POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - pravna glasila - pravilnik o matičnom - osnovna mreža zdravstvene ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 1. stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 90/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 11. rujna 1997. godine donijela
UREDBU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UPRAVNIM PRISTOJBAMA
Članak 1.
U Zakonu o upravnim pristojbama ("Narodne novine", broj 8/96), u Tarifi upravnih pristojbi, u točki 13. - Carinske pristojbe, tarifni broj 68. mijenja se i glasi:
"Tar. br. 68.
(1) Za rješenja što ih donosi carinarnica:

 1. za rješenje kojim se odobrava otvaranje, proširenje ili preseljenje carinskog skladišta, konsignacijskog skladišta, slobodne carinske prodavaonice i specijaliziranog skladišta strane robe i robe domaće proizvodnje, te prodajnog mjesta
 2. za rješenje kojim se odobrava otvaranje, proširenje ili preseljenje carinskog smještaja
 3. za rješenje kojim se odobrava privremeni izvoz robe radi oplemenjivanja i ugradnje, za rješenja što ih carinarnica donosi u redovnom upravnom postupku, za rješenje o prijenosu prava iz prijevoznih isprava i za ostala rješenja što ih carinarnica donosi u skraćenom postupku
 4. za rješenje kojim se odobrava privremeni uvoz robe radi oplemenjivanja i ugradnje i za rješenje kojim se odlučuje o zahtjevu za izmjenu podataka o količini, vrsti, kakvoći i vrijednosti robe u carinskoj deklaraciji
 5. za odobrenje (licencu) za obavljanje međunarodnog otpremništva u svezi sa carinjenjem robe

(2) Za rješenje o oslobađanju od plaćanja carine na uvoz opreme po osnovi stranog ulaganja
(3) Za rješenje o odobrenju carinskog kontingenta po članku 54. Carinskog zakona, osim po osnovi ratnih razaranja
(4) Za potvrdu radi neplaćanja, odnosno umanjenog plaćanja posebne pristojbe na uvezenu robu
Napomena:

 1. Pod proširenjem carinskog skladišta, konsignacijskog skladišta, slobodne carinske prodavaonice i specijaliziranog skladišta strane robe i robe domaće proizvodnje, te prodajnog mjesta, u smislu ovog tarifnog broja, ne smatra se povećanje asortimana i vrijednosti robe u tim prostorijama.
 2. Pristojba za prijenos prava iz prijevozne isprave iz točke 1. pod. 3. ovog tarifnog broja plaća se za svaki prijenos koji se traži iz jedne prijevozne isprave ili više prijevoznih isprava.
 3. Pristojba po točki 1. ovog tarifnog broja ne plaća se za rješenja koja se odnose na robu u provozu preko carinskog područja Republike Hrvatske.
 4. Pristojbe iz točke 1. podtočaka 1. i 2. ovog tarifnog broja naplaćuje se samo ako se prije dana donošenja rješenja prostorije komisijski pregledaju."

Članak 2.
U tarifnom broju 70. u točki 2. Napomene, brojka "50%" zamjenjuje se brojkom "20%".
Iza točke 3. Napomene, dodaje se točka 4. koja glasi:
"4. Za carinsku deklaraciju za privremeni uvoz robe na oplemenjivanje plaća se 20% od pristojbe iz ovog tarifnog broja."
Članak 3.
Tarifni broj 71. mijenja se i glasi:
"Tar. br. 71.
Za carinsku ispravu na temelju koje se roba šalje pod carinski nadzor:
(1) za prijavu za uvoz, izvoz i provoz robe, izvoznu carinsku deklaraciju na temelju koje se roba šalje izlaznoj carinarnici
(2) za carinske isprave: izlazni list konsignacijske robe, povratni list posebni robni manifest za carinsku robu, posebni manifest putničke prtljage koji je prispio odvojeno od vlasnika i druge carinske isprave na temelju kojih se roba šalje pod carinskim nadzorom
Napomena:

 1. Carinskom ispravom iz ovog tarifnog broja ne smatra se karnet TIR, karnet ATA ili druga isprava koja je propisana međunarodnim ili međudržavnim sporazumom.
 2. Pristojba iz ovog tarifnog broja plaća se onoliko puta koliko puta se roba prijavljuje carinarnici.
 3. Ako se carinskom ispravom šalje poštanska pošiljka pod carinskim nadzorom, ne plaća se pristojba iz ovog tarifnog broja.

Članak 4.
U tarifnom broju 72. u točki (2.) brojka "50,00" zamjenjuje se brojkom "10,00".
Članak 5.
Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 412-03/97-01/01
Urbroj: 5030115-97-1
Zagreb, 11. rujna 1997.
Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti