isplatom iz navedene odredbe Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, a osim toga, prvostupanjsko je rješenje doneseno prije no što je taj Zakon stupio na snagu pa prvostupanjski sud nije niti mogao svoje rješenje temeljiti na navedenoj odredbi. Konačno, prvostupanjski sud kao temelj svojega rješenja ne navodi ni jedan pozitivan propis, ni pravno pravilo, niti se poziva na analognu primjenu nekog propisa.
Zbog navedenog, ovaj Sud utvrđuje da su osporavanim rješenjem Županijskog suda, a i rješenjem prvostupanjskog suda, povrijeđene odredbe Ustava na koje podnositelj ustavne tužbe ukazuje.
Ova se odluka temelji na odredbama članaka 59. i 62. stavak 3. Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 29/94), a njezina objava na odredbi članka 20. stavak 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/91).
Broj: U-III-61/1998
Zagreb, 7. listopada 1998.
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik
Jadranko Crnić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti