POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - pravna glasila - uredba o dodjeljivanju - uputu o provođenju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Na temelju stavka 4. članka 99. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine" br. 1/97. - pročišćeni tekst) ministar zdravstva Republike Hrvatske, donosi
PRAVILNIK
O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O KRITERIJIMA ZA DODJELU NAZIVA REFERENTNOG CENTRA MINISTARSTVA ZDRAVSTVA
Članak 1.
U Pravilniku o kriterijima za dodjelu naziva referentnog centra Ministarstva zdravstva ("Narodne novine" br. 33/94.) u članku 3. stavak 2. mijenja se i glasi:
"Elaborat zdravstvene ustanove za dodjelu naziva referentnog centra Ministarstva zdravstva uz odluke stručnog i upravnog vijeća treba sadržavati dokumente koji će dokazivati ispunjavanje uvjeta propisanih kriterijima iz članka 2. ovog Pravilnika, te mišljenje stručnog medicinskog društva kojim se podržava zahtjev ustanove."
Članak 2.
Iza članka 3. dodaje se novi članak 3a. koji glasi:
Članak 3a.
Elaborat zdravstvene ustanove za dodjelu naziva referentnog centra Nacionalno zdravstveno vijeće daje na stručno mišljenje recenzentu ili recenzentima iz redova istaknutih zdravstvenih stručnjaka sa znanstveno-nastavnim zvanjem ovisno o oblasti zdravstvene zaštite za koju se dodjela naziva traži.
Recenzent ili recenzenti su obvezni recenziju elaborata iz stavka 1. ovog članka izvršiti u roku od dva mjeseca po zaprimljenom zahtjevu za izradu mišljenja Nacionalnog zdravstvenog vijeća.
Stručno mišljenje recenzenta treba sadržavati osvrt na sve uvjete utvrđene kriterijima u članku 2. ovog Pravilnika."
Članak 3.
Iza članka 3a. dodaje se novi članak 3b. koji glasi:
Članak 3b.
Rad recenzenta (recenzenata) elaborata zdravstvene ustanove nagrađuje se sukladno posebnom rješenju ministra zdravstva.
Troškove rada recenzenta (recenzenata) podmiruje zdravstvena ustanova koja je pokrenula postupak za dodjelu naziva referentnog centra Ministarstva zdravstva."
Članak 4.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu u roku od 8 dana od objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 011-01/97-01/44
Ur.broj: 534-02-10-97-0001
Zagreb, 19. ožujka 1997.
Ministar
prof. dr. sc. Andrija Hebrang, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti