POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - usvojene odredbe - popis kozmetičkih internet - poslovnik vijeća udruženog ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 28. stavka 3. Zakona o morskim lukama ("Narodne novine", broj 108/95), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 26. lipnja 1997. godine donijela
ODLUKU
O KONCESIJI POMORSKOG DOBRA U SVRHU GOSPODARSKOG KORIŠTENJA LUKE POSEBNE NAMJENE - INDUSTRIJSKE LUKE KOROMAČNO
I.
Na temelju prijave u skladu s člankom 65. Zakona o morskim lukama ("Narodne novine", broj 108/95) i mišljenja Stručnog tijela za ocjenu koncesija, osnovanog sukladno članku 63. stavku 3. Pomorskog zakonika, prihvaća se prijava Tvornice cementa "Koromačno" d.d., Koromačno (u daljnjem tekstu: Ovlaštenik), te daje Ovlašteniku ovlaštenje za gospodarsko korištenje pomorskog dobra.
Pomorsko dobro koje je predmet ove Odluke u svrhu gospodarskog korištenja postojeće luke posebne namjene - industrijske luke koja je od značaja za Republiku Hrvatsku, s lučkim područjem koje obuhvaća:

  1. kopneni dio: k.o. Skitača dio d.č. 2496/3, 2496/4 i 2496/2,
  2. morski dio omeđen koordinatama:

a) X = 4 980 550 Y = 5 430 820
b) X = 4 980 615 Y = 5 430 785
c) X = 4 980 740 Y = 5 431 045
d) X = 4 980 720 Y = 5 431 055
II.
Koncesija se daje u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - industrijske luke.
Ovlaštenik se obvezuje da lučko područje - pomorsko dobro koje ovom Odlukom dobija na gospodarsko korištenje, koristi isključivo za posebne potrebe Ovlaštenika.
III.
Ovlaštenik je dužan gospodarski koristiti industrijsku luku, sukladno Zakonu o morskim lukama, drugim zakonima i podzakonskim aktima iz područja sigurnosti plovidbe, zaštite okoliša, te lokacijskom, građevinskom i uporabnom dozvolom i to na način koji će osigurati zaštitu okoliša.
IV.
Davatelj koncesije daje na korištenje pomorsko dobro navedeno u točki I. ove Odluke Ovlašteniku na vremensko razdoblje od 6 godina, računajući od dana sklapanja Ugovora o koncesiji pomorskog dobra.
V.
Za korištenje pomorskog dobra navedenog u točki I. ove Odluke Ovlaštenik se obvezuje da će uredno plaćati davatelju koncesije godišnju naknadu.
Godišnja naknada koju Ovlaštenik plaća za korištenje pomorskog dobra sastoji se iz dva dijela:
a) stalni dio u iznosu od 1,80 kuna po m˛ zauzete površine godišnje,
b) promjenjivi dio naknade u iznosu od 1,40 kuna po pretovarenoj toni tereta godišnje.
Navedena naknada plaća se na sljedeći način:
- stalni dio naknade plaća se od trenutka zaključivanja Ugovora o koncesiji i to uvijek za tekuću godinu unaprijed, a za godinu u kojoj je dana koncesija i za godinu u kojoj koncesija ističe, razmjerno preostalim mjesecima korištenja;
- promjenjivi dio naknade plaća se unatrag i to:
do 30. rujna u tekućoj godini prema prometu u prvom
polugodištu;
do 30. travnja za drugo polugodište protekle godine.
VI.
Na temelju ove Odluke ovlašćuje se ministar pomorstva, prometa i veza da sklopi Ugovor o koncesiji pomorskog dobra iz točke I. ove Odluke, kojim će se detaljno urediti ovlaštenja Davatelja koncesije, te prava i obveze Ovlaštenika, posebice u odnosu na zaštitu okoliša, sigurnost plovidbe, te održavanje i osiguranje luke.
VII.
Ako Ovlaštenik u roku 15 dana od dana donošenja ove Odluke ne potpiše Ugovor o koncesiji pomorskog dobra, gubi sva prava određena ovom Odlukom.
VIII.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Narodnim novinama".
Klasa: 934-01/97-01/01
Urbroj: 5030116-97-6
Zagreb, 26. lipnja 1997.
Predsjednik
mr. Zlatko Mateša


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti