POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - pravna tumačenja - mreža telemedicinskih centara - pravilnik o obvezatnom ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE
Sukladno odredbama članka 12. stavka 1. toč. 2. i toč. 11., članka 27. stavka 1., članka 28. stavka 1. i članka 38. Zakona o izdavanju i prometu vrijednosnim papirima ("NN" br. 107/95., dalje: Zakon), Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske (dalje: Komisija), temeljem zahtjeva trgovačkog društva LIBURNAVEST d.o.o. Rijeka, Đure Šporera 3 (dalje: Društvo), podnesenog dana 11. srpnja 1997. godine, kojim se traži izdavanje dozvole za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima iz članka 26. stavak 1. toč. 1.-4., 7. i 8. Zakona, na sjednici održanoj dana 23. rujna 1997. godine, donijela je slijedeće:
RJEŠENJE
1. Trgovačkom društvu LIBURNAVEST d.o.o. Rijeka, Đure Šporera 3, izdaje se dozvola za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima iz članka 26. stavak 1. toč. 1.-4., 7. i 8. Zakona i to:
1. kupnja i prodaja vrijednosnih papira po nalogu nalogodavca (u svoje ime, a za tuđi račun).
2. trgovina u spekulacijske svrhe - kupnja i prodaja vrijednosnih papira u svoje ime i za svoj račun,
3. poslovi posebne burzovne trgovine,
4. upravljanje portfeljem vrijednosnih papira za račun klijenata,
5. investicijsko savjetovanje,
6. poslovi transfernog agenta.
2. Dozvola za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima iz članka 26. stavak 1. toč. 1.-3. i 8. Zakona, vrijedi od dana izdavanja, a izdaje se na neodređeno vremensko razdoblje.
3. Dozvola za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima iz članka 26. stavak 1. toč. 4. i 7. Zakona, vrijedi od dana izdavanja, a izdaje se na određeno vremensko razdoblje, zaključno s danom kojim Komisija otpočne sa izdavanjem dozvola za obavljanje poslova investicijskog savjetnika.
4. Ovo rješenje upisuje se u Registar izdanih dozvola društvima za poslovanje s vrijednosnim papirima, za obavljanje poslova iz članka 26. stavak 1. Zakona, kod Komisije pod rednim brojem 14 (četrnaest), s danom upisa 23. rujna 1997. godine.
5. Ovo rješenje objavljuje se u "Narodnim novinama".
Klasa: UP/I-450-08/97-01/03
Urbroj: 567-01/97-11
Zagreb, 23. rujna 1997.
Predsjednik Komisije
Ivica Smiljan, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti