POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - usvojeni propisi - pravilnik o sudačkoj - odluka o upućivanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
Na temelju Ugovora o poslovnoj suradnji na realizaciji Hrvatske mreže konzultanata za malo gospodarstvo i Pravila o radu Hrvatske mreže konzultanata za malo gospodarstvo, ministar gospodarstva donosi
ODLUKU
O DAVANJU POTPORE PODUZETNICIMA ZA KORIŠTENJE USLUGA KONZULTANATA, ČLANOVA HRVATSKE MREŽE KONZULTANATA
Članak 1.
Svrha Odluke je poticati osnivanje i početak poslovanja obrtnika, zadruga i malih trgovačkih društava (u daljnjem tekstu: poduzetnici). Ministarstvo gospodarstva i županije/JLS će poticati malo gospodarstvo izdvajanjem sredstava radi sudjelovanja u plaćanju cijene savjetodavnih usluga konzultanata, članova Hrvatske mreže konzultanata za malo gospodarstvo (u daljnjem tekstu HMK).
Ova Odluka se odnosi i na poduzetnike koji za osnivanje i početak poslovanja koriste sredstva iz programa "Start" Hrvatske garancijske agencije ("Narodne novine", br. 77/97. i 88/97), poticajna sredstva županija/JLS, HBOR-a, poslovnih banaka ili isključivo vlastita sredstva.
Članak 2.
Sredstva koja za ove namjene izdvaja Ministarstvo gospodarstva predstavljaju dio ukupne potpore koja se, sa sredstvima županija/JLS predviđenim za ove namjene, dodjeljuje poduzetnicima-početnicima, radi plaćanja dijela cijene savjetodavnih usluga konzultanata članova HMK. Uz Ministarstvo gospodarstva i županije/JLS u podmirivanju troškova nastalih korištenjem savjetodavnih usluga članova HMK sudjeluje i poduzetnik.
Članak 3.
Sredstva koja Ministarstvo gospodarstva izdvaja radi davanja potpore početnicima za korištenje usluga članova HMK, dodjeljuju se županijama/JLS na temelju županijskih programa poticanja malog gospodarstva. Za ove namjene Ministarstvo gospodarstva županijama/JLS dodjeljuje sredstva predviđena za stručnu pomoć županijama/JLS. Visina dodijeljenih sredstava ovisi o proračunskim mogućnostima.
Članak 4.
Županije/JLS će dobivena sredstva koristiti za dodjeljivanje bespovratne potpore poduzetnicima radi pokrića dijela troškova nastalih korištenjem savjetodavnih usluga članova HMK.
Poglavarstvo županije/JLS će posebnom odlukom odrediti ukupni iznos sredstava koja će se dodjeljivati kao bespovratne potpore.
Sredstva bespovratne potpore za pokriće dijela troškova HMK županije/JLS dodjeljuju na temelju prethodno provedenog natječaja.
Potpore se dodjeljuju do iskorištenja sredstava.
Članak 5.
Na natječaj za potporu iz članka 4. ove Odluke mogu se javiti poduzetnici-početnici koji će, pri osnivanju ili početku poslovanja, koristiti savjetodavne usluge članova HMK, a koji natječajnoj komisiji županije/JLS dostave opis poduzetničke ideje/pothvata i predviđeni iznos kreditnih ili vlastitih sredstava potrebnih za osnivanje ili započinjanje poslovanja, te kratak opis i predračun cijene savjetodavne usluge.
Članak 6.
Pravo na dodjelu potpore imaju poduzetnici-početnici čiji se poduzetnički pothvat uklapa u program poticanja malog gospodarstva županije/JLS o čemu, na temelju natječaja, odlučuje natječajna komisija, te koji, pri realizaciji poduzetničkog pothvata, koriste savjetodavne usluge članova HMK.
Odluku o davanju potpore poduzetniku natječajna komisija donosi u roku od osam dana od podnošenja zahtjeva za potporu.
Članak 7.
Potpora za savjetodavnu pomoć konzultanata, članova HMK se koristi za savjetodavnu uslugu koja obuhvaća: provjeru poduzetničke ideje i poduzetničkih sposobnosti, davanje osnovnih informacija potrebnih za početak poslovanja, te ukazivanje na specifičnosti poslovanja predmetne djelatnosti, izradu investicijskog projekta ili poslovnog plana u suradnji s poduzetnikom, te pružanje usmenih savjeta glede izvedbe poduzetničke zamisli iz elaborata tijekom prve godine primjene projekta.
Potpora za plaćanje cijena savjetodavnih usluga članova HMK može se, za osnivanje ili početak poslovanja, koristiti samo jedanput.
Članak 8.
Županije/JLS će, uz poduzetnika, sudjelovati u podmirivanju cijene savjetodavnih usluga prema sljedećoj tablici:
_ __________
IZNOS KREDITA ili CIJENA KONZULTANTSKE
IZNOS VLASTITIH SREDSTAVA USLUGE
_ __________

do 90.000 kuna 3.600 kuna
_ __________

preko 90.000 3.600 kuna + 3%
do 180.000 kuna iznad 90.000 kuna
_ __________

preko 180.000 kuna 6.300 kuna + 1,5%
do 360.000 kuna iznad 180.000 kuna
_ __________


Temeljem ove Odluke, poduzetnicima s prebivalištem na područjima određenim Zakonom o područjima posebne državne skrbi ("Narodne novine", br. 44/96), kao potporu za plaćanje cijene konzultantskih usluga županije/JLS priznaju 35%, a poduzetnicima s ostalih područja 25% od ukupne cijene savjetodavne usluge.
Poduzetnici s prebivalištem na područjima posebne državne skrbi moraju djelatnost, za čije obavljanje potporu traže, registrirati na području na kojem imaju prebivalište.
Potpora se izračunava prema vrijednosti kredita ili iznosu vlastitih sredstava i cijeni konzultantske usluge iz prethodne tablice.
Poduzetnici s područja posebne državne skrbi sudjeluju u ukupnoj cijeni usluga članova HMK s najmanje 15%, a poduzetnici s ostalih područja s najmanje 25%.
Članak 9.
Potpora se isplaćuje konzultantu-članu HMK koji će natječajnoj komisiji županije/JLS dostaviti zahtjev za plaćanje potpore iz članka 8. stavka 2. ove Odluke. Uz zahtjev za isplatu potpore konzultant dostavlja presliku virmana poduzetnika o plaćenom dijelu cijene savjetodavne usluge konzultantu-članu HMK, presliku ugovora konzultanta i poduzetnika, jedan primjerak poslovnog plana ili investicijskog projekta s preslikom odluke županijske/JLS natječajne komisije o davanju bespovratne potpore, te potvrdu o predaji zahtjeva za kredit i elaborata u banku.
U slučaju da poduzetnik ne koristi sredstva banke, te samostalno financira osnivanje i početak poslovanja, konzultant može koristiti bespovratnu potporu ako natječajnoj komisiji županije/JLS, uz zahtjev za plaćanje potpore, dostavi presliku virmana poduzetnika o plaćenom dijelu cijene savjetodavne usluge konzultantu-članu HMK, presliku ugovora konzultanta i poduzetnika, jedan primjerak poslovnog plana ili investicijskog projekta s preslikom odluke županijske/JLS natječajne komisije o davanju bespovratne potpore, suglasnost nadležnih organa da će se namjeravana djelatnost moći obavljati na predviđenoj lokaciji (lokacijska ili građevinska dozvola), te dokaz ili izjavu o osiguranju vlastitih sredstava poduzetnika.
Članak 10.
Natječajna komisija županije/JLS će, na temelju provjere dokumentacije iz članka 9. Odluke, donijeti prijedlog odluke o isplati potpore konzultantu. Konačnu odluku o isplati sredstava donosi poglavarstvo županije/JLS.
Pri donošenju prijedloga odluke o isplati potpore konzultantu natječajna komisija županije/JLS može prihvatiti povećanje konačne cijene savjetodavne usluge u odnosu na predračunsku do 15%.
Iznos potpore županija/JLS će uplatiti na žiro-račun konzultanta u roku od 15 dana od primitka dokumentacije propisane u članku 9. ove Odluke.
Članak 11.
Županija/JLS mora čuvati kao poslovnu tajnu poslovni plan i investicijski projekt poduzetnika i sve podatke u svezi s poslovnim planom i projektom.
Članak 12.
Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 311-01/97-01/1554
Urbroj: 526-01-97-01
Zagreb, 27. studenoga 1997.
Ministar
mr. Nenad Porges, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti