POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - pravna rješenja i uredbe - propisi sa hrvatska - naputak o uvjetima ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE
Ustavni sud Republike Hrvatske u sastavu Jadranko Crnić, predsjednik Suda, te suci dr. Nikola Filipović, Ante Jelavić Mitrović, mr. Vojislav Kučeković, Jurica Malčić, mr. Hrvoje Momčinović, Ivan Marijan Severinac i Mladen Žuvela, u postupku nadzora ustavnosti i zakonitosti izbora, na temelju članka 125. alineja 7. Ustava Republike Hrvatske, članka 38. alineja 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/91), članka 53. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 11/94 - pročišćeni tekst, 68/95 i 10/96) i članka 55. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica lokalne uprave i samouprave ("Narodne novine", broj 90/92, 69/95, 59/96 i 63/96) povodom zahtjeva Hrvatske socijalno liberalne stranke - HSLS i zahtjeva Hrvatskog dalmatinskog doma za obavljanje nadzora nad ustavnošću i zakonitošću izbora, na sjednici održanoj dana 4. travnja 1997. godine, donio je slijedeće
PRIOPĆENJE I UPOZORENJE
I. Hrvatska socijalno liberalna stranka podnijela je ovom Sudu zahtjev za obavljanje nadzora nad ustavnošću i zakonitošću provođenja izbora.
Smatra da je Izborno povjerenstvo Republike Hrvatske povrijedilo izborne zakone slijedećim radnjama:

  1. Odbijanjem njezinog prijedloga da dopuni Obvezatne upute OŽ-IV ("Narodne novine", broj 19/97) na način da iza točke 8. tih uputa doda odredbu da se predstavniku većinske stranke i predstavniku oporbenih političkih stranaka koje sudjeluju u radu biračkih odbora na njihov zahtjev osigura jedan primjerak zapisnika o radu biračkih odbora, a ne preslika tog zapisnika;
  2. Određenim rješenjima u "Podsjetniku za rad biračkih odbora za izbor zastupnika u Županijski dom Sabora Republike Hrvatske i za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne uprave i lokalne samouprave" (dalje: Podsjetnik) i to naročito:

a) uvođenjem na strani 9. kategorije "pokvarenih" listića;
b) na strani 6. točka 2.3.2.1. određivanjem da predstavnik političkih stranaka mora predsjedniku biračkog odbora predočiti uvjerenje Županijskog izbornog povjerenstva o pravu sudjelovanja u radu određenog biračkog odbora;
c) propisivanjem na strani 7. točka 2.3.2.2. da "promatrači mogu boraviti u prostoriji u kojoj se glasuje i prisustvovati radu biračkog odbora… sve do predaje izbornog materijala nadležnim izbornim povjerenstvima";
d) određivanjem na strani 7. točka 2.3.3. obvezne upotrebe kemijske olovke prilikom glasovanja, a prilikom prebrojavanja glasova služenje grafitnom olovkom.
II. Hrvatski dalmatinski dom također u svom zahtjevu smatra da su uvođenjem kategorije "pokvarenih glasačkih listića" povrijeđeni izborni zakoni, bez obzira na dobiveni odgovor Izbornog povjerenstva Republike Hrvatske da će dopuniti navedeni Podsjetnik u dijelu kojim se opisuje postupanje biračkog odbora s "pokvarenim glasačkim listićima", na način da će birački odbor na posebnom listu papira označiti redni broj birača kojem je izdan novi glasački listić umjesto "pokvarenog", te da će taj list staviti u omotnicu namijenjenu "pokvarenim" glasačkim listićima.
III. Ustavni sud Republike Hrvatske nalazi:

  1. Odbijanjem nadopune točke 8. Obvezatnih uputa OŽ-IV nisu povrijeđena izborna prava. Odbivši zahtjev HSLS-a za nadopunu Obvezatnih uputa OŽ-IV Izborno povjerenstvo se rukovodilo činjenicom da birački odbori redovito nemaju dostatnih materijalnih sredstava, a na nekim biračkim odborima i subjektivnih pretpostavki za takvo postupanje. Bez obzira na prigovore HSLS-a, sudjelovanjem predstavnika u radu biračkih odbora i promatrača u praćenju rada biračkih odbora, s naknadnom mogućnošću dobivanja preslike zapisnika od strane nadležnog izbornog povjerenstva, osigurana je zakonitost izbora, pod uvjetom da predstavnici stranaka i promatrača pravilno obave svoju dužnost.
  2. Polazeći od činjenice da će birački odbori u svom radu postupati u skladu s Podsjetnikom Ustavni sud Republike Hrvatske je utvrdio da je uvođenje na strani 9. tog Podsjetnika kategorije "pokvarenih" listića protivno članku 40. stava 3., 41. i 45. stavak 1. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske i članku 42. stavak 3., 43. i 47. stavak 1. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica lokalne uprave i samouprave. Citirani zakoni naime ne poznaju kategoriju "pokvarenih" listića.

Navedenim listićima može doći do povrede tajnosti glasovanja prilikom izbora pa radi toga Sud upozorava Izborno povjerenstvo Republike Hrvatske da iz Podsjetnika izostavi takovu uputu, bez obzira na namjeravanu dopunu Podsjetnika u pogledu "pokvarenih glasačkih listića" na način kako je odgovoreno Hrvatskom dalmatinskom domu od strane Izbornog povjerenstva Republike Hrvatske. Naime, ni takova nadopuna ne bi bila u skladu s izbornim zakonima.
3. Ostali istaknuti prigovori HSLS-a na Podsjetnik ne mogu dovesti u pitanje ustavnost i zakonitost izbora, jer osiguravaju uredan rad biračkih odbora:
- traženjem uvjerenja nadležnog izbornog povjerenstva o pravu sudjelovanja predstavnika u radu određenog biračkog odbora osigurava se neometan rad odbora;
- također rješenjem da se prilikom glasovanja glasački listići i izvod iz popisa birača moraju pisati kemijskom olovkom sprečavaju mogućnost zloupotrebe glasačkih listića;
- odredbom da se prebrojavanje glasova vrši grafitnom olovkom polazi se od činjenice da prilikom prebrojavanja može doći do pogrešaka, te da će biti potrebno i nekoliko prebrojavanja da bi se došlo do točnih rezultata i to je razlog upotrebe grafitne olovke;
- nema povrede izbornih prava propisivanjem da promatrači mogu boraviti u prostoriji u kojoj se glasuje i prisustvovati radu biračkih odbora sve do predaje izbornih materijala nadležnim povjerenstvima, jer predajom izbornog materijala izbornim povjerenstvima izvršen je zadatak biračkog odbora i birački odbori su predajom izbornog materijala završili svoj rad.
IV. Slijedom iznesenog Sud je odlučio kako je to navedeno u ovom priopćenju i upozorenju.
Broj: U-VII-273/1997.,
U-VII-290/1997.
Zagreb, 4. travnja 1997.
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik
Jadranko Crnić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti