POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - pravna rješenja u praksi - ispravak naputka sudovi - dopuna pravilnika sud ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Ustavni sud Republike Hrvatske u sastavu Jadranko Crnić predsjednik Suda, te suci dr. Nikola Filipović, Ante Jelavić Mitrović, mr. Vojislav Kučeković, Jurica Malčić, mr. Hrvoje Momčinović, Ivan Marijan Severinac i Mladen Žuvela, u postupku nadzora nad ustavnošću i zakonitošću izbora, na temelju članka 125. alineja 7. Ustava Republike Hrvatske, članka 38. alineja 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/91) i članka 55. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica lokalne uprave i samouprave ("Narodne novine", broj 90/92, 69/95, 59/96 i 63/96) u povodu zahtjeva Nezavisne gradske liste za Grad Bakar, nositelja Radovana Tadeja, na sjednici Suda održanoj dana 4. travnja 1997. godine, daje sljedeće
UPOZORENJE
Ustavnom sudu Republike Hrvatske Nezavisna gradska lista za Grad Bakar, nositelja liste Radovana Tadeja, uputila je podnesak nazvan žalbom povodom rješenja Županijskog izbornog povjerenstva Županije primorsko-goranske Klasa: 013-01/97-01/03, Ur.broj: 2170-11-00/97-75 od 26. ožujka 1997. godine, a kojim rješenjem je odbijen prigovor izjavljen protiv rješenja Izbornog povjerenstva Grada Bakara o zabrani korištenja grba Grada Bakra u cilju izborne promidžbe.
Postupajući po podnesenom podnesku Ustavni sud Republike Hrvatske je utvrdio da Izborno povjerenstvo nije pravilno postupilo kada je potvrdilo rješenje o zabrani korištenja grba.
Donoseći drugostupanjsko rješenje Županijsko izborno povjerenstvo Županije primorsko-goranske tvrdi da je Odluka o grbu i zastavi Grada Bakra stupila na pravnu snagu danom donošenja te Odluke 8. veljače 1996. godine i da za stupanje na pravnu snagu te Odluke nije bitno što nije objavljena u Službenim novinama Županije primorsko-goranske.
Temeljem članka 74. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi ("Narodne novine", broj 90/92, 94/93 i 117/93) predstavničko tijelo općine, grada odnosno županije donosi u samoupravnom djelokrugu odluke i druge opće akte u skladu sa statutom.
Sam Statut Općine Bakar (Službene novine, broj 14/93) nije odredio u Statutu dan kada stupaju odluke na pravnu snagu.
Polazeći od načelnog principa da mogu obvezivati samo oni opći akti koji su objavljeni i poznati građanima Ustavni sud je utvrdio da Odluka o grbu i zastavi nije stupila na pravnu snagu, jer nije objavljena pa se nije moglo zabraniti korištenje tog grba u promidžbene svrhe.
Zbog toga dostavlja se ovo upozorenje Gradskom izbornom povjerenstvu Grada Bakra Županije primorsko-goranske i Županijskom izbornom povjerenstvu Županije primorsko-goranske da se po istom postupi na način da se ne onemogućava Nezavisnoj gradskoj listi, nositelja Radovana Tadeja, korištenje spornog grba.
Broj: U-VII-274/1997
Zagreb, 4. travnja 1997.
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik
Jadranko Crnić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti