POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - pravna rješenja i uredbe - indeks cijena na - statut poduzeća hpt ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 22. i 67. stavka 1. točke 10. Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine" br. 35/95 - pročišćeni tekst), Savjet Narodne banke Hrvatske na sjednici održanoj 3. rujna 1997. donio je
ODLUKU
O ODOBRAVANJU DNEVNOG KREDITA ZA PREMOŠĆIVANJE PROBLEMA TEKUĆE NELIKVIDNOSTI
I.
Ovom se Odlukom reguliraju način i uvjeti odobravanja te povrata dnevnog kredita za premošćivanje problema tekuće likvidnosti bankama i štedionicama sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.
II.
Narodna banka Hrvatske odobrava kredit iz točke I. ove odluke temeljem zahtjeva banke ili štedionice za korištenje dnevnog kredita za premošćivanje problema tekuće nelikvidnosti do visine nominalne vrijednosti blagajničkih zapisa Narodne banke Hrvatske založenih za ovu namjenu.
Banka ili štedionica dužna je kredit iz točke I. ove Odluke vratiti isti dan. Smatrat će se da je tako korišteni kredit korišten jedan dan.
U slučaju ako banka ili štedionica korišteni krediti iz točke I. ove odluke ne vrati u roku iz stavka drugog ove točke, kredit se vraća iz interventivnog kredita koji je propisan Odlukom o odobravanju kratkoročnih interventnih kredita.
III.
Banka ili štedionica ne može koristiti kredit iz točke I. ove odluke u vrijeme korištenja interventnog kredita Narodne banke Hrvatske reguliranog Odlukom o odobravanju kratkoročnih interventnih kredita.
IV.
Kamata na kredit iz točke I. ove odluke regulirana je Odlukom o kamatnim stopama Narodne banke Hrvatske.
Ukoliko banka ili štedionica vraća kredit iz točke I. ove odluke na teret sredstava interventnog kredita, plaća samo kamatu propisanu za korištenje interventnog kredita.
V.
Na dan početka primjene ove odluke prestaje važiti Odluka o odobravanju dnevnih kredita za štedne uloge i tekuće račune građana u kunama ("Narodne novine" br. 70/94 i 76/96).
VI.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. listopada 1997.
O. br. 397/97.
Zagreb, 3. rujna 1997.
Predsjednik Savjeta
Narodne banke Hrvatske
guverner
Narodne banke Hrvatske
dr. Marko Škreb, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti