POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - pravna država - zakon o samostalnom - pravilnik o financiranju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 41/90, 8/91, 14/91, 53A/91, 9/92, 55/92 i 29/94), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. ožujka 1997. godine donijela
ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU PODUZEĆA "RH - ALAN", ZAGREB
I.
U Odluci o osnivanju Poduzeća "RH - ALAN", Zagreb ("Narodne novine", br. 12/93 i 20/93), točka I. mijenja se i glasi:
"Osniva se društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje djelatnosti od posebnog značaja za Republiku Hrvatsku u području obrane i nadzora nad proizvodnjom i prometom sredstava posebne namjene.
Društvo posluje pod tvrtkom RH - ALAN d.o.o. za konzalting i usluge.
Sjedište društva je u Zagrebu, Bosanska 26.
Skraćena tvrtka glasi: RH - ALAN d.o.o., Zagreb."
II.
Točka II. mijenja se i glasi:
RH - ALAN d.o.o. je u isključivom vlasništvu Republike Hrvatske.
Temeljni ulog Republike Hrvatske u stvarima i novcu čini:

  1. ,00 kn (milijuntristotinedvijetisućeosamstotinapet kuna) u stvarima, što čini knjigovodstvenu vrijednost nekretnina upisanih u ZK uložak 11393 k.o. Grad Zagreb - kuća pop. br. 7815, zidovi, garaža i dvorište u Gregorijančevoj ulici br. 15, na kč. br. 1509/8 u ukupnoj površini od 1158 m˛ i
  2. ,00 kn (dvijetisućestotinudevedesetpet kuna) u gotovom novcu radi usklađenja visine temeljnog kapitala sa člankom 390. stavkom 1. i člankom 457. stavkom 7. Zakona o trgovačkim društvima.

Ukupni temeljni kapital iznosi 1.305.000,00 kn (milijuntristotinepettisuća kuna)."
III.
Točka III. mijenja se i glasi:
Sredstva za obavljanje predmeta poslovanja osiguravaju se prvenstveno iz prihoda od cijena za pružene usluge tijelima državne vlasti i domaćim i stranim pravnim osobama.
Sredstva za obavljanje predmeta poslovanja mogu se izuzetno osigurati i iz sredstava državnog proračuna."
IV.
Točka IV. mijenja se i glasi:
Predmet poslovanja RH - ALAN d.o.o. je:
- proizvodnja sredstava posebne namjene,
- konzalting i posredovanje u području proizvodnje i prometa sredstava posebne namjene,
- trgovina na veliko sredstvima posebne namjene,
- izvoz i uvoz sredstava posebne namjene,
- usluge zastupanja stranih tvrtki.
RH - ALAN d.o.o. u Republici Hrvatskoj isključivo je nadležno za davanje suglasnosti za uvoz i izvoz sredstava posebne namjene i određivanje kvote tih sredstava trgovačkim društvima koja se direktno ili indirektno bave proizvodnjom, uvozom i izvozom tih sredstava, te pruža tehničke, konzultantske i njima slične usluge tim trgovačkim društvima."
Točka IVa. briše se.
V.
Točka V. mijenja se i glasi:
Skupštinu Društva čine ministar obrane, ministar unutarnjih poslova i ministar financija.
Predsjedavajući Skupštine je ministar obrane.
Skupština donosi Statut društva."
VI.
Točka VI. mijenja se i glasi:
RH - ALAN d.o.o. ima Upravu koja se sastoji od jednog člana - direktora.
Upravu imenuje i opoziva Skupština.
RH - ALAN d.o.o. zastupa direktor pojedinačno i samostalno u svim poslovima u zemlji i inozemstvu, bez ograničenja."
VII.
Točka VII. mijenja se i glasi:
Dobit se u RH - ALAN d.o.o. ustanovljuje za poslovnu godinu, na kraju kalendarske godine, temeljem godišnjeg obračuna.
Dobit ostvarena poslovanjem upotrebljava se za unapređenje i razvoj sustava obrane Republike Hrvatske."
VIII.
Točka VIII. mijenja se i glasi:
RH - ALAN d.o.o. se osniva na neodređeno vrijeme.
RH - ALAN d.o.o. objavljuje priopćenja u Narodnim novinama Republike Hrvatske."
IX.
Točke IX. i X. brišu se.
X.
Prijavu za registriranje promjena temeljem ove Odluke podnijet će Uprava društva.
XI.
Ova Odluka objavit će se u "Narodnim novinama."
Klasa: 305-01/93-01/07
Urbroj: 5030109-97-3
Zagreb, 27. ožujka 1997.
Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti