POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - usvojene uredbe - ispravak pravilnika zakonodavstvo - uredba o darovima ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 19. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 41/90, 8/91, 14/91, 53A/91, 9/92, 55/92 i 29/94) i članaka 35. i 36. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora ("Narodne novine", broj 28/96), a u svezi članka 7. Konvencije o zabrani razvijanja, proizvodnje, gomilanja i korištenja kemijskog oružja i o njegovu uništenju ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", broj 4/95), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 26. lipnja 1997. godine, donijela
ODLUKU
O OSNIVANJU NACIONALNOG POVJERENSTVA ZA PROVEDBU KONVENCIJE O ZABRANI RAZVIJANJA, PROIZVODNJE, GOMILANJA I KORIŠTENJA KEMIJSKOG ORUŽJA I O NJEGOVU UNIŠTENJU
I.
Osniva se Nacionalno povjerenstvo za provedbu Konvencije o zabrani razvijanja, proizvodnje, gomilanja i korištenja kemijskog oružja i o njegovu uništenju (u daljnjem tekstu Nacionalno povjerenstvo) sa zadaćom da bude središte učinkovite veze sa Organizacijom za zabranu kemijskog oružja i drugim državama strankama Konvencije o zabrani razvijanja, proizvodnje, kemijskog oružja i o njegovu uništenju (u daljnjem tekstu: Konvencija).
II.
Nacionalno povjerenstvo čine:
- Neven Madey, pomoćnik ministra vanjskih poslova, predsjednik Nacionalnog povjerenstva,
- mr. Zvonko Orehovec, načelnik Odjela atomskobiološkokemijskog oružja u Glavnom stožeru Oružanih snaga Republike Hrvatske, Ministarstvo obrane,
- mr. Ivan Jukić, načelnik Laboratorija za radiološkobiološkokemijsku zaštitu u Hrvatskom vojnom učilištu, Ministarstvo obrane,
- Franjo Mišak, načelnik u Upravi industrije i brodogradnje Ministarstva gospodarstva,
- Sanja Bujas Juraga, savjetnica u Upravi za političku multilateralu Ministarstva vanjskih poslova,
- Slobodan Kocijan, službenik u Odjelu zaštite od požara i eksploziva Ministarstva unutarnjih poslova,
- Juraj Posarić, savjetnik u Odjelu za provođenje zaštite okoliša Državne uprave za zaštitu okoliša,
- dr. Danko Škare, djelatnik u Zavodu za organsku kemiju i biokemiju Instituta "Ruđer Bošković".
U radu Nacionalnog povjerenstva, po potrebi, na poziv predsjednika, sudjeluju i stručnjaci iz drugih državnih službi i institucija.
III.
U cilju ostvarenja svrhe Konvencije - korištenje dostignuća u kemiji isključivo na dobrobit čovječanstva, te učinkovite međunarodne kontrole, Nacionalno povjerenstvo definira se kao središnje tijelo za praćenje provođenja odredbi Konvencije, te kao Koordinacijsko tijelo između: Organizacije za zabranu kemijskog oružja i drugih država stranaka Konvencije, kao inozemnih subjekata i domaćih institucija, agencija i industrijskih pogona.
IV.
Nacionalno povjerenstvo ovlašćuje se zatražiti od fizičkih ili pravnih osoba podatke o kemijskim industrijskim i trgovinskim, ili drugim kemijskim aktivnostima, koje bi mogle biti od značaja za primjenu Konvencije, te se obvezuje na zaštitu dobivenih podataka, u skladu s odredbom Konvencije.
V.
Nacionalno povjerenstvo upućuje se na suradnju s Povjerenstvom za sigurno gospodarenje kemikalijama, te u svrhu ispunjenja zadaće o deklaraciji kemijskih supstanci propisanih Konvencijom, može od Povjerenstva za sigurno gospodarenje kemikalijama zatražiti pribavljanje podataka o posjednicima ili korisnicima kemikalija naznačenih u Konvenciji.
VI.
Nadležno tijelo državne uprave za provedbu ove Odluke, te ujedno središnje tijelo državne uprave za obavljanje stručno-administrativnih i tehničkih poslova Nacionalnog povjerenstva je Ministarstvo vanjskih poslova, Zagreb 10000, Trg N. Š. Zrinskog 7-8, tel. (+385 1) 456 98 13, 456 99 64, fax. (+385 1) 456 17 95, 456 99 71.
VII.
Predsjednik Nacionalnog povjerenstva se zadužuje sazvati prvu sjednicu povjerenstva. Nacionalno povjerenstvo donijet će Poslovnik o radu i imenovati tajnika.
VIII.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, i objavit će se u "Narodnim" novinama.
Klasa: 018-05/94-01/12
Urbroj: 5030107-97-2
Zagreb, 26. lipnja 1997.
Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti