POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - pravna regulacija - zakon o vodama - pravilnik o operativnoj ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Ustavni sud Republike Hrvatske u sastavu Jadranko Crnić, predsjednik Suda, te suci Zdravko Bartovčak, dr. Nikola Filipović, Ante Jelavić Mitrović, mr. Vojislav Kučeković, Jurica Malčić, Ivan Marijan Severinac i Mladen Žuvela, u postupku ocjene suglasnosti Zakona s Ustavom, na sjednici održanoj 19. ožujka 1997. godine, donio je
RJEŠENJE

  1. Ne prihvaća se prijedlog Povjereništva sindikata "Laguna Commerce" d.d. iz Poreča, Velimira Huzek-Kitana i Dubravka Dičića iz Zagreba, te Momčila Grahovca iz Velike Gorice i "Osiguranje Helios" iz Zagreba za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske odredbi članaka 4., 6. i 7. Zakona o ništavosti određenih vrsta ugovora o osiguranju i ugovora o kreditu ("Narodne novine", broj 9/94).
  2. Ovo rješenje objavit će se u "Narodnim novinama".

Obrazloženje
Podnositelji prijedloga osporavaju suglasnost s Ustavom Republike Hrvatske u izreci navedenih odredbi Zakona o ništavosti određenih vrsta ugovora o osiguranju i ugovora o kreditu (dalje: Zakon o ništavosti). Ove odredbe Zakona o ništavosti da su u protivnosti s ustavnim odredbama o vladavini prava iz članka 3. Ustava, odredbama članaka 49. i 50. Ustava, kojima se jamči poduzetnička i tržišna sloboda te jednakost, kao i odredbama članka 90. Ustava, po kojima samo pojedine odredbe Zakona mogu imati povratno djelovanje.
Osporenim odredbama članka 4. Zakona o ništavosti utvrđeno je koji su ugovori o kreditu na osnovi iskupljene stare devizne štednje ili na osnovi zaloga upisanih (privremenih) dionica ništavi. Odredbama članka 6. istog Zakona utvrđene su posljedice ništavih ugovora o kreditu i to vraćanje kredita odjednom, odnosno utvrđivanje da je Hrvatski fond za privatizaciju postao vlasnikom dionica koje su kupljene kreditima iz članka 4. Zakona o ništavosti. Osporenim odredbama članka 7. Zakona o ništavosti propisano je povratno djelovanje odredbi članaka 4. i 6. Zakona o ništavosti, ali i onih iz odredbi članaka 3. i 5. istog Zakona, koje utvrđuju ništavost ugovora o osiguranju i posljedice tih ništavih ugovora.
Bit odredbi članka 3. Ustava o vladavini prava, kao jednoj od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske, ne znači, kako to predlagatelji tumače, pridržavanje samo onih propisa koji idu u prilog njihovim tvrdnjama o valjanosti zaključenih ugovora, uz istodobno zanemarivanje propisa koji su bili na snazi u vrijeme zaključivanja tih ugovora, a po kojim propisima su ovi ugovori također bili ništavi. Naime, odredbama članka 103. Zakona o obveznim odnosima ("Narodne novine", broj 53/91, 73/91, 3/94, 64/94 i 7/96), utvrđeno je da su ništavi ugovori, uz ostalo, oni koji su protivni moralu društva. Da su ugovori navedeni u odredbama članka 4. Zakona o ništavosti protivni moralu društva, jednako kao i oni navedeni u članku 3. istog Zakona, jer se njima pogoduje pojedincima po odabiru banke, bez dovoljno jamstva za vraćanje kredita, proizlazi posebice iz Zaključaka Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske od 1. srpnja 1993. koji su objavljeni u "Narodnim novinama", broj 68/93. Ovim Zaključcima pozvane su ugovorne strane da ugovore o kreditu, koji su ugovori protivni kriterijima iz tih Zaključaka, usklade s tim Zaključcima.
Zajamčeno pravo na poduzetničku i tržišnu slobodu iz članaka 49. i 50. Ustava ne može se shvaćati kao pravo bez ograničenja. Ovo stoga što se odredbama članka 16. Ustava slobode i prava, dakle i pravo i na poduzetničku i tržišnu slobodu mogu ograničiti zakonom, uz ostalo, radi zaštite pravnog poretka. Pravni poredak sadrži u sebi nužno i moral u ponašanju, pa se takav i taj poredak uz druge načine štiti i utvrđivanjem ništavosti ugovora protivnih moralu. Takovi ugovori su upravo oni navedeni u osporenim odredbama članka 4. Zakona o ništavosti.
Povratno djelovanje u Zakonu o ništavosti nemaju sve odredbe toga Zakona, već samo pojedine njegove odredbe. Stoga taj Zakon nije u nesuglasju s odredbama članka 90. Ustava Republike Hrvatske.
Zbog svega izloženog riješeno je kao u izreci.
Dio rješenja o objavi zasniva se na odredbama članka 20. stavak 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/91).
Broj: U-I-347/1994
Zagreb, 19. ožujka 1997.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik
Jadranko Crnić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti