POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - usvojeni propisi - pravilnik o poštanskom - ispravak popisa pravnih ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Na temelju članka 193. stavka 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine", broj 59/96. - pročišćeni tekst), ministar unutarnjih poslova, u suglasnosti s ministrom pomorstva, prometa i veza, donosi
NAREDBU
O OGRANIČENJU PROMETA NA CESTAMA
I.
Zabranjuje se osposobljavanje kandidata za vozače i promet teretnim automobilima sa ili bez prikolice čija najveća dopuštena masa prelazi 7,5 tona, vozilima koja su sama ili s priključnim vozilima dulja od 14 m, traktorima, zaprežnim vozilima, radnim i drugim strojevima te vozilima koja se na ravnoj cesti ne mogu kretati brzinom većom od 40 km/sat:
A) NA GLAVNIM CESTAMA

 1. broj 1 (GP Macelj - Zagreb - Karlovac - Gračac - Knin - Brnaze - Split),
 2. na dijelu ceste broj 2 na relaciji: GP Dubrava Križovljanska - Varaždin,
 3. na dijelu ceste broj 3 na relaciji: GP Goričan - Čakovec - Varaždin - Zagreb - Karlovac - Rijeka,
 4. na dijelu ceste broj 4 na relaciji: GP Bregana - Zagreb,
 5. na dijelu ceste broj 5 na relaciji: GP Terezino Polje - Virovitica - V. Zdenci,
 6. na dijelu ceste broj 7 na relaciji: Osijek - Čepin,
 7. broj 8 (GP Pasjak - Šapjane - Rijeka - Zadar - Split - Dubrovnik - Karasovići) i
 8. broj 9 (GP Metković - Opuzen).

B) NA SABIRNIM CESTAMA

 1. broj 21 (GP Kaštel - Buje - Pula - Labin - Opatija),
 2. na dijelu ceste broj 28 na relaciji: Vrbovec - Bjelovar,
 3. na dijelu ceste broj 41 na relaciji: Vrbovec - Sesvete,
 4. na dijelu ceste broj 43 na relaciji: Bjelovar - Đurđevac,
 5. broj 45 (Veliki Zdenci - Garešnica - Kutina),
 6. na dijelu ceste broj 53 na relaciji: GP Donji Miholjac - Našice - Slavonski Brod i
 7. na dijelu ceste broj 60 na relaciji: Brnaze - Trilj.

C) NA SPOJNIM CESTAMA

 1. na cesti broj 200 (Buje - GP Plovanija),
 2. na cesti broj 220 (Trilj - GP Kamensko).

II.
Zabrana iz točke I. ove Naredbe vrijedi:
- U vremenu od 28. svibnja do 30. rujna, petkom od 16,00 do 23,00 sata, subotom od 04,00 do 14,00 i nedjeljom od 12,00 do 23,00 sata,
- na Veliki petak i dane uoči blagdana Republike Hrvatske od 16,00 do 23,00 sata,
- na posljednji dan blagdana od 12,00 do 23,00 sata.
Kada je blagdan odnosno posljednji dan blagdana u petak ili subotu, zabrana vrijedi nedjeljom od 12,00 do 23,00 sata.
Kada je blagdan u nedjelju ili ponedjeljak, odnosno Božićni blagdan u nedjelju ili ponedjeljak, ili ponedjeljak i utorak, zabrana vrijedi petkom uoči blagdana od 16,00 do 23,00 sata.
Iznimno od podstavka 1. ove točke, zabrana iz točke I. ove Naredbe, ne vrijedi za teretne automobile petkom i dane uoči blagdana na dijelovima cesta broj: 1 (GP Macelj - Krapina), broj: 3 (Goričan - Čakovec - Varaždin), broj: 4 (GP Bregana - Zagreb) i broj: 8 (GP Pasjak - Rijeka).
III.
Zabrana prometa prema ovoj Naredbi ne odnosi se na:
- vozila s prednošću prolaska i vozila pod pratnjom,
- vozila Ministarstva unutarnjih poslova i oružanih snaga,
- vozila za održavanje cesta, elektroenergetskih i sličnih instalacija te vozila za dostavu pošte i tiska,
- vozila (bez priključnog vozila) koja prevoze beton ili asfaltnu masu i vozila koja prevoze naftne derivate,
- vozila (bez priključnog vozila) koja prevoze lako pokvarljivu robu (svježe meso i svježe mesne proizvode, svježe mlijeko i mliječne proizvode, svježu ribu i riblje proizvode, lako kvarljivo voće i povrće i slično),
- vozila (bez priključnog vozila) koja prevoze živu stoku i perad,
- vozila koja imaju dozvolu.
U smislu ove Naredbe, poluprikolica za prijevoz lakopokvarljive robe ne smatra se priključnim vozilom.
IV.
Dozvolu iz točke III. ove Naredbe izdaje policijska uprava na čijem području prijevoz započinje, samo kad je s obzirom na vrijeme i okolnosti prijevoz posebice opravdan ili prijeko potreban iz sigurnosnih razloga ili stoga što bi njegova odgoda prouzročila veće materijalne štete.
Dozvola iz stavka 1. ove točke izdaje se na predlošku koji je otisnut uz ovu Naredbu i njezin je sastavni dio.
V.
Novčanom kaznom od 6.000 kuna kaznit će se za prekršaj trgovačko društvo ili druga pravna osoba, a novčanom kaznom od 1.000 kuna odgovorna osoba u trgovačkom društvu ili drugoj pravnoj osobi i obrtnik ako narede ili dopuste da njihova vozila sudjeluju u prometu protivno ovoj Naredbi.
Novčanom kaznom od 5.000 kuna kaznit će se samostalni privrednik za prekršaj iz stavka 1. ove točke.
Novčanom kaznom od 500 kuna kaznit će se za prekršaj instruktor vožnje koji osposobljava kandidate za vozače kao i vozač koji upravlja vozilom protivno ovoj Naredbi.
VI.
Novčanu kaznu iz stavka 3. točke V. ove Naredbe od vozača i instruktora vožnje koje zateknu u izvršenju prekršaja, naplaćuju ovlaštene službene osobe Ministarstva unutarnjih poslova.
VII.
Stupanjem na snagu ove Naredbe prestaje važiti Naredba o ograničenju prometa na cestama ("Narodne novine", broj 9/93 i 69/96).
VIII.
Ova Naredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Broj: 511-01-14-28002/1-97.
Zagreb, 4. lipnja 1997.
Ministar
Ivan Penić, v. r.REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
-----------------------------------
(naziv policijske uprave ili postaje)
Broj:
Mjesto i datum: -------------------------
Na osnovu točke IV. Naredbe o ograničenju prometa na cestama ("Narodne novine", broj: -------- ) izdaje se
DOZVOLA
Vozilu registarske oznake ---------- dozvoljava se prometovanje radi prijevoza ------------------------------------ - - - - ----------
- - - - ----------
------------------------------------------ na relaciji
---------------------- u vrijeme zabrane prometa.
Ova dozvola važi za dan --------------- i dan ----------.
M. P.
---------------------
(potpis ovlaštene osobe)


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti