POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - pravna pomoć - pravilnik o likvidnosti - ispravak zakona obvezno ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Na osnovi članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim
ODLUKU
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O HRVATSKIM DRŽAVNIM NAGRADAMA ZA ZNANOST
Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskim državnim nagradama za znanost, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 26. rujna 1997.
Broj: 081-97-1549/1
Zagreb, 1. listopada 1997.
Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O HRVATSKIM DRŽAVNIM NAGRADAMA ZA ZNANOST
Članak 1.
U Zakonu o hrvatskim državnim nagradama za znanost ("Narodne novine", br. 108/95.) u članku 2. stavku 1. dodaje se točka 4. koja glasi:
"4. godišnja nagrada za znanstvene novake".
Članak 2.
U članku 5. podstavak 3. briše se.
Dosadašnji podstavak 4. postaje podstavak 3.
Članak 3.
Iza članka 5. dodaje se novi članak 5a. koji glasi:
"Članak 5a.
Godišnja nagrada za znanstvene novake podjeljuje se mladim znanstvenicima za posebno isticanje u znanstvenom radu, za objavljivanje zapaženog članka u časopisima s međunarodno priznatom recenzijom ili s njima po vrsnoći izjednačenim časopisima ili za objavljenu knjigu."
Članak 4.
U članku 7. u stavku 2. iza riječi: "Zakona" stavlja se točka, a riječi: "od kojih po jedna može biti podijeljena za dostignuća znanstvenih novaka" brišu se.
Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:
"Svake godine mogu se podijeliti do tri nagrade znanstvenim novacima".
Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.
Članak 5.
Članak 10. briše se.
Članak 6.
U članku 14. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
"U ime Sabora Republike Hrvatske nagrade uručuje predsjednik Sabora Republike Hrvatske."
Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.
Članak 7.
U članku 20. stavku 1. riječ: "materijale troškova" zamjenjuje se riječima: "materijalne troškove".
Članak 8.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 061-01/95-01/01
Zagreb, 26. rujna 1997.
ZASTUPNIČKI DOM
SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik
Zastupničkog doma Sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti