POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - pravna mišljenja - pravilnik o turističkim - zakon o listi ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE


518

Na temelju članka 50. stavka 6. Pomorskog zakonika (»Narodne novine«, br. 17/94, 74/94 i 43/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 3. travnja 1997. godine donijela

ODLUKA
O ODREĐIVANJU GRANICE POMORSKOG DOBRA
NA DIJELU K.O. ZAMET

I.


Ovom Odlukom određuje se granica pomorskog dobra na dijelu industrijskog pogona tvrtke »Torpedo«.

II.


Granica pomorskog dobra na dijelu k.o. Zamet, na području industrijskih pogona tvrtke »Torpedo« započinje na morskoj obali na mjestu gdje graniče k.č. br. 3785/1 i 4333, te ide prema sjeverozapadu granicom između tih čestica što u naravi predstavlja žičanu ogradu između Brodogradilišta »3. Maj« i »Torpeda« u duljini od 11,0 m i dolazi do manjeg industrijskog objekta. Tu se granica lomi i ide prema istoku rubom objekta u duljini od 14,0 m, na kutu objekta se lomi i ide prema sjeveru također rubom objekta u duljini od 10,5 m. Nakon ponovnog loma ide prema istoku do jugozapadnog kuta industrijskog objekta na katastarskom planu označenog brojem k.č. br. 4334 u duljini od 6,0 m, produžava u istom pravcu južnim rubom tog objekta u duljini od 58,0 m, zatim do jugozapadnog kuta industrijskog objekta na katastarskom planu označenog brojem 4335 u duljini od 7,0 m, nastavlja južnim rubom tog objekta u duljini od 95,0 m, te dolazi do jugoistočnog kuta tog objekta. Tu se granica pomorskog dobra lomi pod kutem od 90° prema jugu, siječe prolaz i dolazi do sjevernog ruba industrijskog objekta označenog brojem k.č. br. 4339 u duljini od 7,0 m. Na tom mjestu dolazi ponovno do njezinog loma pod kutem od 90° i ide prema istoku sjevernim pročeljem tog objekta u duljini od 27,0 m i dolazi do mjesta gdje se lomi sjeverni rub objekta. Tu dolazi do loma granice pod kutem od 90°, te ide dalje prema jugu, siječe objekt odnosno k.č. br. 4339 u duljini od 36,0 m, te izbija na južno pročelje tog objekta. Tu se lomi pod pravim kutem prema istoku i ide južnim pročeljem tog objekta u duljini od 49,0 m. Zatim se granica ponovo lomi prema jugu i ide zapadnim pročeljem objekta odnosno k.č. br. 4339 u duljini od 49,5 m, zatim se ponovo lomi i ide prema istoku u duljini od 8,0 m, potom se ponovo lomi i ide prema jugu u duljini od 11,0 m. U toj točci lomi se pod pravim kutom, ide južnim pročeljem industrijskog objekta prema istoku u duljini od 205,0 m i dolazi do drugog objekta označenog na katastarskom planu također kao k.č. br. 4339. Zatim se lomi prema jugu, te prema istoku, lomeći se više puta, prateći pročelje tog industrijskog objekta i manjeg objekta izgrađenog uz njegovo pročelje, sve u ukupnoj duljini oko 77,5 m. Dolazi do južnog pročelja tog objekta i ide u pravcu istoka pročeljem istog u duljini od 60,0 m. Zatim se lomi prema sjeveru, te prema istoku, lomeći se više puta, prateći pročelje industrijskog objekta i više manjih objekata uz pročelje istog, sve u duljini od 81,0 m, kada dolazi do jugoistočnog kuta objekta odnosno k.č. br. 4339. Zatim se lomi prema sjeveru i ide uz istočno pročelje industrijskog objekta odnosno k.č. br. 4339 u duljini od 17,0 m, dalje na rub manjeg objekta odnosno k.č. br 5064 također prema sjeveru u duljini od 9,5 m. Granica nastavlja prema sjeveroistoku u duljini od 8,5 m, te dolazi na jugozapadni rub k.č. br. 5067. Nakon loma prolazi prema istoku južnim pročeljem objekta odnosno k.č. br. 5067 u duljini od 110,0 m, te se na jugoistočnom kutu iste pod pravim kutom ponovo lomi prema jugu i ide dalje žičanom ogradom u duljini od 16,0 m, te izlazi na morsku obalu gdje za područje tvrtke »Torpedo« i završava, sve kako je označeno u grafičkom prilogu, na kopiji katastarskog plana broj lista 48 i 49.

III.

Na temelju ove Odluke, nadležna tijela izvršit će potrebne radnje u svezi evidencije pomorskog dobra.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 934-01/97-01/02
Urbroj: 5030116-97-1
Zagreb, 3. travnja 1997.


Potpredsjednik
mr. Borislav Škegro, v.r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti