POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - usvojene uredbe - odluka o opozivu - ispravak ispravka odluke ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
Na temelju Ugovora o poslovnoj suradnji na realizaciji Hrvatske mreže konzultanata za malo gospodarstvo i Pravila o radu Hrvatske mreže konzultanata za malo gospodarstvo, ministar gospodarstva donosi
ODLUKU
O DAVANJU POTPORE ZA RAST I RAZVOJ MALOG GOSPODARSTVA
Članak 1.
Svrha ove Odluke je poticanje rasta i razvoja obrta, zadruga i malih trgovačkih društava (u daljnjem tekstu poduzetnici).
Članak 2.
Ministarstvo gospodarstva će, radi pružanja pomoći poduzetnicima u fazi rasta i razvoja, koji najmanje godinu obavljaju djelatnost, izdvajati sredstva za potporu za pokriće dijela troškova nastalih u svezi s korištenjem savjetodavnih usluga konzultanata članova Hrvatske mreže konzultanata za malo gospodarstvo (u daljnjem tekstu: HMK).
Članak 3.
Sredstva koja Ministarstvo gospodarstva izdvaja radi davanja potpore poduzetnicima u fazi rasta i razvoja za korištenje usluga članova HMK se dodjeljuju županijama/JLS na temelju programa poticanja malog gospodarstva županije/JLS. Za ove namjene Ministarstvo gospodarstva dodjeljuje županijama/JLS sredstva predviđena za stručnu pomoć županijama/JLS. Visina dodijeljenih sredstava ovisi o proračunskim mogućnostima.
Članak 4.
Županije/JLS će koristiti dobivena sredstva za dodjeljivanje bespovratne potpore poduzetnicima za pokriće dijela troškova savjetodavnih usluga konzultanata iz HMK u svezi s izradom elaborata/projekata iz područja organizacije poslovanja i upravljanja, unapređenja proizvodnje i primjene novih tehnologija, zaštite okoliša, te nastupa na tržištu.
Poglavarstvo županije/JLS će posebnom odlukom odrediti ukupni iznos sredstava, koja će se dodjeljivati kao bespovratne potpore.
Sredstva bespovratne potpore poduzetnicima za pokriće dijela troškova za savjetodavne usluge članova HMK županije/JLS dodjeljuju na temelju prethodno provedenog natječaja.
Potpore se dodjeljuju do iskorištenja sredstava.
Članak 5.
Na natječaj za potporu iz članka 4. ove Odluke mogu se javiti poduzetnici koji najmanje jednu godinu obavljaju djelatnost, a koji će, radi realizacije poduzetničkog pothvata, koristiti savjetodavne usluge članova HMK, te koji natječajnoj komisiji županije/JLS dostave kratak opis i predviđenu vrijednost aktivnosti u svezi s razvojem i rastom, te kratak opis i predračun cijene savjetodavne usluge.
Članak 6.
Pravo na dodjelu potpore imaju poduzetnici u fazi rasta i razvoja, koji najmanje jednu godinu obavljaju djelatnost a čiji se poduzetnički pothvat uklapa u program poticanja malog gospodarstva županije/JLS o čemu, na temelju natječaja, odlučuje natječajna komisija županije/JLS, te koji pri realizaciji poduzetničkog pothvata koriste savjetodavne usluge članova HMK.
Odluku o davanju potpore poduzetniku natječajna komisija donosi u roku od osam dana od dana podnošenja zahtjeva za potporu.
Poduzetnik ima pravo potporu za rast i razvoj u tijeku kalendarske godine koristiti samo jedanput.
Članak 7.
Županije/JLS će dobivena sredstva Ministarstva gospodarstva koristiti za dodjeljivanje poduzetniku bespovratne potpore za pokriće troškova nastalih u svezi s korištenjem savjetodavnih usluga članova HMK, i to u visini 25% od ugovorene cijene savjetodavne usluge, a najviše s iznosom od 5.000,00 kuna.
Članak 8.
Radi korištenja bespovratne potpore odnosno povrata dijela plaćene savjetodavne usluge članu HMK, poduzetnik će natječajnoj komisiji županije/JLS dostaviti zahtjev za dodjelu potpore iz članka 7. ove Odluke. Uz zahtjev za potporu poduzetnik dostavlja presliku virmana o plaćenoj cijeni savjetodavne usluge članu HMK, presliku ugovora između člana HMK i poduzetnika, te jedan primjerak projekta/elaborata.
Članak 9.
Natječajna komisija županije/JLS će na temelju provjere dokumentacije iz članka 8. Odluke, donijeti prijedlog odluke o isplati potpore poduzetniku. Konačnu odluku o isplati sredstava donosi poglavarstvo županije/JLS.
Pri donošenju prijedloga odluke o isplati potpore poduzetniku natječajna komisija županije/JLS može prihvatiti povećanje ukupne cijene savjetodavne usluge u odnosu na predračunsku cijenu do 15%.
Županija/JLS će iznos potpore uplatiti na žiro-račun poduzetnika u roku od 15 dana od primitka dokumentacije propisane u članku 8. ove Odluke.
Članak 10.
U slučaju kada poduzetnik u predviđenom vremenu ne realizira projekt, Ministarstvo gospodarstva ili županija/JLS će ispitati razloge nerealiziranja projekta, te može od poduzetnika zatražiti povrat potpore.
Članak 11.
Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 311-01/97-01/1554
Urbroj: 526-01-97-02
Zagreb, 27. studenoga 1997.
Ministar
mr. Nenad Porges, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti