POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - pravna pomoć za građane - statut liste za - dopuna popisa ministarstvo ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članaka 52. i 60. stavka 2. Zakona o sustavu državne uprave ("Narodne novine", broj 75/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 11. rujna 1997. godine, donijela
UREDBU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O USTROJAVANJU ŽUPANIJSKIH UREDA
Članak 1.
U Uredbi o ustrojavanju županijskih ureda ("Narodne novine", br. 116/93 i 23/96), u članku 2. stavak 3. mijenja se i glasi:
"Županijski uredi obavljaju poslove državne uprave na području županije, utvrđenom Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine", broj 10/97)."
Stavak 4. briše se.
Članak 2.
U članku 14. stavak 2. briše se.
Članak 3.
Članak 16. mijenja se i glasi:
"U ispostavama županijskih ureda, za obavljanje poslova državne uprave iz djelokruga ureda, ustrojavaju se pododsjeci i odjeljci.
Izuzetno u ispostavama županijskih ureda u kojima nema uvjeta za ustrojavanje pododsjeka ili odjeljka, mogu se predvidjeti i samostalni izvršitelji.
O organiziranju zajedničkog obavljanja općih, tehničkih i pomoćnih poslova za ispostave svih županijskih ureda ustrojenih u istom mjestu, te o poštivanju propisa o službenoj dužnosti i pravilima službe, brine se voditelj ispostave.
Voditelj ispostave je jedan od čelnika unutarnje ustrojstvene jedinice iz ispostava županijskih ureda ustrojenih u tom mjestu, kojeg imenuje župan, odnosno drugi službenik iz ispostava županijskih ureda kojeg imenuje župan, ako u ispostavama županijskih ureda ustrojenih u tom mjestu nema unutarnjih ustrojstvenih jedinica.
Za svoj rad, voditelj ispostave odgovoran je županu i pročelnicima županijskih ureda.
Položaj voditelja ispostave razvrstava se u platne razrede kao:
- položaj pomoćnika pročelnika županijskih ureda, ako su u ispostavama županijskih ureda ustrojenih u istom mjestu, ustrojeni pododsjeci;
- položaj predstojnika pododsjeka, ako u ispostavama županijskih ureda ustrojenih u istom mjestu nema pododsjeka."
Članak 4.
Članak 17. mijenja se i glasi:
"U Zagrebačkoj županiji ustrojavaju se sljedeći županijski uredi i njihove ispostave:
1. Ured za gospodarstvo
Ured ima ispostave u Dugom Selu, Ivanić-Gradu, Jastrebarskom, Samoboru, Svetom Ivanu Zelini, Velikoj Gorici, Vrbovcu i Zaprešiću.
2. Ured za prosvjetu, kulturu, informiranje, šport i tehničku kulturu
Ured ima ispostave u Dugom Selu, Ivanić-Gradu, Jastrebarskom, Samoboru, Svetom Ivanu Zelini, Velikoj Gorici, Vrbovcu i Zaprešiću.
3. Ured za rad, zdravstvo i socijalnu skrb
Ured ima ispostave u Dugom Selu, Ivanić-Gradu, Jastrebarskom, Samoboru, Svetom Ivanu Zelini, Velikoj Gorici, Vrbovcu i Zaprešiću.
4. Ured za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša
Ured ima ispostave u Dugom Selu, Ivanić-Gradu, Jastrebarskom, Samoboru, Svetom Ivanu Zelini, Velikoj Gorici, Vrbovcu i Zaprešiću.
5. Ured za katastarsko-geodetske poslove
Ured ima ispostave u Dugom Selu, Ivanić-Gradu, Jastrebarskom, Samoboru, Svetom Ivanu Zelini, Velikoj Gorici, Vrbovcu i Zaprešiću.
6. Ured za imovinsko-pravne poslove
Ured ima ispostave u Dugom Selu, Ivanić-Gradu, Jastrebarskom, Samoboru, Svetom Ivanu Zelini, Velikoj Gorici, Vrbovcu i Zaprešiću.
7. Ured za statistiku
Ured ima ispostave u Dugom Selu, Ivanić-Gradu, Jastrebarskom, Samoboru, Svetom Ivanu Zelini, Velikoj Gorici, Vrbovcu i Zaprešiću.
8. Ured za opću upravu
Ured ima ispostave u Dugom Selu, Ivanić-Gradu, Jastrebarskom, Samoboru, Svetom Ivanu Zelini, Vrbovcu, Velikoj Gorici i Zaprešiću.
Za obavljanje poslova iz djelokruga županijskih ureda iz stavka 1. točke 1-8 ovoga članka, može se zaposliti do 374 državnih službenika."
Članak 5.
U članku 18. stavak 1. točka 4. mijenja se i glasi:
"Ured ima ispostave u Donjoj Stubici, Klanjcu, Pregradi, Zaboku i Zlataru."
U stavku 1. istoga članka u točkama 1.-9. podstavak 2. briše se.
Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:
"Za obavljanje poslova iz djelokruga županijskih ureda iz stavka 1. točke 1.-9. ovoga članka, može se zaposliti do 246 državnih službenika."
Članak 6.
Članak 19. mijenja se i glasi:
"U Sisačko-moslavačkoj županiji ustrojavaju se sljedeći županijski uredi i njihove ispostave:
1. Ured za gospodarstvo
Ured ima ispostave u Gvozdu, Kutini, Novskoj, Petrinji, Dvoru, Glini, Hrvatskoj Kostajnici i Topuskom.
2. Ured za prosvjetu, kulturu, informiranje, šport i tehničku kulturu
Ured ima ispostave u Kutini, Novskoj, Petrinji, Glini, Hrvatskoj Kostajnici i Topuskom.
3. Ured za rad, zdravstvo i socijalnu skrb
Ured ima ispostave u Gvozdu, Kutini, Novskoj, Petrinji, Dvoru, Glini, Hrvatskoj Kostajnici i Topuskom.
4. Ured za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša
Ured ima ispostave u Hrvatskoj Kostajnici, Kutini, Novskoj, Petrinji, Dvoru, Glini, Gvozdu i Topuskom.
5. Ured za katastarsko-geodetske poslove
Ured ima ispostave u Dvoru, Glini, Hrvatskoj Kostajnici, Kutini, Novskoj, Petrinji i Topuskom.
6. Ured za imovinsko-pravne poslove
Ured ima ispostave u Dvoru, Glini, Gvozdu, Hrvatskoj Kostajnici, Kutini, Novskoj, Petrinji i Topuskom.
7. Ured za statistiku
Ured ima ispostave u Dvoru, Glini, Hrvatskoj Kostajnici, Kutini, Novskoj, Petrinji i Topuskom.
8. Ured za opću upravu
Ured ima ispostave u Dvoru, Glini, Gvozdu, Hrvatskoj Kostajnici, Kutini, Novskoj, Petrinji i Topuskom.
Za obavljanje poslova iz djelokruga županijskih ureda iz stavka 1. točke 1.-8. ovoga članka, može se zaposliti do 357 državnih službenika."
Članak 7.
Članak 20. mijenja se i glasi:
"U Karlovačkoj županiji ustrojavaju se sljedeći županijski uredi i njihove ispostave:
1. Ured za gospodarstvo
Ured ima ispostave u Dugoj Resi, Ogulinu, Ozlju, Slunju i Vojniću.
2. Ured za prosvjetu, kulturu, informiranje, šport i tehničku kulturu
Ured ima ispostave u Dugoj Resi, Ogulinu, Ozlju, Slunju i Vojniću.
3. Ured za rad, zdravstvo i socijalnu skrb
Ured ima ispostave u Dugoj Resi, Ogulinu, Ozlju, Slunju i Vojniću.
4. Ured za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša
Ured ima ispostave u Dugoj Resi, Ogulinu, Ozlju, Slunju i Vojniću.
5. Ured za katastarsko-geodetske poslove
Ured ima ispostave u Dugoj Resi, Ogulinu, Ozlju, Slunju i Vojniću.
6. Ured za imovinsko-pravne poslove
Ured ima ispostave u Dugoj Resi, Ogulinu, Ozlju i Slunju.
7. Ured za statistiku
Ured ima ispostave u Dugoj Resi, Ogulinu, Ozlju i Slunju.
8. Ured za opću upravu
Ured ima ispostave u Dugoj Resi, Ogulinu, Ozlju, Slunju i Vojniću.
Za obavljanje poslova iz djelokruga županijskih ureda iz stavka 1. točke 1.-8. ovoga članka, može se zaposliti do 269 državnih službenika."
Članak 8.
U članku 21. stavak 1. u točkama 1.-8. podstavak 2. briše se.
Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:
"Za obavljanje poslova iz djelokruga županijskih ureda iz stavka 1. točke 1.-8. ovoga članka, može se zaposliti do 232 državnih službenika."
Članak 9.
U članku 22. stavak 1. u točkama 1.-8. podstavak 2. briše se.
Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:
"Za obavljanje poslova iz djelokruga županijskih ureda iz stavka 1. točke 1.-8. ovoga članka, može se zaposliti do 183 državnih službenika."
Članak 10.
U članku 23. stavak 1. u točkama 1.-8. podstavak 2. briše se.
Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:
"Za obavljanje poslova iz djelokruga županijskih ureda iz stavka 1. točke 1.-8. ovoga članka, može se zaposliti do 231 državnih službenika."
Članak 11.
U članku 24. stavak 1. u točkama 1.-10. podstavak 2. briše se.
Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:
"Za obavljanje poslova iz djelokruga županijskih ureda iz stavka 1. točke 1.-10. ovoga članka, može se zaposliti do 527 državnih službenika."
Članak 12.
Članak 25. mijenja se i glasi:
"U Ličko-senjskoj županiji ustrojavaju se sljedeći županijski uredi i njihove ispostave:
1. Ured za gospodarstvo
Ured ima ispostave u Brinju, Donjem Lapcu, Karlobagu, Lovincu, Otočcu, Novalji, Senju, Perušiću, Korenici, Udbini i Vrhovinama.
2. Ured za prosvjetu, kulturu, informiranje, šport i tehničku kulturu
Ured ima ispostave u Karlobagu, Lovincu, Novalji, Otočcu, Korenici i Senju.
3. Ured za rad, zdravstvo i socijalnu skrb
Ured ima ispostave u Donjem Lapcu, Lovincu, Novalji, Otočcu, Korenici i Senju.
4. Ured za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša
Ured ima ispostave u Novalji, Otočcu, Korenici i Senju.
5. Ured za katastarsko-geodetske poslove
Ured ima ispostave u Donjem Lapcu, Lovincu, Novalji, Otočcu, Korenici i Senju.
6. Ured za turizam
Ured ima ispostave u Novalji, Otočcu, Korenici i Senju.
7. Ured za pomorstvo
Ured ima ispostavu u Novalji.
8. Ured za imovinsko-pravne poslove
Ured ima ispostave u Donjem Lapcu, Lovincu, Novalji, Otočcu, Korenici, Senju, Udbini i Vrhovinama.
9. Ured za statistiku
Ured ima ispostave u Novalji, Otočcu, Korenici i Senju.
10. Ured za opću upravu
Ured ima ispostave u Donjem Lapcu, Lovincu, Novalji, Otočcu, Senju, Korenici i Udbini.
Za obavljanje poslova iz djelokruga županijskih ureda iz stavka 1. točke 1.-10. ovoga članka, može se zaposliti do 168 državnih službenika."
Članak 13.
U članku 26. stavak 1. u točkama 1.-8. podstavak 2. briše se.
Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:
"Za obavljanje poslova iz djelokruga županijskih ureda iz stavka 1. točke 1.-8. ovoga članka, može se zaposliti do 167 državnih službenika."
Članak 14.
U članku 27. u točkama 1.-8. riječ "ispostave" zamjenjuje se riječju "ispostavu", a riječi "i Našicama" brišu se.
U stavku 1. istoga članka u točkama 1.-8. podstavak 2. briše se.
Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:
"Za obavljanje poslova iz djelokruga županijskih ureda iz stavka 1. točke 1.-8. ovoga članka, može se zaposliti do 148 državnih službenika."
Članak 15.
U članku 28. stavak 1. u točkama 1.-8. podstavak 2. briše se.
Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:
"Za obavljanje poslova iz djelokruga županijskih ureda iz stavka 1. točke 1.-8. ovoga članka, može se zaposliti do 193 državnih službenika."
Članak 16.
Članak 29. mijenja se i glasi:
"U Zadarskoj županiji ustrojavaju se slijedeći županijski uredi i njihove ispostave:
1. Ured za gospodarstvo
Ured ima ispostave u Benkovcu, Biogradu na moru, Gračacu, Obrovcu i Pagu.
2. Ured za prosvjetu, kulturu, informiranje, šport i tehničku kulturu
Ured ima ispostave u Benkovcu, Biogradu na moru, Gračacu, Obrovcu i Pagu.
3. Ured za rad, zdravstvo i socijalnu skrb
Ured ima ispostave u Benkovcu, Biogradu na moru, Gračacu, Obrovcu i Pagu.
4. Ured za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša
Ured ima ispostave u Benkovcu, Biogradu na moru, Gračacu, Obrovcu i Pagu.
5. Ured za katastarsko-geodetske poslove
Ured ima ispostave u Benkovcu, Biogradu na moru, Gračacu, Obrovcu i Pagu.
6. Ured za turizam
Ured ima ispostave u Benkovcu, Biogradu na moru, Gračacu, Obrovcu i Pagu.
7. Ured za pomorstvo
Ured ima ispostavu u Biogradu na moru.
8. Ured za imovinsko-pravne poslove
Ured ima ispostave u Benkovcu, Biogradu na moru, Gračacu, Obrovcu i Pagu.
9. Ured za statistiku
Ured ima ispostave u Benkovcu, Biogradu na moru, Gračacu, Obrovcu i Pagu.
10. Ured za opću upravu
Ured ima ispostave u Benkovcu, Biogradu na moru, Gračacu, Obrovcu i Pagu.
Za obavljanje poslova iz djelokruga županijskih ureda iz stavka 1. točke 1.-10. ovoga članka, može se zaposliti do 361 državnih službenika."
Članak 17.
U članku 30. u točkama 1.-8. nakon riječi "Đakovo" stavlja se zarez i dodaju riječi: "Našicama".
U stavku 1. istoga članka u točkama 1.-8. podstavak 2. briše se.
Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:
"Za obavljanje poslova iz djelokruga županijskih ureda iz stavka 1. točke 1.-8. ovoga članka, može se zaposliti do 464 državnih službenika."
Članak 18.
Članak 31. mijenja se i glasi:
"U Šibensko-kninskoj županiji ustrojavaju se sljedeći županijski uredi i njihove ispostave:
1. Ured za gospodarstvo
Ured ima ispostave u Drnišu, Kninu, Primoštenu, Skradinu, Vodicama i Tisnom.
2. Ured za prosvjetu, kulturu, informiranje, šport i tehničku kulturu
Ured ima ispostave u Drnišu i Kninu.
3. Ured za rad, zdravstvo i socijalnu skrb
Ured ima ispostave u Drnišu i Kninu.
4. Ured za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša
Ured ima ispostave u Drnišu i Kninu.
5. Ured za katastarsko-geodetske poslove
Ured ima ispostave u Drnišu i Kninu.
6. Ured za turizam
Ured ima ispostave u Drnišu, Kninu, Vodicama, Primoštenu, Tisnom i Skradinu.
7. Ured za pomorstvo
Ured ima ispostavu u Tisnom.
8. Ured za imovinsko-pravne poslove
Ured ima ispostave u Drnišu i Kninu.
9. Ured za statistiku
Ured ima ispostave u Drnišu i Kninu.
10. Ured za opću upravu
Ured ima ispostave u Drnišu i Kninu.
Za obavljanje poslova iz djelokruga županijskih ureda iz stavka 1. točke 1.-10. ovoga članka, može se zaposliti do 210 državnih službenika."
Članak 19.
Članak 32. mijenja se i glasi:
"U Vukovarsko-srijemskoj županiji ustrojavaju se sljedeći županijski uredi i njihove ispostave:
1. Ured za gospodarstvo
Ured ima ispostave u Iloku, Vinkovcima i Županji.
2. Ured za prosvjetu, kulturu, informiranje, šport i tehničku kulturu
Ured ima ispostave u Iloku, Vinkovcima i Županji.
3. Ured za rad, zdravstvo i socijalnu skrb
Ured ima ispostave u Iloku, Vinkovcima i Županji.
4. Ured za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša
Ured ima ispostave u Iloku, Vinkovcima i Županji.
5. Ured za katastarsko-geodetske poslove
Ured ima ispostave u Iloku, Vinkovcima i Županji.
6. Ured za imovinsko-pravne poslove
Ured ima ispostave u Iloku, Vinkovcima i Županji.
7. Ured za statistiku
Ured ima ispostave u Iloku, Vinkovcima i Županji.
8. Ured za opću upravu
Ured ima ispostave u Iloku, Vinkovcima i Županji.
Za obavljanje poslova iz djelokruga županijskih ureda iz stavka 1. točke 1.-8. ovoga članka, može se zaposliti do 358 državnih službenika."
Članak 20.
U članku 33. stavak 1. u točkama 1.-10. podstavak 2. briše se.
Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:
"Za obavljanje poslova iz djelokruga županijskih ureda iz stavka 1. točke 1.-10. ovoga članka, može se zaposliti do 669 državnih službenika."
Članak 21.
U članku 34. stavak 1. u točkama 1.-10. podstavak 2. briše se.
Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:
"Za obavljanje poslova iz djelokruga županijskih ureda iz stavka 1. točke 1.-10. ovoga članka, može se zaposliti do 429 državnih službenika."
Članak 22.
U članku 35. stavku 1. u točki 4. riječi "Vela Luci" zamjenjuju se riječima "Lastovu", a u točkama 8. i 10. riječi "Blatu" zamjenjuju se riječima "Lastovu".
U stavku 1. istoga članka u točkama 1.-10. podstavak 2. briše se.
Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:
"Za obavljanje poslova iz djelokruga županijskih ureda iz stavka 1. točke 1.-10. ovoga članka, može se zaposliti do 307 državnih službenika."
Članak 23.
U članku 36. stavak 1. u točkama 1.-8. podstavak 2. briše se.
Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:
"Za obavljanje poslova iz djelokruga županijskih ureda iz stavka 1. točke 1.-8. ovoga članka, može se zaposliti do 140 državnih službenika."
Članak 24.
Župani su dužni uskladiti pravilnike o unutarnjem redu županijskih ureda s odredbama ove Uredbe, najkasnije u roku 30 dana od dana njezinog stupanja na snagu.
Pravilnikom iz stavka 1. ovoga članka, u okviru ukupno predviđenog broja državnih službenika u županijskim uredima, utvrdit će se broj potrebnih državnih službenika u pojedinom županijskom uredu.
Broj državnih službenika i namještenika ureda župana utvrđuje se Pravilnikom o unutarnjem redu županijskih ureda, uz prethodno pribavljenu suglasnost Ministarstva uprave.
Članak 25.
Državne službenike i namještenike iz ispostava županijskih ureda Ivanić Grad, Vojnić, Donji Lapac, Korenica, Pag, Našice i Knin, koje su promjenom područja ušle u sastav županijskih ureda Zagrebačke, Karlovačke, Ličko-senjske, Zadarske, Osječko-baranjske i Šibensko-kninske županije, preuzet će županijski uredi tih županija, danom stupanja na snagu ove Uredbe.
Preuzeti državni službenici i namještenici nastavljaju s radom na dosadašnjim poslovima u ispostavama do donošenja rješenja o rasporedu na odgovarajuća službenička odnosno radna mjesta, sukladno izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu županijskih ureda.
Rješenja o rasporedu državnih službenika i namještenika iz prethodnog stavka ovoga članka župani su dužni donijeti najkasnije u roku 30 dana od dana stupanja na snagu izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem redu županijskih ureda.
Članak 26.
Županije iz članka 25. stavka 1. ove Uredbe preuzet će nekretnine, pokretnine, financijska sredstva te prava i obveze ispostava županijskih ureda koje preuzimaju, u sporazumu sa županijama od kojih se te ispostave županijskih ureda preuzimaju, u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.
Županijski uredi županija iz prethodnog stavka ovoga članka, zapisnički će preuzeti arhivu, nedovršene predmete i ostalu dokumentaciju ispostava županijskih ureda čije poslove preuzimaju, u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.
Članak 27.
Poslove u svezi obnove ratom razrušenih objekata koje obavljaju upravni odjeli županija ustrojeni odlukama županijskih skupština, a radi ostvarenja prava sukladno Zakonu o obnovi ("Narodne novine", br. 24/96, 54/96 i 27/96), kao i nedovršene predmete, arhivu i ostalu dokumentaciju tih odjela, preuzet će, u roku 60 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe, županijski uredi za prostorno uređenje stambeno komunalne poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša.
Županijski uredi iz stavka 1. ovoga članka mogu preuzeti djelatnike upravnih odjela za poslove obnove čije su poslove preuzeli i postaviti ih u odgovarajuća zvanja odnosno imenovati na položaje, sukladno odredbama ove Uredbe i izmjenama i dopunama pravilnika o unutarnjem redu županijskih ureda, u roku 60 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.
Članak 28.
Do preuzimanja službenika, nedovršenih predmeta, arhive i ostale dokumentacije temeljem članka 27. ove Uredbe, poslove obnove određene Zakonom o obnovi, obavljat će dosadašnji upravni odjeli za obnovu.
Članak 29.
Nazivi županija u cijelom tekstu Uredbe mijenjaju se na način da se riječ "županija" u odgovarajućem padežu stavi iza imena županije.
Članak 30.
Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti odredba članka 14. Uredbe o načelima za unutarnje ustrojstvo i o radnom vremenu tijela državne uprave ("Narodne novine", br. 37/94, 25/96).
Članak 31.
Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama."
Klasa: 015-01/96-01/05
Urbroj: 5030107-97-5
Zagreb, 11. rujna 1997.
Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti